Acasă » FIF » Program #FIF10ani

Program #FIF10ani

 

Vineri, 24 iunie 2016
15:00 – 15:30Parada costumelor tradiționale

Participanți: Ansambluri naționale şi internaționale, comunități şi minorități naționale, fanfare

Traseu: Piața George Enescu (Ateneul Român) – Calea Victoriei – Bulevardul Regina Elisabeta – Parcul Cişmigiu (Intrarea Arhivele Statului)

10:00 – 22:00Târg de meşteşugari
10:00 – 22:00Spaţiu gastronomic
17:00 – 21:00Ateliere de creaţie pentru copii – zona Foişor
15:30 – 16:00Reprezentaţii ale fanfarelor în Parcul Cişmigiu

Fanfara „Hudeşti” din Botoşani

Fanfara „Trandafirul” din Calafindeşti, Suceava

Fanfara „Valurile Dunării” din Galaţi

Fanfara din Cosmeşti – Iaşi

  
 Program artistic Scenă Principală

– Spectacole de folclor autentic –

15:55 –16:14Minoritatea maghiară „Ordogborda” din Harghita
16:15 –16:29Minoritatea ucraineană „Kazacioc” din Suceava
16:30 –16:44Minoritatea germană „Korona” din Braşov
16:45 –16:58Comunitatea aromână „Dor” din Sarighiol de Deal, Tulcea
16:59 –17:13Minoritatea ruşilor lipoveni „Reabinuska” din Tulcea
17:20 –17:40Ansamblul „Timişul” din Timişoara
17:45 –18:35Prezentarea ansamblurilor din străinătate: Cipru, Republica Moldova, Serbia, Maroc, Spania, Bulgaria, Slovacia, Italia, Turcia, Irlanda
18:35 –18:55DESCHIDEREA OFICIALĂ
19:00 –19:20Ansamblul „Burnasul” din Alexandria
19:25 –19:45Ansamblul „Ciprian Porumbescu” din Suceava
19:50 –20:10Ansamblul „Cindrelul – Junii Sibiului” din Sibiu
20:20 –22:00Orchestra Naţională „Valahia”, condusă de maestrul Marius Zorilă cu Lavinia Goste, Ovidiu Homorodean, Ioana Ardelean, Gelu Voicu, Mariana Zota, Angelica Flutur, Răzvan Rădos, Constantin Lătăreţu şi Ionuţ Urdeş, Grupul celor 10 Violoniști, Grupul celor 10 Naiști, Grupul celor 10 Fluierași
 
 Program artistic scenă Fân Zone

– Spectacole de folclor reinterpretat –

17:00 –17:45Dj Fanas
18:00 –19:00Ethnotic Project & Irina Sârbu
19:15 –20:15Čači Vorba
20:30 –21:15Daniel Lazăr Band
 

Sâmbătă, 25 iunie 2016

10:00 – 22:00Târg de meşteşugari
10:00 – 22:00Spaţiu gastronomic
17:00 – 21:00Ateliere de creaţie pentru copii – zona Foişor
  
 Program artistic scenă Foișor

– Secțiunea de cântece și jocuri interpretate de copii –

10:30 –11:20Spectacol de teatru pentru copii „Dănilă Prepeleac”
11:25 –11:55Copiii de la Atelierul creart „Fabrica de Folclor”
12:00 –12:30Ansamblul de Dansuri „Speranţa” şi Studioul Etno – Folcloric „Edera” din Republica Moldova
  
 Program artistic Scenă Principală

– Spectacole de folclor autentic –

14:45 –15:04Minoritatea italiană „Siamo di nuovo insieme” din  Iaşi
15:05 –15:19Minoritatea turco-tătară „Yildirzlar” din Constanţa
15:20 –15:34Minoritatea rromă „Doina Dobrogei” din Medgidia
15:35 –15:49Minoritatea slovacă „Datelinka” din Bihor
15:50 –16:04Minoritatea greacă „Ellas” din Bucureşti
16:10 –16:40Ansamblul „Taurunum” din Serbia
16:45 –17:15Ansamblul „Akrites Yeriou” din Cipru
17:20 –17:50Ansamblul „Hora” şi Orchestra „Hora neamului” din Republica Moldova
17:55 – 18:15Ansamblul „Baladele Deltei” din Tulcea
18:20 –18:40Ansamblul „Ţara Vrancei” din Focşani
18:45 –19:15  „Aroussi Ensemble” din Maroc
19:20 –19:40Ansamblul „Romanaţi” din Olt
19:45 –20:30Compania „Pastora Galvan” din Spania
20:40 –21:50Viorica și Ioniță din Clejani și Taraful din Clejani
  
 Program artistic scenă Fân Zone

– Spectacole de folclor reinterpretat –

17:00 –18:00Jazu
18:15 –19:15Ad Hoc
19:30 –20:30 Adda
20:45 –21:45Cobzality
 

Duminică, 26 iunie 2016

10:00 – 22:00Târg de meşteşugari
10:00 – 22:00Spaţiu gastronomic
17:00 – 21:00Ateliere de creaţie pentru copii – zona Foişor
  
 Program artistic scenă Foișor

– Secțiunea de cântece și jocuri interpretate de copii –

10:30 –11:20  Spectacol de teatru pentru copii „Dănilă Prepeleac”
11:25 –11:55Copiii de la Atelierul creart „Fabrica de Folclor”
12:00 –13:00  Grupul de copii „Mlădiţe Ilfovene” din Clinceni, coordonatori Marioara Man Gheorghe şi Grigore Gherman
  
 Program artistic Scenă Principală

– Spectacole de folclor autentic –

14:35-14:45Uniunea Elenă din România – Ansamblul „Kymata”
14:50 –15:15Ansamblul „Maria Tănase” din Craiova
15:20 –15:40Ansamblul  „Doina Gorjului” din Târgu Jiu
15:45 –16:15Ansamblul „Rozmarija” din Slovacia
16:20 –16:40Ansamblul „ Transilvania” din Baia Mare
16:45 –17:15Ansamblul „Chigli de ’Mbrolo” din Italia
17:20 –17:50Ansamblul „Zhar” din Bulgaria
17:55 –18:09Ansamblul „Lalapasa Belediyesi Halk Dansalari” din Turcia
18:15– 19:40Orchestra „Lăutarii” condusă de maestrul Nicolae Botgros cu Mioara Velicu, Maria Dragomiroiu şi  Ionuţ Ungureanu , Gheorghe Roşoga, Nicoleta Voica şi Monica Anghel, Irina Loghin
19:45– 19:57Ansamblul „Lalapasa Belediyesi Halk Dansalari” din Turcia
20:00 –20:30 „Innova Irish Dance Company” din Irlanda
20:35 –22:00Orchestra Naţională „Valahia” condusă de maestrul Marius Zorilă, cu Gheorghe Turda şi Dan Helciug, Sava Negrean Brudaşcu, Maria Ciobanu şi Nico, Nicolae Furdui Iancu, Laura Lavric şi Loredana
  
 Program artistic scenă Fân Zone

– Spectacole de folclor reinterpretat –

17:00 –18:00Dj Danaga
18:15 –19:15Domino
19:30 –20:30Ikhaya Band Lite
20:45 –21:45BaLaKo
 

Friday, 24th June 2016
  
15:00 –15:30Parade of traditional costumes

Route: George Enescu Square (Romanian Athenaeum) – Calea Victoriei –   Regina Elisabeta Boulevard –Cişmigiu Park (State Archive Entrance).

Participants: National and international Ensembles, national minorities and communities, fanfares

10:00 –22:00Artisan market
10:00 –22:00Gastronomy area
17:00 –21:00Workshops for children – Foişor area
15:30 –16:00Performances of the fanfares in Cişmigiu Park
 „Hudeşti” Fanfare – Botoşani
 „Trandafirul” Fanfare from Calafindeşti – Suceava
 „Valurile Dunării” Fanfare – Galaţi
 The Fanfare from Cosmeşti – Iaşi
  
 Programme on the Main Stage

– Performances of authentic folklore-

15:55 -16:14Hungarian Minority „Ordogborda” from Harghita
16:15 -16:29Ukrainian Minority „Kazacioc” from Suceava
16:30 -16:44German Minority „Korona” from Braşov
16:45 –16:58Aromanian Community „Dor” from Sarighiol de Deal ,Tulcea
16:59 -17:13Minority of the Lipovenian – Russians „Reabinuska” from Tulcea
17:20 -17:40„Timişul” Ensemble from Timişoara
17:45 –18:35Presentation of the International Ensembles: Cyprus, Republic of Moldova, Serbia, Morocco, Spain, Bulgaria, Slovakia, Italy, Turkey, Ireland
18:35 –18:55OFFICIAL OPENING
19:00 –19:20„Burnasul” Ensemble from Alexandria
19:25 –19:45„Ciprian Porumbescu” Ensemble from Suceava
19:50 –20:10„Cindrelul – Junii Sibiului” Ensemble from Sibiu
20:20 –22:00National Orchestra „Valahia”, Maestro Marius Zorilă, with Lavinia Goste, Ovidiu Homorodean, Ioana Ardelean, Gelu Voicu, Mariana Zota, Angelica Fluture, Răzvan Rădos, Constantin Lătăreţu and Ionuţ Urdeş, Group of ten Violinists, Group of ten Panpipe players, Group of ten Whistles players
  
 Programme on the Fân Zone stage

– Performances of reinterpreted folklore –

17:00 –17:45Dj Fanas
18:00 –19:00Ethnotic Project & Irina Sârbu
19:15 –20:15Căci Vorba
20:30 –21:15Daniel Lazăr Band
 

Saturday, 25th June 2016

 
10:00 –22:00Artisan market
10:00 –22:00Gastronomy area
17:00 –21:00Workshops for children
  
 Programme on the Foișor stage

– Songs and dances performed by children –

10:30 -11:20Theatre performance for children „Dănilă Prepeleac”
11:25 -11:55Children of the creart – Workshop „The Folklore-Factory”
12:00 -12:30Dance Ensemble „Speranţa” and the Etno – Folklorik Studio „Edera” from the Republic of Moldova
  
 Programme on the Main Stage

– Performances of authentic folklore-

14:45 –15:04Italian Minority „Siamo di nuovo insieme” from Iaşi
15:05 -15:19Turkish-Tatar Minority „Yildirzlar” from Constanţa
15:20 -15:34Rroma Minority „Doina Dobrogei” from Medgidia
15:35 -15:49Slovakian Minority „Datelinka” from Bihor
15:50 –16:04Greek Minority „Ellas” from Bucharest
16:10 – 16:40 „Taurunum” Ensemble from Serbia
16:45 -17:15 „Akrites Yeriou” Ensemble from Cyprus
17:20 -17:50 „Hora” Ensemble and the Orchestra „Hora neamului” from the Republic of Moldova
17:55 -18:15 „Baladele Deltei” Ensemble from Tulcea
18:20 -18:40 „Ţara Vrancei” Ensemble from Focşani
18:45 -19:15 „Aroussi Ensemble” from Morocco
19:20 -19:40 „Romanaţi” Ensemble from Olt
19:45 -20:30„Pastora Galvan” Company from Spain
20:40 -21:50Viorica and Ioniță from Clejani and „The Taraf from Clejani”
  
 Programme on the Fân Zone stage

– Performances of reinterpreted folklore –

17:00 –18:00Jazu
18:15 –19:15Ad Hoc
19:30 –20:30Adda
20:45 –21:45Cobzality
 
Sunday, 26th June 2016
  
10:00 -22:00Artisan market
10:00 -22:00Gastronomy area
17:00 -21:00Workshops for children – Foişor area
  
 Programme on the Foișor stage

– Songs and dances performed by children –

10:30 –11:20Theatre performance for children „Dănilă Prepeleac”
11:25 –11:55Children of the creart – Workshop „The Folklore-Factory”
12:00 –13:00Children Group „Mlădiţe Ilfovene” from Clinceni, Coordinator: Marioara Man Gheorghe and Grigore Gherman
  
 Programme on the Main Stage

– Performances of authentic folklore-

14:35- 14:45 „KYMATA” Ensemble – Greek Union in Romania
14.50 –15:15 „Maria Tănase” Ensemble from Craiova
15:20 –15:40 „Doina Gorjului” Ensemble from Târgu Jiu
15:45 –16:15 „Rozmarija” Ensemble from Slovakia
16:20 –16:40 „ Transilvania” Ensemble from Baia Mare
16:45 –17:15 „Chigli de ’Mbrolo” Ensemble from Italy
17:20 –17:50 „Zhar” Ensemble from Bulgaria
17:55 –18:09 „Lalapasa Belediyesi Halk Dansalari Grubu” from Turkey
18:15 –19:40 „Lăutarii” Orchestra conducted by Maestro Nicolae Botgros with Mioara Velicu, Maria Dragomiroiu and Ionuţ Ungureanu, Gheorghe Roşoga, Nicoleta Voica and Monica Anghel, Irina Loghin
19:45– 19:57Ansamblul „Lalapasa Belediyesi Halk Dansalari” from Turkey
20:00 –20:30„Innova Irish Dance Company” from Ireland
20:35 –22:00National Orchestra „Valahia”, Maestro Marius Zorilă, with Gheorghe Turda and Dan Helciug, Sava Negrean Brudaşcu , Maria Ciobanu and Nico, Nicolae Furdui Iancu, Laura Lavric and Loredana
  
 Programme on the Fân Zone stage

– Performances of reinterpreted folklore –

17:00 -18:00Dj Danaga
18:15 -19:15Domino
19:30 -20:30Ikhaya Band Lite
20:45 –21:45BaLaKo

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1713544546.2719 s