Acasă » Stiri » UPDATE! Prelungire perioadă de înscriere! Regulament de înscriere expozanți – Festivalul Internațional de Folclor “Muzici și Tradiții în Cișmigiu” 2018

UPDATE! Prelungire perioadă de înscriere! Regulament de înscriere expozanți – Festivalul Internațional de Folclor “Muzici și Tradiții în Cișmigiu” 2018

ANUNȚ: Perioada de înscriere pentru Festivalul Internațional de Folclor “Muzici și Tradiții în Cișmigiu” 2018 se prelungește până pe 17 iunie 2018!

 

Prezentul document oferă informații și instrucțiuni persoanelor care doresc să se înscrie la Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu”, în calitate de expozant.

 

Informații eveniment

Locație: Parcul Cișmigiu

Perioadă: 29 iunie – 1 iulie 2018

Despre eveniment: Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu, ajuns la a XII-a ediție, aduce tradiția autentică în mediul urban prin muzică, dans și artă populară, promovând frumusețea, unicitatea fiecărei națiuni în contextul globalizării și al păstrării identității socio-culturale.

Perioadă de înscriere:  23 mai – 15 iunie 2018

 

Informații generale

Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu” pot fi atât persoane fizice, cât și entități juridice, de exemplu: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Cooperative, Organizații Neguvernamentale.

Înscrierea se realizează prin completarea formularului de înscriere corespunzător și prin transmiterea documentelor solicitate de către organizator. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de selecție.

 

Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele:

Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Cooperative și ONG-uri:

 • Copie a cărții de identitate a administratorului/președintelui;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
 • Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate, care coincide cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului (ex. atât pentru partea de producție, cât și pentru comercializarea în standuri și piețe – cod caen 4781 / 4789);
 • Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (pentru produse alimentare);
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor
 • Minim 2 fotografii ale standului de la un eveniment anterior (dacă este cazul)
 • Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție

 

Pentru persoanele fizice:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Carnet de Meșteșugar/Certificat de producător/diplomă care să ateste studii în arte plastice;
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor
 • Minim 2 fotografii ale standului de la un eveniment anterior (dacă este cazul)
 • Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție

Formularul de înscriere alături de toate documentele solicitate anterior, trebuie transmise la adresa de e-mail targ@creart.ro sau depuse fizic, sub formă de dosar, la sediul creart din Piața Alexandru Lahovari nr.7, persoană de contact Diana Tîrziu, în perioada 23 mai – 15 iunie 2018.

Formularul de înscriere împreună cu documentele solicitate trebuie depuse exclusiv în perioada de înscriere, după cum urmează:

 • La sediu: 23 mai – 15 iunie, în intervalul orar 11:00-17:00
 • Pe e-mail: 23 mai – 15 iunie (până la ora 24:00)

Nu vor fi înregistrate formularele de înscriere trimise la o altă adresă de e-mail decât cea specificată – targ@creart.ro!

Este obligația aplicantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de către organizator.

Pe site-ul www.creart.ro vor fi centralizate și afișate numele tuturor celor ce s-au înscris, datele fiind actualizate în maxim 24 de ore.

Procesul de selecție va fi demarat după încheierea perioadei de înscriere comunicată oficial de către creart.

Completarea formularului de înscriere

În funcție de produsele cu care solicitantul dorește să participe, acesta trebuie să completeze formularul pentru produse alimentare sau formularul pentru produse nealimentare.

Formularele conțin mai multe sub-categorii, însă expozantul are obligația să se încadreze doar într-o singură sub-categorie dintre cele menționate.

Câmpurile din formular care sunt marcate cu simbolul * sunt obligatorii. Necompletarea acestora conduce la clasificarea aplicației expozantului ca fiind incompletă.

Expozantul trebuie să completeze clar și concis întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca organizatorul să înțeleagă activitatea desfășurată.

Comisia de analiză și selecție: 18 – 20 iunie 2018

Selecția va fi realizată de către o Comisie de Analiză și Selecție alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart.

Comisia de Analiză și Selecție va analiza doar formularele de înscriere care conțin toate documentele solicitate.

Dacă Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere își rezervă dreptul să plaseze expozantul înscris într-o altă categorie, să semnaleze materialele false sau să respingă dosarul.

Comisia își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților care doresc să comercializeze același tip de produse, comisia își rezervă acest drept astfel încât să poată oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și calitativă.

Produse nealimentare

Având în vedere valorile artistice promovate de către creart și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care propun spre comercializare produsele menționate în descriere, adică produsele  care vor respecta specificul și tematica, vor avea întâietate.

Criterii de analiză și de selecție:

 • Originalitatea și expresivitatea produselor;
 • Unicitatea produselor;
 • Gradul de inovație și creativitate;
 • Materialele folosite în realizarea produselor;
 • Tehnica folosită în realizarea produselor;
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către creart (dacă a mai participat);
 • Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului;
 • Modul de oferire a produsului către client: expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs;
 • Gama de prețuri ale produselor.

Produse alimentare

Analiza va fi efectuată la nivelul fiecărei categorii de produse, evaluând aplicația fiecărui solicitant din categoria respectivă.

În funcție de numărul aplicanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare, pot fi selectați un anumit număr de expozanți din fiecare categorie.

Criterii de analiză și de selecție:

 • Statutul aplicantului: producător sau comerciant;
 • Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite;
 • Tehnici specifice folosite în prepararea produselor;
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către creart (dacă a mai participat);
 • Etichetarea produselor;
 • Ambalarea produselor;
 • Gama de prețuri a produselor.

 

În data de 20 iunie 2018 vor fi publicate pe site-ul www.creart.ro, atât listele cu expozanții admiși, cât și listele cu cei respinși.

 

În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții pot depune contestații DOAR în scris în data de  21 iunie 2018.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 22 iunie 2018

 • Solicitanții trebuie să completeze un formular de contestație care va fi pus la dispoziție de creart. Pentru a fi validă contestația, formularul de contestație trebuie trimis la adresa de e-mail targ@creart.ro sau depus fizic la secretariatul creart în intervalul orar 11:00 – 17:00.
 • Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart, întrunirea acesteia având loc în data de 22 iunie 2018.
 • Aplicanții care vor depune contestații, indiferent de rezoluția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, vor primi răspuns în scris la aceasta.
 • Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 22 iunie 2018.

 

Taxa de participare

Expozanții au obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al creart. În taxa de participare sunt incluse următoarele servicii achiziționate de creart în folosul expozanților: căsuță (costuri de montare/demontare/întreținere/curățare), pază, electricitate, salubrizare, etc.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului în baza facturii emise de creart și diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

 

 • Produse nealimentare

B1 – Produse realizate de meșteri populari – 300 lei

B2 – Produse realizate de artiști plastici – 500 lei

B3 – Produse handmade – 500 lei

B4 – Produse naturiste – 500 lei

 

 • Produse alimentare:

A1 – Produse alimentare preparate în locația târgului – 2000 lei

A2 – Produse alimentare de tip Fast Food preparate în locația târgului – 1500 lei

A3 – Produse alimentare preparate în afara locației târgului – 1000 lei

A4 – Agricultori – 500 lei

A5 – Stand de cafea și băuturi – 700 lei

 

Descarcă formularul pentru produse alimentare aici și cel pentru produse nealimentare aici.

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1713336061.395 s