Acasă » New » Regulament de înscriere „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024  

Regulament de înscriere „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024  

***Vă rugăm parcurgeți în integralitate regulamentul de înscriere și să găsiți formulare de înscriere la finalul acestuia.

 

Regulament de înscriere

Tradiții și Flori de Sărbători, ediția 2024

 

Primăria Capitalei, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București organizează în perioada 27 aprilie – 6 mai 2024, în Parcul Regele Mihai I, evenimentul dedicat sărbătorilor pascale „Tradiții și Flori de Sărbători, ediția 2024.

Prezentul document oferă informații și instrucțiuni persoanelor care doresc să se înscrie în vederea participării în cadrul evenimentului „Tradiții și Flori de Sărbători.

Având ca obiectiv principal promovarea valorilor artistice și punerea în prim plan a acestora, încurajăm înscrierea cu produse de meșteșug, produse realizate manual și în concordanță cu specificul și tematica acestui eveniment – sărbătorile pascale.

 

CALENDARUL SIMPLIFICAT AL PROCEDURII DE ÎNSCRIERE

 I.Informații generale

1.Pentru evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024 vor exista următoarele categorii de produse:

2.Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024 pot fi entități juridice, precum: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale. Ca excepție, se pot înscrie și persoanele fizice, dar DOAR pentru Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari și doar dacă printre documentele transmise se regăsește Carnetul / Atestatul de meșter popular, pentru Categoria A3 – Produse alimentare ambalate, preparate în afara evenimentului (DOAR produse apicole) și doar dacă printre documentele transmise se regăsește un atestat de producător de miere și produse apicole și un document de înregistrare DSVSA și categoria A5 – Agricultori și doar dacă printre documentele transmise se regăsește un atestat de producător.

3.Înscrierea se realizează prin completarea unui singur formular de înscriere (atât pentru persoane fizice, cât și entități juridice), în forma transmisă public de către Organizator și prin transmiterea tuturor documentelor solicitate de către acesta. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de înscriere și selecție.

4.Înscrierea entităților juridice (SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale) sau persoanelor fizice, după caz, se realizează pentru ocuparea unui singur loc/spațiu de expunere și comercializare, niciuna dintre entitățile enumerate mai sus neavând posibilitatea de a solicita mai multe locuri/căsuțe.

5.Brandurilor internaționale nu li se permite înscrierea în procesul de selecție pentru ocuparea unei căsuțe în scop de comercializare sau expunere brand. Participarea acestora în cadrul evenimentului „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024 se poate face doar sub forma unui parteneriat sau contract de sponsorizare, agreat în prealabil de CREART.

II.Condiții obligatorii ale Organizatorului pentru participarea în cadrul evenimentului:

1.Entitățile juridice: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale care doresc să se înscrie la „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024 trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului înainte de 01 septembrie 2023.

2.Pentru toate categoriile de produse alimentare este obligatoriu ca aplicanții să fi participat la cel puțin două evenimente cu stand în aer liber (în București, în țară sau străinătate), lucru exemplificat prin fotografii, dar și prin descrierea acestor participări în formular.

3.Aplicanții care doresc să participe la „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024 (atât la categoriile alimentare, cât și nealimentare) trebuie să folosească materiale biodegradabile în care să servească și să ambaleze produsele comercializate (pahare, farfurii, linguri, furculițe, pungi de împachetare și vânzare, etc.) conform Ordinului nr. 6 din 25 august 2021 – privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, Capitolul 5, Art. 5, alin 1.

4.Entitățile juridice trebuie să dețină și să utilizeze casă de marcat și POS.

III.Documente obligatorii de anexat formularului de înscriere:

1.Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II:

-Copie a cărții de identitate a administratorului;

-Copie Carnet de meșteșugar vizat pe anul în curs / Atestat de meșter popular (necesar doar pentru categoria B1);

-Certificat Unic de Înregistrare (CUI);

-Certificat Constatator din care să rezulte că obiectul principal de activitate coincide cu specificul activității ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului, dar și codul CAEN de comercializare a produselor prin standuri piețe și chioșcuri (pentru produse alimentare codul CAEN 4781, iar pentru produse nealimentare codul CAEN 4789);

-Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară care trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare).

-Pentru Categoria A1/A2 aplicanții trebuie să dețină document de înregistrare DSVSA pentru grupa diviziunii CAEN 56 (5610 Restaurant / Fast Food sau 5621 Activități de alimentație publică (Catering)). Cei care aplică pentru Categoria A3 trebuie să dețină document de înregistrare DSVSA conform produselor înscrise în formular (de exemplu 1071 – Fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie sau 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume sau 1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a, 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice, 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase, etc.). Cei care aplică pentru Categoria A4 trebuie să dețină un document de înregistrare DSVSA care să le permită prepararea termică a produsului (5610 – Restaurante sau 5630 Baruri și activități de servire a băuturilor)

-Certificate de calitate/garanție/declarații de conformitate (pentru toate categoriile de produse alimentare și categoria B3) și buletine de analize (categoria B3);

-Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;

-Minim 5 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;

-Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.

2.Pentru Asociații și ONG-uri

-Copie a cărții de identitate a președintelui;

-Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF);

-Statutul Asociației / ONG-ului din care să reiasă că scopul și obiectivele acesteia corespund cu activitatea declarată în formularul de înscriere;

-Scrisoare redactată de către Președintele Asociației / ONG-ului, din care să reiasă modul în care prezența la „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024 este benefică misiunii și cauzei susținute;

-Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară care trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare).

-Pentru Categoria A1/A2 aplicanții trebuie să dețină document de înregistrare DSVSA pentru grupa diviziunii CAEN 56 (5610 Restaurant / Fast Food sau 5621 Activități de alimentație publică (Catering)). Cei care aplică pentru Categoria A3 trebuie să dețină document de înregistrare DSVSA conform produselor înscrise în formular (de exemplu 1071 – Fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie sau 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume sau 1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a, 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice, 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase, etc.). Cei care aplică pentru Categoria A4 trebuie să dețină un document de înregistrare DSVSA care să le permită prepararea termică a produsului (5610 – Restaurante sau 5630 Baruri și activități de servire a băuturilor)

-Certificate de calitate/garanție/declarații de conformitate (pentru toate categoriile de produse alimentare și categoria B3) și buletine de analize (categoria B3);

-Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;

-Minim 5 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;

-Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.

3.Pentru persoanele fiziceDOAR Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari și Categoria A3 – produse alimentare ambalate preparate în afara evenimentului (miere) și Categoria A5 – Agricultori

-Copie a cărții de identitate;

-Carnet de meșteșugar vizat pe anul în curs / Atestat de meșteșugar (doar Categoria B1);

-Atestat de producător*!! din care să reiasă clar numele producătorului și activitatea pentru care i se acordă atestatul (Categoria A3 – doar pentru Miere și produse apicole și Categoria A5 – Agricultori);

-Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare procesate)*!! (Categoria A3 – Miere și produse apicole);

-Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;

-Minim 5 fotografii ale standului de la un eveniment anterior

-Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.

*!! Atenție!! Persoanelor fizice, care doresc să participe cu produse alimentare prezentând în dosarul de înscriere un Atestat de producător, le va fi permisă înscrierea doar cu alimente primare (fructe, legume, nuci, alune, castane etc) produse în gospodăria proprie. Nu vor fi înscrise persoanele fizice care vor dori să participe cu produse procesate (de ex.: miere) fără a prezenta un Document de Înregistrare emis de Direcția Sanitară Veterinară.

 IV.Formularul de înscriere alături de toate documentele solicitate anterior trebuie transmise astfel:

 1.Pe E-mail: targ@creart.ro, în perioada 28 februarie – 18 martie 2024, termenul limită fiind până pe 18 martie, ora 16:00. Nu vor fi înregistrate formularele de înscriere trimise la o altă adresă de e-mail decât cea specificată – targ@creart.ro sau primite pe e-mail după expirarea termenului de depunere.

-Pentru a evita marcarea mail-urilor ca spam de către filtrele CREART vă rugăm ca dimensiunea acestora să nu depășească 20 Mb. De asemenea, vă rugăm ca în cazul în care arhivați documentele acestea să fie arhivate ca fișiere .RAR sau să urcați toate documentele pe platforma de transfer wetransfer.com.

SAU

2.Depuse fizic la sediul CREART din Piața Alexandru Lahovari nr.7, în perioada 28 februarie – 18 martie 2024, de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 16:00.

-Documentele solicitate pot fi aduse la sediul CREART:

-în variantă fotocopiată sau printată – fără dosar!

-pe stick de memorie – documentele fiind printate de personalul CREART în mod gratuit în conformitate cu Legea nr. 9/2024

-în original – documentele fiind fotocopiate de personalul CREART în mod gratuit în conformitate cu Legea nr. 9/2024

Pentru informații suplimentare sau întrebări ne puteți contacta la numărul de telefon +40.021.318.38.04. Persoane de contact din cadrul Serviciului Cercetare Documentare și Valorificarea Tradiției:  Elena Matei – consilier, Diana Tîrziu – consilier.

Este obligația aplicantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de către Organizator.

Pe site-ul www.CREART.ro va fi publicată lista tuturor dosarelor complete, înscrise și înregistrate, precum și lista dosarelor incomplete, înregistrate la registratura CREART, datele fiind actualizate o dată pe zi, în fiecare zi lucrătoare.

Aplicantul înțelege faptul că doar dosarele care conțin TOATE documentele și informațiile solicitate prin regulamentul de înscriere vor intra în procesul de selecție. În formularul de înscriere există un OPIS al documentelor în care trebuie bifate toate documentele depuse.

Aplicanții vor fi notificați în scris, prin e-mail sau proces verbal, în funcție de modalitatea de depunere a dosarului, de către un reprezentant al Organizatorului, dacă dosarul lor este incomplet. Stă DOAR în sarcina aplicantului de a depune documentele lipsă, în termenul prevăzut pentru înscrieri (28 februarie – 18 martie 2024, ora 16.00), pentru a putea fi inclus în procesul de selecție.  Pe site-ul www.creart.ro vor fi afișați aplicanții cu dosare incomplete, dar acestea NU vor intra în procesul de selecție.

În data de 19 martie 2024 va fi publicată pe site-ul www.creart.ro lista finală a tuturor dosarelor complete și incomplete depuse în perioada 28 februarie – 18 martie 2024.

V.Completarea formularului de înscriere

În funcție de produsele cu care solicitantul dorește să participe, acesta trebuie să completeze un singur formular de înscriere – cel pentru produse alimentare sau cel pentru produse nealimentare, după caz, pus la dispoziție de Organizator.

Formularele conțin mai multe sub-categorii, însă aplicantul are obligația să bifeze o singură sub-categorie dintre cele menționate.

Câmpurile din formular care sunt marcate cu simbolul * sunt obligatorii, necompletarea acestora conduce la clasificarea aplicației ca fiind incompletă. Menționăm faptul că toate datele referitoare la produse transmise prin formularul de înscriere nu pot fi modificate pe perioada desfășurării evenimentului fără o înștiințare în prealabil a Organizatorului sau fără acordul expres al acestuia.

Aplicantul trebuie să răspundă clar și concis la întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca Organizatorul să înțeleagă activitatea desfășurată.

Comisia de Analiză și Selecție, în urma analizării formularului de înscriere și a documentelor puse la dispoziție, poate reîncadra într-o altă categorie aplicanții înscriși. Totodată, Comisia de Analiză și Selecție poate decide descalificarea acestora dacă se constată următoarele:

-Fals în declarații (de exemplu însușirea de fotografii ale altor aplicanți, declarații false pe propria răspundere privind procesul de producție, neconcordanțe grave în documentele depuse);

-Aplicare unui formular în folosul altei persoane sau societăți comerciale.

VI.Comisia de Analiză și Selecție: 20 – 27 martie 2024

Selecția va fi realizată de către o Comisie de Analiză și Selecție compusă dintr-un număr impar de membri: experți cooptați, reprezentanți externi și personal propriu de specialitate cu atribuții în activitățile principale ale organizării evenimentului.

În cazul în care Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere, aceasta își rezervă dreptul să plaseze aplicantul înscris într-o altă categorie sau să semnaleze materialele false.

Comisia își rezervă dreptul de a accepta un aplicant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, Comisia își rezervă acest drept astfel încât să poată oferi publicului o gamă de produse cât mai diversificată și de o calitate superioară.

Fiecare membru din Comisia de Analiză și Selecție va acorda un punctaj de la 0 la 5 pentru fiecare criteriu dintre cele 5 enumerate mai jos, unde 0 reprezintă Deloc, iar 5 reprezintă Excelent, însumând un total de maximum de 25 de puncte. Punctajul final al fiecărui aplicant este obținut prin calcularea mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru în parte.

Pot exista cazuri excepționale unde din motive logistice (spațiul limitat de desfășurare al evenimentului, produse care pot vătăma persoane, etc.), comisia își rezervă dreptul de a elimina dosarul aplicantului și de a acorda punctaj zero, fără a mai puncta celelalte criterii de selecție menționate în procedura de selecție.

Pentru fiecare dintre categoriile de produse există un număr maxim de locuri stabilit de Organizator, astfel încât acesta să poată oferi vizitatorilor evenimentului produse cât mai variate, în funcție de specificul evenimentului. În cazul în care există egalitate de puncte între aplicanții aflați la finalul fiecărui clasament realizat pe categorie sau sub-categorie de produs, se va aplica drept criteriu de departajare numărul și anvergura evenimentelor la care aceștia au participat, așa cum au declarat în formularul de înscriere.

De exemplu: dacă pentru categoria A3, sub-categoria turtă dulce sau categoria B2, sub-categoria accesorii sunt prevăzute câte 5 locuri, iar cei clasați pe locurile 5,6 ș.a.m.d. au același punctaj, se va aplica drept criteriu de departajare numărul și anvergura evenimentelor la care aceștia au participat.

A.Comisia de Analiză și Selecție produse nealimentare – 20 – 22 martie 2024

Având în vedere valorile artistice promovate de către CREART și din dorința de a oferi publicului produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, analiza va fi făcută la nivelul fiecărei sub-categorii de produse, între fiecare aplicant din categoria respectivă.

Criterii de analiză și selecție:

1)Conformitatea documentelor în raport cu condițiile specifice descrise în procedura de înscriere – maxim 5p;

2)Demonstrarea experienței aplicantului în domeniul în care activează (evenimentele la care a participat în trecut) și analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către CREART (dacă a mai participat, pe baza fișelor de evaluare întocmite de Organizator) – maxim 5p;

3)Calitatea, estetica și varietatea produselor: originalitatea și expresivitatea produselor, gradul de inovație și creativitate, calitatea materialelor și tehnicile folosite în realizarea produselor, autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă a țării – maxim 5p;

4)Estetica standului: așa cum reiese din fotografiile transmise de aplicant – maxim 5p;

5)Calitatea de producător sau statutul de comerciant al aplicantului (procentajul produselor realizate de aplicant în raport cu cele achiziționate pentru revânzare, după caz, așa cum declară în formular sau cum reiese din fotografiile din atelier/laborator) – maxim 5p.

B.Comisia de Analiză și Selecție produse alimentare 25 – 27 martie 2024

Analiza va fi efectuată la nivelul fiecărei categorii de produse, evaluând aplicația fiecărui solicitant din categoria respectivă. În funcție de numărul solicitanților care au aplicat și de posibilitățile de organizare, pot fi selectați doar un anumit număr de expozanți din fiecare categorie, astfel încât gama de produse oferită publicului vizitator să fie cât mai diversificată.

Criterii de analiză și de selecție:

1)Conformitatea documentelor în raport cu condițiile specifice descrise în procedura de înscriere – maxim 5p;

2)Demonstrarea experienței aplicantului în domeniul în care activează – evenimentele la care a participat în trecut și analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către CREART – dacă a mai participat, pe baza fișelor de evaluare întocmite de Organizator – maxim 5p;

3)Calitatea, estetica și varietatea produselor: etichetarea, ambalarea, tehnici specifice folosite în prepararea produselor, specificarea sursei de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite – maxim 5p;

4)Estetica standului: așa cum reiese din fotografiile transmise de aplicant – maxim 5p;

5)Calitatea de producător sau statutul de comerciant al aplicantului (în funcție de procentajul produselor realizate de aplicant în raport cu cele achiziționate pentru revânzare, așa cum declară în formular sau cum reiese din fotografiile atașate) – maxim 5p;

În data de 28 martie 2024, ora 14:00, va fi publicată pe site-ul www.CREART.ro, Secțiunea Știri lista aplicanților admiși și a celor respinși, rezultată în urma întrunirii Comisiei de Analiză și Selecție.

VII. Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 01 – 03 aprilie 2024

În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții pot depune contestații DOAR în scris completând formularul de contestație pus la dispoziție de CREART, în perioada de 28 – 29 martie 2024, astfel:

-Fizic: la sediul CREART din Piața Alexandru Lahovari, nr. 7, în data de 28 martie în intervalul orar 14:00 – 17:00 și în data de 29 martie în intervalul orar 10:00 – 16:00

-E-mail: pe adresa târg@creart.ro, în perioada de 28 – 29 martie 2024, termenul limită fiind 29 martie 2024, ora 16:00.

Aplicanții nu pot depune documente/prezentări suplimentare față de cele trimise inițial, pentru a fi prezentate Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, documente ce ar fi putut constitui motivul respingerii.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare ale CREART, dintr-un număr impar de membri, diferiți față de cei care alcătuiesc Comisia de Analiză și Selecție, întrunirea acesteia având loc în perioada 01 – 03 aprilie 2024.

Aplicanții care vor depune contestație vor primi răspunsul scris al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pe adresa de e-mail furnizată în formularul de înscriere.

Lista finală a aplicanților admiși/respinși de către Comisia de Analiză și Selecție și Comisia de Soluționare a Contestațiilor se va afișa pe www.creart.ro, secțiunea Știri, în data de 04 aprilie 2024, ora 14:00.

VIII. Informare pentru aplicanții declarați ADMIȘI în vederea participării cu produse alimentare în cadrul  târgului „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024.

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr. 111/2008, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și / sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau non-animală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine non-animală cu modificări și completări, capitolul II, Secțiunea 2, art. 20, pct. 7, „Operatorul care deține unităţi mobile și/sau temporare de comercializare a alimentelor are obligativitatea să se înregistreze sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor la direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială este situat sediul social; în cazul în care vânzarea se realizează pe raza altui județ, operatorul are obligativitatea să notifice direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială dorește să își expună produsele cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea activității, conform anexei nr. 20.”

IX.Taxa de participare

Aplicanții selectați să participe în cadrul evenimentului „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția 2024, vor avea obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al CREART și aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 349/2021.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului, în termenul ce va fi comunicat ulterior de Organizator, în baza facturii emise de CREART.

Taxa de participare diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

DESCARCĂ DE AICI:

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE – PRODUSE ALIMENTARE

FORMULARUL DE INSCRIERE – PRODUSE NEALIMENTARE

FORMULARUL DE CONTESTAȚIE

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1721790737.8971 s