Acasă » Despre noi » Informatii de interes public

Informatii de interes public

Raport de evaluare pe anul 2018

https://www.creart.ro/wp-content/uploads/2019/01/Raport-de-evaluare-2018-Legea-544-din-2001-1.pdf

Download

Raport de evaluare pe anul 2017

https://www.creart.ro/wp-content/uploads/2019/01/Raport-de-evaluare-pe-anul-2017-rotated.pdf

Download

Publicarea informatiilor de inters public pe site-ul institutiei

https://www.creart.ro/wp-content/uploads/2018/04/Documente-privind-publicarea-pe-site-ul-creart-a-informatiilor-.pdf

Download

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, persoana lezată în drepturile sale se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducerii institutiei creart- Centrul de Creatie, Arta Si Traditie al Municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştină a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor desemnaţi în cadrul instituţiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001.

In cazul in care reclamantul după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se considera vatamat în drepturile sale, prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei creart.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001.

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1634679870.1316 s