Acasă » News » UPDATE! Prelungire perioadă de înscriere! Regulament de înscriere pentru evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători” – Ediția 2023

UPDATE! Prelungire perioadă de înscriere! Regulament de înscriere pentru evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători” – Ediția 2023

Traditii si Flori de Sarbatori

❗ ❗ ❗ ANUNȚ: Datorită numărului mare de solicitări de prelungire a perioadei de înscrieri pentru evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția a XI-a, extindem perioada de depunere a dosarelor până la 17 martie 2023.

 

Regulament de înscriere pentru  evenimentul

„Tradiții și Flori de Sărbători” – Ediția a XI-a

 

Primăria Capitalei, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, organizează în perioada 07 – 17 aprilie 2023, în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), evenimentul dedicat sărbătorilor pascale „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția a XI-a.

Având ca obiectiv principal promovarea valorilor artistice și punerea în prim-plan a acestora, încurajăm înscrierea cu produse de meșteșug, produse realizate manual și în concordanță cu specificul și tematica acestui eveniment – sărbătorile pascale.

Prezentul document oferă informații și instrucțiuni persoanelor care doresc să se înscrie la evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția a XI-a.

Informații eveniment:

Locație: Parcul Regele Mihai I (Herăstrău)

Perioadă desfășurare: 07 – 17 aprilie 2023

Interval orar: 10:00 – 21:00

CALENDARUL SIMPLIFICAT AL PROCEDURII DE ÎNSCRIERE

I. Informații generale

Pentru evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția a XI-a, vor exista locuri pentru disponibile următoarele categorii de produse:

A. Produse nealimentare:

– Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari

– Categoria B2 – Produse realizate de artiști plastici

– Categoria B3 – Produse hand-made și aranjamente florale

– Categoria B4 – Produse naturiste de îngrijire

B. Produse alimentare:

– Categoria A1 – Produse alimentare de tip fast-food (Căsuță)

– Categoria A2 – Produse alimentare preparate în afara locației târgului (Căsuță)

– Categoria A3 – Stand de cafea și băuturi auxiliare (Căsuță)

1.Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția a XI-a pot fi entități juridice, precum: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale. Ca excepție, se pot înscrie și persoanele fizice, dar DOAR pentru Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari și Categoria A2 (doar pentru produse apicole și produse neprocesate – fructe legume, nuci, etc)

2.Înscrierea se realizează prin completarea unui singur formular de înscriere (atât pentru persoane fizice, cât și entități juridice), în forma transmisă public de către Organizator și prin transmiterea tuturor documentelor solicitate de către acesta. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de înscriere și selecție.

3.Înscrierea entităților juridice (SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale) sau persoanelor fizice, după caz, se realizează pentru ocuparea unui singur loc/spațiu de expunere și comercializare, niciuna dintre entitățile enumerate mai sus neavând posibilitatea de a solicita mai multe locuri/căsuțe.

4.Brandurilor internaționale nu li se permite înscrierea în procesul de selecție pentru ocuparea unei căsuțe în scop de comercializare sau expunere brand. Participarea acestora în cadrul evenimentului „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția a XI-a, se poate face doar sub forma unui parteneriat sau contract de sponsorizare, agreat de CREART în prealabil.

II. Cerințe obligatorii ale Organizatorului pentru participare la eveniment:

1.Entitățile juridice: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații și Organizații Neguvernamentale trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului cu cel putin 6 luni înaintea depunerii dosarului de înscriere. De asemenea, entitățile juridice trebuie ca în ultimele 6 luni să fie înregistrate ca fiind active în domeniul comercial pe care doresc să-l desfășoare în cadrul evenimentului.

2.Pentru toate categoriile de produse alimentare este obligatoriu ca aplicanții să fi participat la cel puțin două evenimente cu stand în aer liber (în București, în țară sau străinătate), lucru exemplificat prin fotografii, dar și prin descrierea acestor participări în formular.

3.Aplicanții (atât la categoriile alimentare, cât și nealimentare) trebuie să folosească materiale biodegradabile în care să servească și să ambaleze produsele comercializate (pahare, farfurii, linguri, furculițe, pungi de împachetare și vânzare, etc.) conform Ordinului nr 6 din 25 august 2021 – privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, Capitolul 5, Art. 5, alin 1.

4.Entitățile juridice trebuie să dețină și să utilizeze casă de marcat și POS.

5.Până la data de 27 martie 2023, CREART – în calitate de Organizator, îi va informa în scris pe aplicanții selectați, cu privire la sponsorii evenimentului.

III. Documente obligatorii de anexat formularului de înscriere:

1.Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II:

– Copie a cărții de identitate a administratorului;

– Copie Certificat Unic de Înregistrare (CUI) înregistrat înainte de 1 septembrie 2022 inclusiv;

– Copie Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate care să coincidă cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului. Acesta trebuie sa conțină:

1.Codul CAEN pentru partea de producție (în funcție de specificul activității dvs.)

2.Codul CAEN pentru partea de comercializare a produselor prin standuri piețe și chioșcuri (pentru produse alimentare codul CAEN 4781, iar pentru produse nealimentare codul CAEN 4789);

– Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (în vigoare la data desfășurării evenimentului) care trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);

– Declarații de conformitate (pentru produsele alimentare);

– Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;

– Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;

– Minim 3 și maxim 5 fotografii ale locului /atelierului/laboratorului de producție.

2. Pentru Asociații și ONG-uri:

– Copie a cărții de identitate a președintelui;

– Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF) înregistrat înainte de 1 septembrie 2022 inclusiv;

– Statutul asociației / ONG-ului din care să reiasă că scopul și obiectivele acesteia corespund cu activitatea declarată în formularul de înscriere;

– Scrisoare redactată de către Președintele Asociației / ONG-ului, din care să reiasă modul în care prezența la evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători” este benefică misiunii și cauzei susținute;

– Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (document intrat în vigoare la data desfășurării evenimentului) ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate categoriile de produse alimentare);

– Declarații de conformitate (pentru produse alimentare);

– Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;

– Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;

– Minim 3 și maxim 5 fotografii ale locului /atelierului/laboratorului de producție.

3. Pentru persoanele fizice:

Doar pentru:

Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari

     Categoria A2 (produse apicole și produse neprocesate – fructe, legume, nuci, etc)

– Copie a cărții de identitate;

– Carnet / Atestat de meșteșugar (B1)

– Atestat de producător (A2)

– Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;

– Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;

– Minim 3 și maxim 5 fotografii ale locului /atelierului/laboratorului de producție.

IV. Formularul de înscriere alături de toate documentele solicitate anterior trebuie transmise astfel:

– depuse fizic, sub formă de dosar, la sediul CREART din Piața Alexandru Lahovari nr.7 (etajul 1, biroul 1), în perioada 03.03 – 13.03.2023, de Luni până Vineri în intervalul orar 10:00-16:30;

     Pentru informații suplimentare sau întrebări ne puteți contacta la numărul de telefon +40.021.318.38.04, persoane de contact: Elena Matei, Diana Tîrziu, Gina Neicu – Ghelerter.

– transmise pe adresa de e-mail targ@creart.ro, în perioada 03 – 13.03.202termenul limită fiind până pe 13.03.2023, ora 16:30. Nu vor fi înregistrate formularele de înscriere trimise la o altă adresă de e-mail decât cea specificată – targ@creart.ro sau primite pe e-mail după expirarea termenului de depunere.

     Pentru a evita marcarea mail-urilor ca spam de către filtrele CREART vă rugăm ca dimensiunea acestora să nu depășească 20 Mb. De asemenea vă rugăm ca în cazul în care arhivați documentele acestea să fie arhivate ca fișiere .RAR sau să urcați întregul conținut pe platforma de transfer wetransfer.com

! Este obligația aplicantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de către Organizator!

! Pe site-ul www.CREART.ro va fi publicată lista tuturor celor care s-au înscris, datele fiind actualizate în următoarea zi lucrătoare.

V. Completarea formularului de înscriere

– În funcție de produsele cu care aplicantul dorește să participe, acesta trebuie să completeze un singur formular de înscriere – cel pentru produse alimentare sau cel pentru produse nealimentare, după caz, pus la dispoziție de Organizator.

– Formularele conțin mai multe sub-categorii, însă aplicantul are obligația să se bifeze o singură sub-categorie dintre cele menționate.

Câmpurile din formular care sunt marcate cu simbolul * sunt obligatorii, necompletarea acestora conduce la clasificarea aplicației ca fiind incompletă. Menționăm faptul că toate datele referitoare la produse transmise prin formularul de înscriere nu pot fi modificate pe perioada desfășurării evenimentului fără o înștiințare în prealabil a Organizatorului sau fără acordul expres al acestuia.

– Aplicantul trebuie să raspundă clar și concis la întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca Organizatorul să înțeleagă activitatea desfășurată.

Comisia de Analiză și Selecție poate reîncadra într-o altă categorie aplicanții, în funcție de datele prezentate în formular și de documentele puse la dispoziție. Totodată, Comisia de Analiză și Selecție poate decide descalificarea acestora dacă se constată fals în declarații (de exemplu însușirea de fotografii ale altor expozanți, declarații false pe propria răspundere privind procesului de producție, neconcordanțe grave în documentele depuse);

VI. Comisia de Analiză și Selecție: 15 – 16.03.2023

– Selecția va fi realizată de către o Comisie de Analiză și Selecție alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale CREART.

– În cazul în care Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere, aceasta își rezervă dreptul să plaseze aplicantul înscris într-o altă categorie sau să semnaleze materialele false.

– Comisia își rezervă dreptul de a accepta un aplicant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, Comisia își rezervă acest drept, astfel încât să poată oferi publicului o gamă de produse cât mai diversificată și de o calitate superioară.

1. Produse nealimentare

Având în vedere valorile artistice promovate de către CREART și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care propun spre comercializare produse care vor respecta specificul și tematica evenimentului, vor avea întâietate. Analiza se va face la nivelul fiecărei categorii de produse, între fiecare aplicant din categoria respectivă.

1.1. Criterii de analiză și selecție:

+ Originalitatea și expresivitatea produselor;

+ Unicitatea produselor;

+ Gradul de inovație și creativitate;

+ Materialele folosite în realizarea produselor;

+ Tehnica folosită în realizarea produselor;

+ Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă;

+ Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;

+ Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către CREART (dacă a mai participat), pe baza fișelor de evaluare întocmite de Organziator.

+ Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului;

+ Modul de oferire a produsului către client: aplicantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs;

+ Gama de produse și plaja prețurilor.

2. Produse alimentare

Analiza va fi efectuată la nivelul fiecărei categorii de produse, evaluând aplicația fiecărui solicitant din categoria respectivă. În funcție de numărul aplicanților și de posibilitățile de organizare, pot fi selectați doar un anumit număr de expozanți din fiecare categorie, astfel încât gama de produse oferită publicului vizitator să fie cât mai diversificată.

2.1. Criterii de analiză și de selecție:

+ Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite;

+ Statutul aplicantului: producător sau comerciant;

+ Experiența comerciantului în domeniul alimentar;

+ Tehnici specifice folosite în prepararea produselor;

+ Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;

+ Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către CREART (dacă a mai participat), pe baza fișelor de evaluare și a notelor de control întocmite de Organizator;

+ Etichetarea produselor;

+ Ambalarea produselor;

+ Gama de produse și plaja prețurilor.

+ Prezentare unor declarații de conformitate, de calitate sau garanție;

+ Prezentare documentelelor care atestă analiza de calitate realizată produselor care sunt propuse spre comercializate;

+ Pentru produsele alimentare preparate în locație vor avea prioritate aplicanții care dovedesc faptul că desfășoară activitatea în mod frecvent, respectiv că au participat la diverse târguri / festivaluri în București sau în alte orașe din țară sau străinătate. De asemenea se dorește să se ofere publicului vizitator o gamă cât mai diversificată de produse culinare.

În data de 16 martie 2023, după încheierea lucrărilor Comisiei de Analiză și Selecție, vor fi publicate pe site-ul www.creart.ro, listele cu aplicanții admiși și cu cei respinși.

VII. Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 20 – 21.03.2023

În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții declarați respinși pot depune un formular de contestație care va fi pus la dispoziție de CREART în data de 16.03.2023. Pentru a fi validă contestația, formularul de contestație poate fi depus fizic sau e-mail, doar în data de 17.03.2023, până la ora 16:30.

*Atenție!! Aplicanții nu pot depune documente/prezentări suplimentare față de cele trimise inițial, pentru a fi prezentate Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale CREART, întrunirea acesteia având loc în perioada 20 – 21.03.2023.

Aplicanții care vor depune contestație, indiferent de rezoluția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, vor primi răspuns în scris la aceasta, pe adresa de e-mail menționată în formularul de înscriere. Persoanele care nu au adresă de e-mail vor putea să se prezinte la sediul CREART pentru a ridica răspunsul la contestație, începând cu data de 22.03.2023.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe site-ul www.creart.ro, în data de 22.03.2023.

VIII. Taxa de participare

Aplicanții selectați să participe în cadrul evenimentului „Tradiții și Flori de Sărbători”, ediția a XI-a vor avea obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al CREART și aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. În taxa de participare sunt incluse următoarele servicii achiziționate de CREART în folosul expozanților: căsuță (costuri de montare / demontare / întreținere / curățare), pază, electricitate, salubrizare, după caz.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului, în termenul ce va fi comunicat ulterior de Organizator, în baza facturii emise de CREART și diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

A. Produse nealimentare:

– Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari – 1.000 de lei

– Categoria B2 – Produse realizate de artiști plastici – 1.600 de lei

– Categoria B3 – Produse hand-made și aranjamente florale – 1.600 lei

– Categoria B4 – Produse naturiste de îngrijire – 1.600 de lei

B. Produse alimentare:

– Categoria A1 – Produse alimentare de tip fast-food (Căsuță) – 4.000 lei

– Categoria A2 – Produse alimentare preparate în afara locației târgului (Căsuță) – 2.200 lei

– Categoria A3 – Stand de cafea și băuturi auxiliare (Căsuță) – 3.000 lei

* Numărul total de kilowați disponibili pentru aplicanții înscriși la categoriile A1 și A3 este de 20 kw maxim instalați. Pentru toate celelalte categorii (B1, B2, B3, B4, A2) limita este de 5 kw. Nu sunt permise depășiri de consum electric sau solicitări de suplimentare a numărului de kilowați.

 

Descarcă de aici formularul pentru produse ALIMENTARE

Descarcă de aici formularul pentru produse NEALIMENTARE

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1721881669.7182 s