Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei (actualizată cu modificările și completările ulterioare)

•Constituția României din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) • Hotărârea Guvernului nr. 442/22.07.1994, privind inființarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană, ale minicipiului București și locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 40/12.03.1997; • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale; •Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 … Continue reading Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei (actualizată cu modificările și completările ulterioare)