Acasă » Stiri » ENLIGHTENMENT SOLIDARITY PROJECT

ENLIGHTENMENT SOLIDARITY PROJECT

iMapp Bucharest, cel mai mare eveniment de New Media Art din România și în top 3 concursuri de video mapping la nivel mondial, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin CREART, se alătură inițiativei 𝐄𝐍𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐄𝐍𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐃𝐀𝐑𝐈𝐓𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 – #𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐬𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝𝐟𝐨𝐫𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞, proiectând campania internațională de solidaritate, 𝐬𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆, 𝟏𝟗 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐, pe 𝐟𝐚𝐭̦𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 „𝐈𝐨𝐧 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐠𝐢𝐚𝐥𝐞”, în 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐨𝐫𝐚𝐫 𝟐𝟎:𝟑𝟎 – 𝟐𝟑:𝟎𝟎. Lansată, în contextul actual, de partenerii  tradiționali iMapp Bucharest Maxin10sity (Ungaria) și Borealis – a Festival of Light (S.U.A.), campania internațională de solidaritate ENLIGHTENMENT a fost posibilă în urma mobilizării rapide, în decursul unei săptămâni, cu susținerea pro bono a peste 35 de artiști vizuali și a unor festivaluri de lumină din întreaga lume.

În această perioadă, mai mult decât oricând, este timpul pentru iubire și pace. Oamenii au nevoie de speranță, dragoste, încurajare și sprijin. Împreună, prin intermediul artei, putem conecta întreaga lume și putem sprijini pacea. În cele mai grele vremuri ale umanității, arta     și-a îndeplinit întotdeauna aceeași misiune nobilă: de a sprijini unitatea și de a sublinia ceea ce este mai bun în oameni.

Astfel, sub deviza ENLIGHTENMENT, #ArtistsUnitedforPeace, artiștii vizuali internaționali au fost invitați să creeze lucrări cu o durată de 10-15 secunde, pe tema inițiativei. Unite într-un singur videoclip, aceste lucrări de artă vor fi proiectate în diferite orașe din toată lumea, în weekend-ul 19 – 20 martie 2022, iar animațiile vor evidenția – prin forța lor creatoare – eforturile comune de a menține speranța printr-un mesaj de iubire, solidaritate și susținere. De asemenea, campania va prezenta și un video cu desene realizate de copii din Ungaria și Italia.

S.U.A., Mexic, Costa Rica, Marea Britanie, Belgia, Franța, Germania, Portugalia, Republica Cehă, Polonia, Norvegia, Italia, Ungaria, Australia, Japonia, Canada, Thailanda și România sunt doar câteva dintre țările în care va fi proiectată campania internațională de solidaritate, peste 30 de orașe din întreaga lume susținând proiectul care subliniază capacitatea artei de a uni și de a transcende timpul și spațiul prin puterea mesajelor ei vindecătoare.

iMapp Bucharest nu se află la prima inițiativă de acest gen. În anul 2020, în carantina generată de pandemia de COVID-19, iMapp Bucharest a lansat campania de solidaritate ”One World. One Heart.” în cadrul căreia 46 de artiști internaționali din domeniul audiovizual au creat animații 3D, pornind de la același element – o inimă, reunite într-un singur video care a fost proiectat simultan, în data de 17 aprilie, pe fațadele unor clădiri din întreaga lume, respectiv din București, Budapesta, Lyon, Kyiv, Paris, Moscova, Monterrey, Seattle, Asker.

Campania ”One World. One Heart.” a fost declarată câștigătoare a categoriei ”AV IN ACTION” la AV AWARDS din Londra – renumita competiție internațională care recunoaște și recompensează excelența în întreaga industrie audiovizuală, organizată de AV Magazine din Marea Britanie.

Organizator: Primăria Capitalei, prin CREART

Cu sprijinul: Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” București

__
iMapp Bucharest, the biggest New Media Art event in Romania and in top 3 international video mapping competitions, organized by Bucharest City Hall – Primăria Municipiului Bucureşti, through creart, joins the 𝐄𝐍𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐄𝐍𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐃𝐀𝐑𝐈𝐓𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 – #𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐬𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝𝐟𝐨𝐫𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞, projecting the international solidarity campaign, on 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟏𝟗𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟐, on the façade of the “Ion Luca Caragiale” National Theater – Teatrul Naţional “I. L. Caragiale” Bucureşti, between 𝟐𝟎:𝟑𝟎 𝐚𝐧𝐝 𝟐𝟑:𝟎𝟎.
 
Launched in the current context by the traditional partners of iMapp Bucharest – Maxin10sity (Hungary) and Borealis – a festival of light (USA), the international solidarity campaign ENLIGHTENMENT has the 𝐩𝐫𝐨 𝐛𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝟑𝟓 𝐯𝐢𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝.
 
Now, more than ever, it is time for 𝐥𝐨𝐯𝐞 and 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞. People need hope, love, encouragement and support. Together, through 𝐚𝐫𝐭, we can connect the whole world and support peace. In the hardest times of mankind, art has always fulfilled its same noble mission: to support unity and to emphasize what is best in people.
 
Thus, under the motto ENLIGHTENMENT, #ArtistsUnitedforPeace, international visual artists were invited to create works lasting 10-15 seconds on the theme of the initiative. Together in a single video, these works of art will be screened in different cities around the world on the weekend of March 19th-20th, 2022, and the animations will highlight – through their creative force – the joint efforts to maintain hope through a message of love, solidarity and support. The campaign will also feature a video with drawings made by children from Hungary and Italy.
 
𝐔.𝐒.𝐀., 𝐌𝐞𝐱𝐢𝐜𝐨, 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐑𝐢𝐜𝐚, 𝐔𝐊, 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐮𝐦, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲, 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥, 𝐂𝐳𝐞𝐜𝐡 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜, 𝐏𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝, 𝐍𝐨𝐫𝐰𝐚𝐲, 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲, 𝐇𝐮𝐧𝐠𝐚𝐫𝐲, 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚, 𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧, 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚, 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 are just some of the countries where the international campaign of solidarity will be projected, over 30 cities around the world supporting the project that emphasizes the ability of art to unite and transcend time and space through the power of its healing messages.
 
In 2020, in the quarantine generated by the COVID-19 pandemic, iMapp Bucharest launched the solidarity campaign “𝐎𝐧𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝. 𝐎𝐧𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭.” in which 46 international audiovisual artists created 3D animations, starting from the same element – a heart, brought together in a single video that was projected simultaneously, on April 17th, on the façades of buildings around the world, respectively from Bucharest, Budapest, Lyon, Kyiv, Paris, Moscow, Monterrey, Seattle, Asker.
 
”One World. One Heart.” campaign was declared the 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 “𝐀𝐕 𝐈𝐍 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍” 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲 𝐚𝐭 𝐀𝐕 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃𝐒 𝐢𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧 – the renowned international competition that recognizes and rewards excellence in the entire audiovisual industry, organized by AV Magazine in the UK.
 
Organizer: Bucharest City Hall, through CREART
With the support of the National Theater “Ion Luca Caragiale” Bucharest

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1718896153.9352 s