Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

• Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ; • Legea 500 /2002 privind finanțele publice , actualizată ; • Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; • Ordinul 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al … Continue reading Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei