Acasă » Stiri » Înscriere expozanți: Târgul de Paște „Tradiții și Flori de Sărbători” 2018

Înscriere expozanți: Târgul de Paște „Tradiții și Flori de Sărbători” 2018

Tradiții și Flori de Sărbători – Regulament de înscriere
2018

Prezentul document oferă informații și instrucțiuni persoanelor ce doresc să se înscrie la evenimentul Tradiții și Flori de Sărbători, în calitate de expozant.
Informații eveniment
Locație: Parcul Herăstrău
Perioadă: 30 martie – 09 aprilie 2018
Program târg: 10:00 – 21:00
Procedura generală de înscriere
Proces de aplicare – perioadă de înscriere: 14 februarie – 05 martie 2018

Informații generale
• Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători” pot fi, atât persoane fizice, cât și entități juridice, de exemplu: SRL, PFA, PFI, IF, II, asociații, fundații, organizații neguvernamentale.
• Înscrierea se realizează prin completarea formularului de înscriere și transmiterea documentelor solicitate de organizator. Alte solicitări scrise fără prezența formularului conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de selecție.
• Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele:

1. Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Fundații, ONG-uri – Certificat de Înregistrare Fiscală; copie carte de identitate administrator/președinte; Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate, care coincide cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului (ex. atât pentru partea de producție, cât și pentru comercializarea în standuri și piețe); Document de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (pentru produse alimentare); cinci fotografii cu produsele pe care doresc să le comercializeze; cinci fotografii ale atelierului/laboratorului de producție, cinci fotografii ale standului amenajat la un eveniment anterior; dovada modalității cum prezența la „Tradiții și Flori de Sărbători” este benefică misiunii și cauzei susținute (pentru asociații, fundații, ONG-uri).

2. Pentru persoanele fizice – Copie carte identitate; Carnet de meșteșugar sau diplomă de studii de arte plastice; cinci fotografii cu produsele pe care doresc să le comercializeze; cinci fotografii ale atelierului/laboratorului de producție; cinci fotografii ale unui stand amenajat la un eveniment anterior.
• Formularul de înscriere alături de toate documentele solicitate trebuie trimise la adresa de mail targ@creart.ro sau depuse fizic la secretariatul Creart în Piața Alexandru Lahovari nr.7, persoană de contact Elena Matei, în intervalul orar 12:00-17:00
• Formularul de înscriere și documentele trebuie depuse în perioada de înscriere, respectiv 14 februarie – 05 martie 2018. Nu vor fi înregistrate formularele de înscriere trimise la altă adresă de mail decât cea specificată.
• Este obligația solicitantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de organizator.
• Pe site-ul Creart vor fi centralizate și afișate numele tuturor solicitanților ce s-au înscris, datele fiind actualizate la fiecare 24 de ore.
• Procesul de selecție va începe după terminarea perioadei de înscriere comunicată oficial de Creart.
Completarea formularului de înscriere
În funcție de produsele cu care dorește să participe, solicitantul trebuie să completeze formularul pentru produse nealimentare sau formularul pentru produse alimentare.
• Formularele conțin mai multe categorii, însă expozantul are dreptul să se încadreze doar în una din categoriile menționate.
• Câmpurile de completat din formular care conțin simbolul * sunt obligatorii. Necompletarea acestora conduce la clasificarea aplicației expozantului drept incompletă.
• Expozantul trebuie să completeze clar și concis întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare înțelegerii activității desfășurate

Comisia de analiză și selecție: 06-09 martie 2018
• Selecția va fi realizată de o Comisie de Analiză și Selecție alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart.
• Comisia de selecție va analiza doar formularele de înregistrare care conțin toate materialele solicitate.
• Dacă organizatorul are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din maniera în care au fost prezentate în formularul de înscriere, își rezervă dreptul să respingă dosarul, să semnaleze materialele false sau să plaseze expozantul înscris într-o altă categorie.
• Comisia își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, comisia își rezervă acest drept pentru a oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și calitativă.

1. Produse nealimentare
• Având în vedere valorile artistice pe care le promovează Creart și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care fac parte din categoriile B1 – Produse realizate de meșteșugari populari, B2 – produse realizate de artiști plastici; B3 – Produse handmade; B5 – Produse naturiste, vor avea întâietate față de categoria B4 – Produse cumpărate (handmade sau nu).
• Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei categorii de produse între fiecare aplicant din categoria respectivă.
Criterii de analiză și selecție:
• Originalitatea și expresivitatea produselor
• Unicitatea produselor
• Gradul de inovație și creativitate
• Materialele folosite în realizarea produselor
• Tehnica folosită în realizarea produselor
• Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă
• Analiza standului din cadrul unui alt eveniment
• Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de Creart (dacă a mai participat)
• Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului
• Modul de oferire a produsului către client: expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs

2. Produse alimentare

• Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei categorii de produse și între aplicanții categoriei respective.
• În funcție de numărul aplicanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare pot fi selectați expozanți din fiecare categorie.
Criterii de analiză și selecție:
• Statutul aplicantului: producător sau comerciant
• Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite
• Apartenența la o anumită zonă a produselor
• Tehnici specifice folosite în prepararea produselor
• Analiza standului din cadrul unui alt eveniment
• Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de Creart (dacă a mai participat)
• Etichetarea produselor
• Ambalarea produselor
• Gama de prețuri ale produselor
• Prezentare unor certificate de conformitate, de calitate sau garanție.
• Prezentarea documentelor ce atestă analizele produselor.
În data de 09 martie vor fi publicate pe site-ul Creart atât listele provizorii cu expozanții admiși, cât și cu cei respinși.
• În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții pot solicita doar în scris motivația respingerii dosarului, în perioada 09-11 martie.
• Organizatorul se obligă să transmită în scris motivația Comisiei de Analiză și Selecție și argumentele care au stat la baza deciziei de respingere, dacă expozantul solicită acest lucru în scris.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 15 martie 2018
• În cazul în care solicitantul consideră neîntemeiate argumentele transmise de către organizator, poate solicita reevaluarea dosarului prin trimiterea unui formular de contestații în termen de 24 de ore de la primirea motivației scrise.
• Solicitanții trebuie să completeze un formular de contestație care va fi pus la dispoziție de Creart odată cu primirea răspunsului scris a motivației Comisiei de Analiză și Selecție. Pentru a fi validă contestația, formularul de contestație trebuie trimis la adresa de e-mail targ@creart.ro sau depus fizic la secretariatul Creart.
• Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale Creart, întrunirea acesteia având loc în data de 15 martie 2018.
• Aplicanții care vor depune contestații, indiferent de rezoluția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, vor primi răspuns în scris la aceasta.
• Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 16 martie 2018.

Taxa de participare
Expozanții au obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al Creart. În taxa de participare sunt incluse următoarele servicii achiziționate de Creart în folosul expozanților: căsuță (costuri de montare/demontare/întreținere/curățare), pază, electricitate (în limita de 5 kw- monofazic, pentru casute), salubrizare, strângere apă menajeră (pentru produsele alimentare).
Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului prin ordin de plată sau chitanță, în baza facturii emise de Creart și diferă în funcție de tipul produselor comercializate:

a) Produse nealimentare:
1) Produse realizate de meșteșugari populari (B1) – 300 lei
2) Produse nealimentare, categoriile B2, B3, B4, B5- 500 lei

b) Produse alimentare:
1) Produse alimentare de tip Fast Food preparate în locația târgului:
1a. Taxa participare pentru van-uri: 850 lei*
1b. Taxa de participare pentru casute: 1350 lei
2) Produse alimentare preparate în afara locației târgului:
2a. Taxa participare pentru van-uri: 480 lei*
2b. Taxa de participare pentru casute: 1250 lei
3) Stand de cafea și băuturi auxiliare:
3a. Taxa participare pentru van-uri: 480 lei*
3b. Taxa de participare pentru casute: 1250 lei

*Taxele aplicate vanuri-lor NU includ niciun tip de alimentare electrica. Alimentarea se va face conform optiunii fiecarui comerciant inscris cu van, sumele percepute pentru aceasta, fiind cele mentionate in graficul de mai jos:
Grafic valabil DOAR pentru produsele alimentare:

 

 

 

 

 

Descarca Formular de inscriere produse alimentare Targul de Paste aici

Descarca Formular de inscriere produse nealimentare Targul de Paste aici

 

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1717053192.1629 s