Acasă » Lista cuprinzând documentele de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public

  1. Secţiunea “Despre instituţie”/”Despre noi”/”Minister”/”Prezentare”

https://www.creart.ro/despre/

1.1.             Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

https://www.creart.ro/despre/legislatie-privind-organizarea-si-functionarea-institutiei/

1.2.             Conducere

https://www.creart.ro/despre/echipa-creart/

1.2.1.        Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere

https://www.creart.ro/despre/echipa-creart/

1.2.2.        Agenda conducerii  https://www.creart.ro/despre/agenda-conducerii/

1.3. Organizare

1.3.1. Regulament de organizare şi funcţionare

https://www.creart.ro/despre/rof/

1.3.2. Organigrama

https://www.creart.ro/despre/

1.3.3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei – nu este cazul

1.3.4. Carieră – anunţurile posturilor scoase la concurs – https://www.creart.ro/cariere/

1.4. Programe şi strategii https://www.creart.ro/despre/informatii-de-interes-public/programe-si-strategii/

1.5. Rapoarte şi studii https://www.creart.ro/rapoarte-si-studii/

1.5.1. Rapoarte

1.5.2. Studii

  1. Secţiunea informaţii de interes public– https://www.creart.ro/despre/informatii-de-interes-public/

2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public https://www.creart.ro/despre/legea-544-2001-si-norme-de-aplicare/

– această secţiune cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către http://legislatie.just.ro): Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. nr. 123/2002), Legea nr.179/2022 privind datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public, Legea 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, precum şi:

 Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, precum şi datele de contact

 Formular pentru solicitare în baza Legii nr.544/2001 (https://www.creart.ro/despre/informatii-de-interes-public/model-formular-tip-cerere-de-informatii-de-interes-public/)

 Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi nerăspuns în termen legal)

(https://www.creart.ro/despre/informatii-de-interes-public/modalitati-de-contestare-a-raspunsului-oferit-in-baza-legii-544-2001)

 Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001 (https://www.creart.ro/despre/legea-544-2001-si-norme-de-aplicare/rapoarte-anuale-de-aplicare-a-legii-544-2001/)

2.2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

2.3. Buget https://www.creart.ro/despre/buget/

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare şi bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituţii – nu este cazul

2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară) https://www.creart.ro/despre/situatia-platilor-executie-bugetara/

2.3.3. Situaţia drepturilor salariale pe funcţii şi a altor drepturi/beneficii https://www.creart.ro/despre/informatii-de-interes-public/situatie-venituri-salariale/

2.4. Bilanţuri contabile https://www.creart.ro/despre/informatii-de-interes-public/bilanturi-contabile/

2.5. Achiziţii publice https://www.creart.ro/achizitii-publice/

2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice https://www.creart.ro/achizitii-publice/

2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice https://www.creart.ro/achizitii-publice/

2.5.3. Contractele de achiziţie publică de peste 5000 euro https://www.creartro/achizitii-publice/

2.6. Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice https://www.creart.ro/despre/declaratii-de-avere/

2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate

Model – Formular-tip cerere de informații de interes public https://www.creart.ro/despre/informatii-de-interes-public/model-formular-tip-cerere-de-informatii-de-interes-public/

Modalități de contestare a răspunsului oferit în baza Legii 544/2001  https://www.creart.ro/despre/informatii-de-interes-public/modalitati-de-contestare-a-raspunsului-oferit-in-baza-legii-544-2001/

  1. Contact

 Datele de contact ale autorităţii https://www.creart.ro/contact-creart/

 Relaţii cu presa: persoană desemnată, date de contact https://www.creart.ro/contact-creart/

 Programul de funcţionare al instituţiei https://www.creart.ro/contact-creart/

Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere – https://www.creart.ro/contact-creart/audiente/

Petiții: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petițiilor – https://www.creartro/contact-creart/petitii/

   Pe pagina de internet a instituției la secțiunea cu tema „Informații publice HCGMB 138/2021” ,au fost publicate contracte încheiate de CREART în anul 2023 (și acte adiționale), conform prevederilor legale, informații publicate ca urmare a aplicării H.C.G.M.B. nr. 138/2021 (actualizată prin Dispoziția                                nr. 690/15.07.2021 privind transparentizarea contractelor încheiate de Primăria Municipiului București și instituțiile subordonate Consiliului General al Municipiului București.) https://www.creart.ro/contracte/

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1721538978.5454 s