Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei (actualizată cu modificările și completările ulterioare)

• Hotărârea Guvernului nr. 442/22.07.1994, privind inființarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană, ale minicipiului București și locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 40/12.03.1997; • LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice … Continue reading Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei (actualizată cu modificările și completările ulterioare)