Expoziții – Galeria creart

Claudia Brăileanu – ROOMS

/for English please scroll down

Claudia Braileanu
ROOMS

– solo show –

4 octombrie – 4 noiembrie 2018
Vernisaj: Joi 4 octombrie 2018, 19:00

Expoziția pote fi vizitată și în cadrul Noaptea Albă a Galeriilor 2018-White Night of the Art Galleries, 5 octombrie 19.00 – 02.00.

Eveniment special concert Celelalte Cuvinte de la ora 21.00, în Teatrelli.

Curator: Eugen Rădescu

creart Gallery
Piața Lahovari nr. 7, București

“În Rooms, spațiul real și cel virtual se află într-o relație de continuitate. Virtualul este asociat cu fictivul, irealul, dar trimite totodată către posibilități sau alternative care nu pot fi imaginate fără a recurge la cunoștințele despre lume, la patternuri – privite ca modele funcționale sau stereotipuri și care, la nivel formal, pot fi descrise ca șabloane sau tipare a căror construcție are la bază repetiția. Reprezentarea este circulară: obiectele digitale și cele materiale sunt, pe rând, reprezentări și obiecte reprezentate. Sunt aduse în discuție extinderea conceptului tradițional de pictură în mediul digital și raportul dintre pictură și timp.” (Claudia Brăileanu)
“Lucrările Claudiei Brăileanu vorbesc despre o estetică mecanică, ce are la bază elemente ce vin din structura matematică, aparent inflexibilă, tehnică, plină de semnificații “rigide”. Linia, ca element primordial al tehnologicului, devine subiect și obiect al construcției oricărei imagini; ea este cea care unește două puncte, două stări. Una din exprimările cele mai reprezentative ale instalației Claudiei o reprezintă conceptualizarea pattern-ului, a acelui element de expresie formală, ce impune o reprezentare, prin repetiție, a unei autenticități.” (Eugen Rădescu, curator)

Claudia Brăileanu (n. 1981) a studiat pictura la Universitatea Națională de Arte din București în perioada 2012-2017. În 2016 a obținut o bursă oferită de Academia de Arte din Leipzig. Practica sa artistică recentă include pictură și imagine generată de computer. Evoluând în jurul unui concept extins de pictură, elementele care formează conturul limbajului său vizual sunt linia și patternul (repetiția). În lucrările sale, aceste elemente devin conținut. Prima sa expoziție personală (‘Deviations. Line, Pink…Black Square’) a avut loc în 2017 la Galeria Mobius din București. A participat la expoziții de grup ca Out of the Blue, Galeria Mobius (București, 2017); StartPoint Prize, Victoria Art Center (București, 2017); Zum Zoom Zoum, Gapgap (Leipzig, 2017); Rundgang, HGB Leipzig (2017); Dada, adică nu!, Jecza Gallery (Timișoara, 2016); Bucharest Contemporary/ Reshaping Landscapes, Five Plus Art Gallery (Viena, 2016); Tendencies in Contemporary Romanian Painting, Ambasada României în Berlin (2015), The Second International Student Drawing Biennial (Sofia, 2014). Trăiește și lucrează în București.

Eugen Rădescu este manager cultural, curator și teoretician, cu studii in științe politice (specializat în relativism moral și etică politică). A scris pentru diferite reviste și publicații naționale și internaționale. A fost, printre altele, curatorul Bucharest Biennale 1, cu tema “Identity Factories”, al expozițiilor “How Innocent Is That?”, “presently i have nothing to show and i’m showing it!” și “Common Nostalgia” la Pavilion, “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery București. A publicat cartea “How innocent is that?” la Revolver Book, Berlin. Este co-editorul PAVILION – journal for politics and culture, co-directorul Bucharest Biennale și președinte al board-ului organizațional al PAVILION și BUCHAREST BIENNALE. Este membru al board-ului de selecție apexart New York, pentru programele “Franchise” și “Unsolicited Proposal Program”. A ținut numeroase prelegeri și conferințe la diverse instituții, printre care apex, New York; Badisher Kunstverein, Karlshrue; Casa Encedida, Madrid; Universitatea de Arte, Cluj. Este lector la Universitatea București și profesor asociat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Locuiește și lucrează în București.

Coordonator galerie: Răzvan Ion
Graphic Design: Theodor Moise

Imagine: Claudia Brăileanu, Rooms, installation sketch, 2018.

Claudia Brăileanu
ROOMS

– solo show –

October 4 – November 4, 2018
Opening: Thursday October 4, 19:00

The show can be view during the White Night of the Galleries, October 5, from 19.00 – 02.00.
The special event for WNG will be acustic show with Celelalte Cuvinte at 21.00 in Teatrelli.

Curator: Eugen Rădescu

creart Gallery
Piața Lahovari nr. 7, Bucharest

“In “Rooms,” real space and virtual space form a continuum. The virtual is associated with fiction, with the unreal, but it simultaneously points towards possibilities or alternatives that cannot be imagined without using our knowledge of the world, without using patterns – viewed as functional or stereotypical, and that can be formally described as templates or stencils that are built on repetition. Representation is circular: digital objects and material objects are, by turn, representations and represented objects. The extension of the traditional concept of painting in the digital environment and the relationship between painting and time are brought forward. ” (Claudia Brăileanu)
“Claudia Brăileanu’s works speak of a mechanic aesthetic, based on elements triggered by a mathematical structure, that seems inflexible, very technical and full of ‘rigid’ meanings. The line, first element in any technique, becomes subject and object for image construction; it unifies two dots or two states. One of the most visible expression of Claudia’s work is the conceptualisation of pattern, as formal expression witch shows a repetition, and representation of authenticity.” (Eugen Rădescu, curator)

Claudia Brăileanu (b.1981) completed her artistic education at the National University of Arts Bucharest obtaining a Master’s degree in painting in 2017. In 2016 she received a scholarship offered by the Academy of Fine Arts Leipzig. Her recent work shape-shifts between painting and computer generated images. Evolving around an extended concept of painting, the elements that shape the contour of her visual languange are lines and patterns (repetition). In her work, these visual elements become content. She had her first solo show (‘Deviations. Line, Pink…Black Square’) in 2017, hosted by Mobius Gallery in Bucharest and she participated in group exibitions as Out of the Blue at Mobius Gallery (Bucharest, 2017), StartPoint Prize at Victoria Art Center (Bucharest, 2017), Zum Zoom Zoum at Gapgap (Leipzig, 2017), Rundgang at HGB Leipzig (2017), Dada, adică nu!, at Jecza Gallery (Timișoara, 2016), Bucharest Contemporary/ Reshaping Landscapes at Five Plus Art Gallery (Vienna, 2016) Tendencies in Contemporary Romanian Painting at the Romanian Embassy in Berlin (2015), The Second International Student Drawing Biennial (Sofia, 2014). She lives and works in Bucharest.

Eugen Rădescu is cultural manager, curator and theoretician, with background in political science (specialised on moral relativism and political ethics). He wrote for various magazines and newspapers. He curated, among others, Bucharest Biennale 1 with the theme “Identity Factories”, “How Innocent Is That?” , “presently i have nothing to show and i’m showing it!” and “Common Nostalgia” at Pavilion Bucharest. He published the book “How Innocent Is That?” at Revolver Book Berlin. He is co-editor of PAVILION – journal for politics and culture and co-director of Bucharest Biennale and the chairman of the organisational board of PAVILION and BUCHAREST BIENNALE. He is member of the selection board at apexart for the programs “Franchise” and “Unsolicited Proposal Program”. He held different lectures at several institutions such as apex, New York, Badisher Kunstverein, Karlshrue, Casa Encedida, Madrid, University of Arts, Cluj. Currently he is working on a new book, “Moral relativism – two perspectives”. He is Phd in political science at Babeș-Bolyai University. Also he is professor at Bucharest University and Babeș-Bolyai University, Cluj. Lives and works in Bucharest.

Gallery Coordinator: Răzvan Ion
Graphic Design: Theodor Moise

Imagine: Claudia Brăileanu, Rooms, installation sketch, 2018.

Organizat de Primăria Capitalei, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București
Mulțumiri Teatrelli pentru organizarea concertului acustic Celelalte Cuvinte.

Abonare la Newsletter


Sunt de acord să primesc newsletterul creart

Cine ne iubeșteCitește și:

Anunt Important

Din motive independente de voința Teatrelli, suntem nevoiți să anulăm spectacolul „Milionul, nepoatele și milionara”, programat în data de 18 ianuarie 2019. Acest lucru se datorează unor probleme medicale suferite de unul dintre actori.

Contravaloarea biletelor pentru spectacolul anulat va fi restituită astfel:
– cei care au achiziționat bilete online (de pe site-ul bilete.ro) vor primi contravaloarea sumei prin virament bancar;
– cei care au achiziționat bilete de la Casa de bilete Teatrelli (din Piața Lahovari 7) își pot recupera banii prezentând biletul la ghișeu (program: luni – vineri de la ora 13.00 la 19.00 și sâmbătă – duminică de la ora 16.00 – 19.00).

Ne cerem scuze și vă mulțumim pentru înțelegere!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Total time: 1547884804.7138 s