Acasă » Stiri » Înscriere expozanți pentru ETNORAMA – Festivalul Etniilor

Înscriere expozanți pentru ETNORAMA – Festivalul Etniilor

Festivalul Etniilor –  Etnorama Ediția IV

Prezentul document oferă informații și instrucțiuni persoanelor care doresc să se înscrie la evenimentul Etnorama, în calitate de expozant.

Precizare importantă!

Etnorama este festivalul ce reunește culturi diferite, etnii din spațiul românesc și care dorește să ofere publicului bucureștean imagini cât mai variate ale specificului cultural al minorităților și comunităților naționale. Din acest motiv, căutam expozanți care, prin produsele lor să reprezinte cât mai fidel meșteșugul, tradiția și obiceiurile minorității din care provin.

Informații eveniment

Locație: Parcul Regele Mihai I (Herăstrau) – Intrarea Charles de Gaulle

Perioadă: 18 – 20 mai 2018

Despre eveniment: Festivalul Etnorama, ajuns la a IV-a ediție este dedicat minorităților din România și aduce în mijlocul bucureștenilor frumusețea culturii acestor etnii.

Proces de aplicare – perioadă de înscriere:  16 aprilie – 06 mai 2018

Informații generale

Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul Etnorama pot fi, atât persoane fizice, cât și entități juridice, de exemplu: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Cooperative, Organizații Neguvernamentale.

Înscrierea se realizează prin completarea formularului de înscriere corespunzător și prin transmiterea documentelor solicitate de către organizator. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de selecție.

Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele:

Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Cooperative și ONG-uri:

 • Copie a cărții de identitate a administratorului/președintelui;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală;
 • Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate, care coincide cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului (ex. atât pentru partea de producție, cât și pentru comercializarea în standuri și piețe – cod caen 4781 / 4789);
 • Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (pentru produse alimentare);
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor
 • Minim 2 fotografii ale standului de la un eveniment anterior (daca este cazul)
 • Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție

 

Pentru persoanele fizice:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Carnet de Meșteșugar/Certificat de producător/diplomă care să ateste studii în arte plastice;
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor
 • Minim 2 fotografii ale standului de la un eveniment anterior (dacă este cazul)
 • Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție

Formularul de înscriere alături de toate documentele solicitate anterior, trebuie transmise la adresa de e-mail targ@creart.ro sau depuse fizic, sub formă de dosar, la sediul creart din Piața Alexandru Lahovari nr.7, persoană de contact Elena Matei, în perioada 16 aprilie – 06 mai 2018, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-17:00.

Formularul de înscriere împreună cu documentele solicitate trebuie depuse exclusiv în perioada de înscriere, respectiv 16 aprilie – 06 mai 2018, ora 24:00. Nu vor fi înregistrate formularele de înscriere trimise la o altă adresă de e-mail decât cea specificată – targ@creart.ro.

Este obligația aplicantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de către organizator.

Pe site-ul www.creart.ro vor fi centralizate și afișate numele tuturor celor ce s-au înscris, datele fiind actualizate la fiecare 24 de ore.

Procesul de selecție va fi demarat după încheierea perioadei de înscriere comunicată oficial de către creart.

Completarea formularului de înscriere

În funcție de produsele cu care solicitantul dorește să participe, acesta trebuie să completeze formularul pentru produse alimentare sau formularul pentru produse nealimentare.

Formularele conțin mai multe sub-categorii, însă expozantul are obligația să se încadreze doar într-o singură sub-categorie dintre cele menționate.

Câmpurile din formular care sunt marcate cu simbolul * sunt obligatorii. Necompletarea acestora conduce la clasificarea aplicației expozantului ca fiind incompletă.

Expozantul trebuie să completeze clar și concis întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca organizatorul să înțeleagă activitatea desfășurată.

Comisia de analiză și selecție: 07 – 08 mai 2018

Selecția va fi realizată de către o Comisie de Analiză și Selecție alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart.

Comisia de Analiză și Selecție va analiza doar formularele de înscriere care conțin toate documentele solicitate.

Dacă Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere sau produsele înscrise nu aparțin unei minorități, își rezervă dreptul să plaseze expozantul înscris într-o altă categorie, să semnaleze materialele false sau să respingă dosarul.

Comisia își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, comisia își rezervă acest drept astfel încât să poată oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și calitativă.

Produse nealimentare

Având în vedere valorile artistice promovate de către creart și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care propun spre comercializare produsele menționate în descriere, adică produsele  care vor respecta specificul si tematica, vor avea întâietate.

Criterii de analiză și de selecție:

 • Originalitatea și expresivitatea produselor;
 • Unicitatea produselor;
 • Gradul de inovație și creativitate;
 • Materialele folosite în realizarea produselor;
 • Tehnica folosită în realizarea produselor;
 • Autenticitatea și apartenența etnică;
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către creart (dacă a mai participat);
 • Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului;
 • Modul de oferire a produsului către client: expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs;
 • Gama de prețuri ale produselor.

Produse alimentare

Analiza va fi efectuată la nivelul fiecărei categorii de produse, evaluând aplicația fiecărui solicitant din categoria respectivă.

În funcție de numărul aplicanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare, pot fi selectați expozanți din fiecare categorie.

Criterii de analiză și de selecție:

 • Statutul aplicantului: producător sau comerciant;
 • Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite;
 • Apartenența etnică;
 • Tehnici specifice folosite în prepararea produselor;
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către creart (dacă a mai participat);
 • Etichetarea produselor;
 • Ambalarea produselor;
 • Gama de prețuri a produselor.

În data de 8 mai 2018 vor fi publicate pe site-ul www.creart.ro, atât listele cu expozanții admiși, cât și listele cu cei respinși.

În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții pot depune contestații doar în scris în data de 9 mai 2018.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 10 mai 2018

 • Solicitanții trebuie să completeze un formular de contestație care va fi pus la dispoziție de creart. Pentru a fi validă contestația, formularul de contestație trebuie trimis la adresa de e-mail targ@creart.ro sau depus fizic la secretariatul creart în intervalul orar 11:00 – 17:00.
 • Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart, întrunirea acesteia având loc în data de 10 mai 2018.
 • Aplicanții care vor depune contestații, indiferent de rezoluția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, vor primi răspuns în scris la aceasta.
 • Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 11 mai 2018.

Taxa de participare

Expozanții au obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al creart. În taxa de participare sunt incluse următoarele servicii achiziționate de creart în folosul expozanților: căsuță (costuri de montare/demontare/întreținere/curățare), pază, electricitate, salubrizare.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului în baza facturii emise de creart și diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

 • Produse nealimentare – taxa este în cuantum de 500 lei
 • Produse alimentare:

Produse alimentare preparate în locația târgului A1 – 2.000 lei

Produse alimentare de tip Fast Food preparate în locația târgului A2 – 2.000 lei

Produse alimentare preparate în afara locației târgului A3 – 1.500 lei

Stand de cafea și băuturi auxiliare A4 – 1.000 lei

 

Descarcă formularul pentru PRODUSE ALIMENTARE de aici

Descarcă formularul pentru PRODUSE NEALIMENTARE de aici

 

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1721905270.7901 s