Acasă » Stiri » Regulament de înscriere expozanți – Bucharest Christmas Market 2021

Regulament de înscriere expozanți – Bucharest Christmas Market 2021

ANUNȚ: Perioada de înscriere pentru Bucharest Christmas Market, ediția a XIV-a, se prelungește până vineri, 29 octombrie 2021!

Având în vedere numeroasele solicitări transmise de expozanții care doresc înscrierea în selecția aferentă evenimentului Bucharest Christmas Market, precum și contextul epidemiologic actual care influențează perioada necesară finalizării dosarelor de aplicare, în conformitate cu procedura anunțată, vă aducem la cunoștință că am prelungit termenul de depunere a dosarelor până vineri, 29 octombrie 2021 – ora 14.00.

CALENDARUL SIMPLIFICAT AL PROCEDURII DE ÎNSCRIERE – ACTUALIZAT

Având în vedere contextul pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2, depunerea dosarului de înscriere se face DOAR ONLINE, trimițând documentele pe adresa de email targ@creart.ro.

Regulament de înscriere

Bucharest Christmas Market 2021

Primăria Capitalei, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, organizează între 26 noiembrie – 26 decembrie 2021, în Piața Universității evenimentul dedicat sărbătorilor de iarnă „Bucharest Christmas Market”.

Important: La momentul desfășurării evenimentului „Bucharest Christmas Market”, ediția a XIV-a, CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București va pune în aplicare toate măsurile de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2 impuse de autoritățile abilitate. Având în vedere situația actuală, recomandăm cu tărie să luați în considerare vaccinarea personalul angajatat în vederea participării în cadrul acestui eveniment!

Având în vedere spațiul limitat de desfășurare a evenimentului și ținând seama de numărul redus de spații de expunere pe care Organizatorul le poate amplasa în această locație, Comisia de Analiză și Selecție, respectiv Comisia de Soluționare a Contestațiilor vor admite un număr maxim de expozanți, raportat la aceste limitări.

În același timp având ca obiectiv principal promovarea valorilor artistice și punerea în prim plan a acestora, încurajăm înscrierea cu produse de meșteșug, produse realizate manual și în concordanță cu specificul și tematica acestui eveniment – Sărbătoarea Crăciunului.

De asemenea, având în vedere limitările impuse de locația de desfășurare a evenimentului, Zona Gastronomică va fi alcătuită din food-truck-uri specializate pe diverse produse culinare, astfel încât Bucharest Christmas Market să ofere o gama cât mai diversificată de preparate publicului vizitator.

Prezentul document oferă informații și instrucțiuni persoanelor care doresc să se înscrie la evenimentul „Bucharest Christmas Market” ediția a XIV-a.

Informații eveniment:

Locație: Piața Universității

Perioada eveniment: 26 noiembrie – 26 Decembrie 2021

 

CALENDARUL SIMPLIFICAT AL PROCEDURII DE ÎNSCRIERE

Având în vedere contextul pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2, depunerea dosarului de înscriere se face DOAR ONLINE, trimițând documentele pe adresa de email targ@creart.ro.

I. Informații generale

  1. Pentru evenimentul Bucharest Christmas Market vor exista următoarele categorii de produse:

A. Produse alimentare:

-Categoria A1 – Produse alimentare de tip fast – food preparate în locația târgului (food-truck)

-Categoria A2 – Produse alimentare dulci preparate în locația târgului (food-truck)

-Categoria A3 – Produse alimentare ambalate (căsuță)

-Categoria A4 – Stand de băuturi și vin fiert (căsuță)

-Categoria A5 – Stand de cafea și băuturi auxiliare (food-truck)

 

B. Produse nealimentare:

-Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari (căsuță)

-Categoria B2 – Produse realizate de artiști plastici (căsuță)

-Categoria B3 – Produse handmade (căsuță)

-Categoria B4 – Produse naturiste de îngrijire personală (căsuță)

-Categoria B5 – Produse cu specific de Crăciun, realizate de terți (căsuță)

 

1. Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul Bucharest Christmas Market pot fi entități juridice, precum: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale. Ca excepție, se pot înscrie și persoanele fizice, dar DOAR pentru Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari.

 

2. Înscrierea se realizează prin completarea unui singur formular de înscriere (atât pentru persoane fizice, cât și entități juridice), în forma transmisă public de către Organizator și prin transmiterea tuturor documentelor solicitate de către acesta. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de înscriere și selecție.

 

3. Înscrierea entităților juridice (SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale) sau persoanelor fizice, după caz, se realizează pentru ocuparea unui singur loc/spațiu de expunere și comercializare, niciuna dintre entitățile enumerate mai sus neavând posibilitatea de a solicita mai multe locuri/căsuțe.

 

4. Brandurilor internaționale nu li se permite înscrierea în procesul de selecție pentru ocuparea unei căsuțe în scop de comercializare sau expunere brand. Participarea acestora în cadrul evenimentului Bucharest Christmas Market, ediția 2021 se poate face doar sub forma unui parteneriat sau contract de sponsorizare, agreat de CREART în prealabil.

 

II. Condiții obligatorii de înscriere:

1. Entitățile juridice: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale care doresc să se înscrie la Bucharest Christmas Market trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului înainte de 01 ianuarie 2021, pentru oricare dintre categoriile de produse alimentare, respectiv înainte de 01 iunie 2021pentru produsele nealimentare.

 

2. Pentru toate categoriile de produse alimentare este obligatoriu ca expozanții să fi participat la cel puțin două evenimente cu stand în aer liber (în București, în țară sau străinătate), lucru exemplificat prin fotografii, dar și prin descrierea acestor participări în formular.

 

3. Expozanții care doresc să participe la Bucharest Christmas Market (atât la categoriile alimentare, cât și nealimentare) trebuie să folosească materiale biodegradabile în care să servească și să ambaleze produsele comercializate (pahare, farfurii, linguri, furculițe, pungi de împachetare și vânzare, etc.) conform Ordinului nr 6 din 25 august 2021 – privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, Capitolul 5, Art. 5, alin 1.

 

4. Expozanții care doresc să participe la Bucharest Christmas Market la categoria A4 – Băuturi și Vin fiertiau la cunoștiință că prin depunerea dosarului și în cazul în care sunt declarați admiși, se obligă să își achiziționeze pahare din materiale biodegradabile de dimensiunea comunicată de Organizator și personalizate cu logo-ul evenimentului trimis de către Organizator.

 

III. Documente obligatorii de anexat formularului de înscriere:

1. Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II:

-Copie a cărții de identitate a administratorului;

-Certificat Unic de Înregistrare (CUI);

-Certificat Constatator din care să rezulte ca obiectul principal de activitate coincide cu specificul activității ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului, dar și codul CAEN de comercializare a produselor prin standuri piețe și chioșcuri (pentru produse alimentare codul CAEN 4781, iar pentru produse nealimentare codul CAEN 4789);

-Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);

-Certificate de calitate/garanție (pentru categ. A1, A2, A3, A4, A5) și buletine de analize (pentru A4);

-Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;

-Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;

-Minim 3 și maxim 5 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.

 

2. Pentru Asociații și ONG-uri

-Copie a cărții de identitate a președintelui;

-Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF);

-Statutul Asociației / ONG-ului din care să reiasă că scopul și obiectivele acesteia corespund cu activitatea declarată în formularul de înscriere;

-Scrisoare redactată de către Președintele Asociației / ONG-ului, din care să reiasă modul în care prezența la Bucharest Christmas Market este benefică misiunii și cauzei susținute;

-Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);

-Certificate de calitate/garanție (pentru categ. A1, A2, A3, A4, A5) și buletine de analize (pentru A4);

-Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;

-Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;

-Minim 3 și maxim 5 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.

 

3. Pentru persoanele fizicedoar Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari și Categoria A3 – Produse alimentare preparate în afara locației*!!

-Copie a cărții de identitate;

-Carnet de meșteșugar / Atestat de meșteșugar;

-Atestat de producător*!!;

Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare procesate)*!!;

-Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;

-Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior

-Minim 3 și maxim 5 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.

*!! Atenție!! Persoanelor fizice, care doresc să participe cu produse alimentare prezentând în dosarul de înscriere un Atestat de producător, le va fi permisă înscrierea doar cu alimente primare (fructe, legume, nuci, alune castane etc) produse în gospodăria proprie. Nu vor fi înscrise persoanele fizice care vor dori să participe cu produse procesate (de ex.: miere) fără a prezenta un Document de Înregistrare emis de Direcția Sanitară Veterinară.

 

IV. Formularul de înscriere alături de toate documentele solicitate anterior trebuie transmise pe adresa de e-mail targ@creart.ro, în perioada 11 – 29 octombrie 2021termenul limită fiind până pe 29 octombrie, ora 14.00. Nu vor fi înregistrate formularele de înscriere trimise la o altă adresă de e-mail decât cea specificată – targ@creart.rosau primite pe e-mail după expirarea termenului de depunere.

  • Pentru a evita marcarea mail-urilor ca spam de către filtrele CREART vă rugăm ca dimensiunea acestora să nu depășească 20 Mb. De asemenea vă rugăm ca în cazul în care arhivați documentele acestea să fie arhivate ca fișiere .RAR sau să urcați întregul conținut pe platforma de transfer wetransfer.com

Pentru informații suplimentare sau întrebări ne puteți contacta la numărul de telefon +40.21.318.38.04. Persoane de contact: Elena Matei, Diana Tirziu, Gina Mihai.

! Este obligația aplicantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de către Organizator!

! Pe site-ul www.creart.ro va fi publicată lista tuturor celor care s-au înscris, datele fiind actualizate la fiecare 24 de ore (lucrătoare).

 

V. Completarea formularului de înscriere

-În funcție de produsele cu care solicitantul dorește să participe, acesta trebuie să completeze un singur formular de înscriere – cel pentru produse alimentare sau cel pentru produse nealimentare, după caz, pus la dispoziție de Organizator.

-Formularele conțin mai multe sub-categorii, însă expozantul are obligația să se bifeze o singură sub-categorie dintre cele menționate.

Câmpurile din formular care sunt marcate cu simbolul * sunt obligatorii, necompletarea acestora conduce la clasificarea aplicației ca fiind incompletă. Menționăm faptul că toate datele referitoare la produse transmise prin formularul de înscriere nu pot fi modificate pe perioada desfășurării evenimentului fără o înștiințare în prealabil a Organizatorului sau fără acordul expres al acestuia.

-Expozantul trebuie să raspundă clar și concis la întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca Organizatorul să înțeleagă activitatea desfășurată.

-Comisia de Analiză și Selecție poate reîncadra într-o altă categorie expozanții care aplică pentru participare, în funcție de datele prezentate în formular și de documentele puse la dispoziție. Totodată, Comisia de Analiză și Selecție poate decide descalificarea acestora dacă se constată următoarele:

! Fals în declarații (de exemplu însușirea de fotografii ale altor expozanți, declarații false pe propria răspundere privind procesului de producție, neconcordanțe grave în documentele depuse);

! Aplicare unui formular în folosul altei persoane sau societăți comerciale.

 

VI. Comisia de Analiză și Selecție: 01 – 04 Noiembrie 2021

-Selecția va fi realizată de către o Comisie de Analiză și Selecție alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale CREART.

-În cazul în care Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere, aceasta își rezervă dreptul să plaseze expozantul înscris într-o altă categorie sau să semnaleze materialele false.

-Comisia își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, Comisia își rezervă acest drept, astfel încât să poată oferi publicului o gamă de produse cât mai diversificată și de o calitate superioară.

 

1. Produse nealimentare

Având în vedere valorile artistice promovate de către CREART și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, expozanții care fac parte din categoriile B1 – Produse realizate de meșteri populari; B2 – Produse realizate de artiști plastici, B3 – Produse handmade; B4 – Produse naturiste de îngrijire personală, vor avea întâietate față de categoria B5 – Produse cu specific de Crăciun, realizate de terți. Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei sub-categorii de produse, între fiecare aplicant din categoria respectivă.

1.1. Criterii de analiză și selecție:

+ Originalitatea și expresivitatea produselor;

+ Unicitatea produselor;

+ Gradul de inovație și creativitate;

+ Materialele folosite în realizarea produselor;

+ Tehnica folosită în realizarea produselor;

+ Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă;

+ Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;

+ Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către CREART (dacă a mai participat), pe baza fișelor de evaluare întocmite de organizator.

+ Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului;

+ Modul de oferire a produsului către client: expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs;

+ Gama de produse și plaja prețurilor.

 

2. Produse alimentare

Analiza va fi efectuată la nivelul fiecărei categorii de produse, evaluând aplicația fiecărui solicitant din categoria respectivă. În funcție de numărul expozanților care au aplicat și de posibilitățile de organizare, pot fi selectați doar un anumit număr de expozanți din fiecare categorie, astfel încât gama de produse oferită publicului vizitator să fie cât mai diversificată.

2.1 Criterii de analiză și de selecție:

+ Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite;

+ Statutul aplicantului: producător sau comerciant;

+ Experiența comerciantului în domeniul alimentar;

+ Tehnici specifice folosite în prepararea produselor;

+ Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;

+ Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către CREART (dacă a mai participat), pe baza fișelor de evaluare și a notelor de control întocmite de organizator;

+ Etichetarea produselor;

+ Ambalarea produselor;

+ Gama de produse și plaja prețurilor.

+ Prezentare unor certificate de conformitate, de calitate sau garanție;

+ Prezentare documentelelor care atestă analiza de calitate realizată produselor care sunt propuse spre comercializate;

+ Pentru produsele alimentare preparate în locație vor avea prioritate comercianții care dovedesc faptul că desfășoară activitatea în mod frecvent, respectiv că au participat la diverse târguri / festivaluri în București sau în alte orașe din țară sau străinătate. De asemenea se dorește să se ofere publicului vizitator o gamă cât mai diversificată de produse culinare.

+ Pentru produsul vin fiert vor avea prioritate producătorii de vin, care dețin crame și atașează la dosar atestat de producător (vie), certificate de calitate și conformitate, alături de buletine de analiză pentru produsele comercializate.

În data de 05 noiembrie 2021 vor fi publicate pe site-ul www.creart.ro, listele provizorii cu expozanții admiși și cei respinși, rezultate în urma întrunirii Comisiei de Analiză și Contestații.

 

VII. Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 09 – 10 noiembrie 2021

În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, expozanții respinși pot depune contestație, DOAR în scris, în data de 08 noiembrie 2021.

-Expozanții declarați respinși de Comisia de Analiză și Selecție pot depune contestație prin completarea un formular care va fi pus la dispoziție de CREART în momentul publicării rezultatelor provizorii. Pentru a fi validă contestația, formularul trebuie trimis în perioada 06 – 08 noiembrie 2021, la adresa de e-mail targ@creart.ro, termenul limită fiind până la 08 noiembrie 2021, ora 17.00.

Expozanții declarați respinși nu pot depune documente/prezentări suplimentare față de cele trimise inițial, pentru a fi prezentate Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, documente ce ar fi putut constitui motivul respingerii.

-Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale CREART, întrunirea acesteia având loc în perioada 09 – 10 noiembrie 2021.

-Expozanții care vor depune contestație, vor primi răspuns în scris la aceasta.

-Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe site-ul www.creart.ro, în data de 11 noiembrie 2021.

 

VIII. Taxa de participare

Expozanții selectați să participe în cadrul evenimentului Bucharest Christmas Market, ediția 2021 vor avea obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al CREART și aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. În taxa de participare sunt incluse următoarele servicii achiziționate de creart în folosul expozanților: căsuță (costuri de montare / demontare / întreținere / curățare), pază, electricitate, salubrizare, de colectare, transport și eliminare a apei reziduale și a uleiurilor alimentare, după caz.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului, în termenul ce va fi comunicat ulterior de Organizator, în baza facturii emise de CREART și diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

 

1. Produse alimentare:

-Categoria A1* – Produse alimentare de tip fast – food preparate în locația târgului – 16.500 lei

-Categoria A2* – Produse alimentare dulci preparate în locația târgului – 16.500 lei

-Categoria A3 – Produse alimentare ambalate – 8.100 lei

-Categoria A4* – Stand de băuturi și vin fiert – 26.600 lei

-Categoria A5* – Stand de cafea și băuturi auxiliare – 10.750 lei

 

2. Produse nealimentare:

-Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari – 3.100 lei

-Categoria B2 – Produse realizate de artiști plastici – 3.100 lei

-Categoria B3 – Produse handmade – 3.100 lei

-Categoria B4 – Produse naturiste de îngrijire personală – 3.100 lei

-Categoria B5 – Produse cu specific de Crăciun, realizate de terți – 5.300 lei

 

*Numărul total de kilowați disponibili pentru expozanții înscriși la categoriile A1, A2, A4 și A5 este de 15 kw maxim instalați. Pentru toate celelalte categorii, limita este de 4 kw.

Nu sunt permise depășiri de consum electric sau solicitări de suplimentare al numărului de kilowați.

 

În cazul modificării normelor iginenico-sanitare cu privire la desfășurarea evenimentelor culturale publice în contextul pandemiei generate de virusul Sars-CoV-2, Organizatorul, îi va înștiința pe Expozanți în termen de maxim 24 de ore de la apariția acestora, asigurând astfel respectarea tuturor normelor în vigoare.

__

Descarcă de aici formularul de înscriere PRODUSE ALIMENTARE!

Descarcă de aici formularul de înscriere PRODUSE NEALIMENTARE!

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1660763537.2407 s