Acasă » Contact » Petiții

Petiții

Ordonanta de Guvern nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor, actualizata – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817

Articolul 2- În sensul prezentei ordonante, prin petitie se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes judetean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1. Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

 

ATENŢIE!

1. creart nu va lua in considerare petitiile si solicitarile ale caror date nu sunt complete sau corecte.

2. Numele si datele de contact ale solicitantului trebuie sa fie reale si corecte.

3. Nu se iau in calcul petitiile sau solicitarile anonime sau completate cu date false. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare.

4. La completarea cererii va rugam sa specificati in baza carei legi doriti sa primiti raspunsul.

Cererea tip poate fi accesată aici – descarcare

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1713324972.0878 s