Acasă » FIF » Program #FIF10ani

Program #FIF10ani

 

Vineri, 24 iunie 2016
15:00 – 15:30 Parada costumelor tradiționale

Participanți: Ansambluri naționale şi internaționale, comunități şi minorități naționale, fanfare

Traseu: Piața George Enescu (Ateneul Român) – Calea Victoriei – Bulevardul Regina Elisabeta – Parcul Cişmigiu (Intrarea Arhivele Statului)

10:00 – 22:00 Târg de meşteşugari
10:00 – 22:00 Spaţiu gastronomic
17:00 – 21:00 Ateliere de creaţie pentru copii – zona Foişor
15:30 – 16:00 Reprezentaţii ale fanfarelor în Parcul Cişmigiu

Fanfara „Hudeşti” din Botoşani

Fanfara „Trandafirul” din Calafindeşti, Suceava

Fanfara „Valurile Dunării” din Galaţi

Fanfara din Cosmeşti – Iaşi

   
  Program artistic Scenă Principală

– Spectacole de folclor autentic –

15:55 –16:14 Minoritatea maghiară „Ordogborda” din Harghita
16:15 –16:29 Minoritatea ucraineană „Kazacioc” din Suceava
16:30 –16:44 Minoritatea germană „Korona” din Braşov
16:45 –16:58 Comunitatea aromână „Dor” din Sarighiol de Deal, Tulcea
16:59 –17:13 Minoritatea ruşilor lipoveni „Reabinuska” din Tulcea
17:20 –17:40 Ansamblul „Timişul” din Timişoara
17:45 –18:35 Prezentarea ansamblurilor din străinătate: Cipru, Republica Moldova, Serbia, Maroc, Spania, Bulgaria, Slovacia, Italia, Turcia, Irlanda
18:35 –18:55 DESCHIDEREA OFICIALĂ
19:00 –19:20 Ansamblul „Burnasul” din Alexandria
19:25 –19:45 Ansamblul „Ciprian Porumbescu” din Suceava
19:50 –20:10 Ansamblul „Cindrelul – Junii Sibiului” din Sibiu
20:20 –22:00 Orchestra Naţională „Valahia”, condusă de maestrul Marius Zorilă cu Lavinia Goste, Ovidiu Homorodean, Ioana Ardelean, Gelu Voicu, Mariana Zota, Angelica Flutur, Răzvan Rădos, Constantin Lătăreţu şi Ionuţ Urdeş, Grupul celor 10 Violoniști, Grupul celor 10 Naiști, Grupul celor 10 Fluierași
 
  Program artistic scenă Fân Zone

– Spectacole de folclor reinterpretat –

17:00 –17:45 Dj Fanas
18:00 –19:00 Ethnotic Project & Irina Sârbu
19:15 –20:15 Čači Vorba
20:30 –21:15 Daniel Lazăr Band
 

Sâmbătă, 25 iunie 2016

10:00 – 22:00 Târg de meşteşugari
10:00 – 22:00 Spaţiu gastronomic
17:00 – 21:00 Ateliere de creaţie pentru copii – zona Foişor
   
  Program artistic scenă Foișor

– Secțiunea de cântece și jocuri interpretate de copii –

10:30 –11:20 Spectacol de teatru pentru copii „Dănilă Prepeleac”
11:25 –11:55 Copiii de la Atelierul creart „Fabrica de Folclor”
12:00 –12:30 Ansamblul de Dansuri „Speranţa” şi Studioul Etno – Folcloric „Edera” din Republica Moldova
   
  Program artistic Scenă Principală

– Spectacole de folclor autentic –

14:45 –15:04 Minoritatea italiană „Siamo di nuovo insieme” din  Iaşi
15:05 –15:19 Minoritatea turco-tătară „Yildirzlar” din Constanţa
15:20 –15:34 Minoritatea rromă „Doina Dobrogei” din Medgidia
15:35 –15:49 Minoritatea slovacă „Datelinka” din Bihor
15:50 –16:04 Minoritatea greacă „Ellas” din Bucureşti
16:10 –16:40 Ansamblul „Taurunum” din Serbia
16:45 –17:15 Ansamblul „Akrites Yeriou” din Cipru
17:20 –17:50 Ansamblul „Hora” şi Orchestra „Hora neamului” din Republica Moldova
17:55 – 18:15 Ansamblul „Baladele Deltei” din Tulcea
18:20 –18:40 Ansamblul „Ţara Vrancei” din Focşani
18:45 –19:15  „Aroussi Ensemble” din Maroc
19:20 –19:40 Ansamblul „Romanaţi” din Olt
19:45 –20:30 Compania „Pastora Galvan” din Spania
20:40 –21:50 Viorica și Ioniță din Clejani și Taraful din Clejani
   
  Program artistic scenă Fân Zone

– Spectacole de folclor reinterpretat –

17:00 –18:00 Jazu
18:15 –19:15 Ad Hoc
19:30 –20:30 Adda
20:45 –21:45 Cobzality
 

Duminică, 26 iunie 2016

10:00 – 22:00 Târg de meşteşugari
10:00 – 22:00 Spaţiu gastronomic
17:00 – 21:00 Ateliere de creaţie pentru copii – zona Foişor
   
  Program artistic scenă Foișor

– Secțiunea de cântece și jocuri interpretate de copii –

10:30 –11:20  Spectacol de teatru pentru copii „Dănilă Prepeleac”
11:25 –11:55 Copiii de la Atelierul creart „Fabrica de Folclor”
12:00 –13:00  Grupul de copii „Mlădiţe Ilfovene” din Clinceni, coordonatori Marioara Man Gheorghe şi Grigore Gherman
   
  Program artistic Scenă Principală

– Spectacole de folclor autentic –

14:35-14:45 Uniunea Elenă din România – Ansamblul „Kymata”
14:50 –15:15 Ansamblul „Maria Tănase” din Craiova
15:20 –15:40 Ansamblul  „Doina Gorjului” din Târgu Jiu
15:45 –16:15 Ansamblul „Rozmarija” din Slovacia
16:20 –16:40 Ansamblul „ Transilvania” din Baia Mare
16:45 –17:15 Ansamblul „Chigli de ’Mbrolo” din Italia
17:20 –17:50 Ansamblul „Zhar” din Bulgaria
17:55 –18:09 Ansamblul „Lalapasa Belediyesi Halk Dansalari” din Turcia
18:15– 19:40 Orchestra „Lăutarii” condusă de maestrul Nicolae Botgros cu Mioara Velicu, Maria Dragomiroiu şi  Ionuţ Ungureanu , Gheorghe Roşoga, Nicoleta Voica şi Monica Anghel, Irina Loghin
19:45– 19:57 Ansamblul „Lalapasa Belediyesi Halk Dansalari” din Turcia
20:00 –20:30  „Innova Irish Dance Company” din Irlanda
20:35 –22:00 Orchestra Naţională „Valahia” condusă de maestrul Marius Zorilă, cu Gheorghe Turda şi Dan Helciug, Sava Negrean Brudaşcu, Maria Ciobanu şi Nico, Nicolae Furdui Iancu, Laura Lavric şi Loredana
   
  Program artistic scenă Fân Zone

– Spectacole de folclor reinterpretat –

17:00 –18:00 Dj Danaga
18:15 –19:15 Domino
19:30 –20:30 Ikhaya Band Lite
20:45 –21:45 BaLaKo
 

Friday, 24th June 2016
   
15:00 –15:30 Parade of traditional costumes

Route: George Enescu Square (Romanian Athenaeum) – Calea Victoriei –   Regina Elisabeta Boulevard –Cişmigiu Park (State Archive Entrance).

Participants: National and international Ensembles, national minorities and communities, fanfares

10:00 –22:00 Artisan market
10:00 –22:00 Gastronomy area
17:00 –21:00 Workshops for children – Foişor area
15:30 –16:00 Performances of the fanfares in Cişmigiu Park
  „Hudeşti” Fanfare – Botoşani
  „Trandafirul” Fanfare from Calafindeşti – Suceava
  „Valurile Dunării” Fanfare – Galaţi
  The Fanfare from Cosmeşti – Iaşi
   
  Programme on the Main Stage

– Performances of authentic folklore-

15:55 -16:14 Hungarian Minority „Ordogborda” from Harghita
16:15 -16:29 Ukrainian Minority „Kazacioc” from Suceava
16:30 -16:44 German Minority „Korona” from Braşov
16:45 –16:58 Aromanian Community „Dor” from Sarighiol de Deal ,Tulcea
16:59 -17:13 Minority of the Lipovenian – Russians „Reabinuska” from Tulcea
17:20 -17:40 „Timişul” Ensemble from Timişoara
17:45 –18:35 Presentation of the International Ensembles: Cyprus, Republic of Moldova, Serbia, Morocco, Spain, Bulgaria, Slovakia, Italy, Turkey, Ireland
18:35 –18:55 OFFICIAL OPENING
19:00 –19:20 „Burnasul” Ensemble from Alexandria
19:25 –19:45 „Ciprian Porumbescu” Ensemble from Suceava
19:50 –20:10 „Cindrelul – Junii Sibiului” Ensemble from Sibiu
20:20 –22:00 National Orchestra „Valahia”, Maestro Marius Zorilă, with Lavinia Goste, Ovidiu Homorodean, Ioana Ardelean, Gelu Voicu, Mariana Zota, Angelica Fluture, Răzvan Rădos, Constantin Lătăreţu and Ionuţ Urdeş, Group of ten Violinists, Group of ten Panpipe players, Group of ten Whistles players
   
  Programme on the Fân Zone stage

– Performances of reinterpreted folklore –

17:00 –17:45 Dj Fanas
18:00 –19:00 Ethnotic Project & Irina Sârbu
19:15 –20:15 Căci Vorba
20:30 –21:15 Daniel Lazăr Band
 

Saturday, 25th June 2016

 
10:00 –22:00 Artisan market
10:00 –22:00 Gastronomy area
17:00 –21:00 Workshops for children
   
  Programme on the Foișor stage

– Songs and dances performed by children –

10:30 -11:20 Theatre performance for children „Dănilă Prepeleac”
11:25 -11:55 Children of the creart – Workshop „The Folklore-Factory”
12:00 -12:30 Dance Ensemble „Speranţa” and the Etno – Folklorik Studio „Edera” from the Republic of Moldova
   
  Programme on the Main Stage

– Performances of authentic folklore-

14:45 –15:04 Italian Minority „Siamo di nuovo insieme” from Iaşi
15:05 -15:19 Turkish-Tatar Minority „Yildirzlar” from Constanţa
15:20 -15:34 Rroma Minority „Doina Dobrogei” from Medgidia
15:35 -15:49 Slovakian Minority „Datelinka” from Bihor
15:50 –16:04 Greek Minority „Ellas” from Bucharest
16:10 – 16:40 „Taurunum” Ensemble from Serbia
16:45 -17:15 „Akrites Yeriou” Ensemble from Cyprus
17:20 -17:50 „Hora” Ensemble and the Orchestra „Hora neamului” from the Republic of Moldova
17:55 -18:15 „Baladele Deltei” Ensemble from Tulcea
18:20 -18:40 „Ţara Vrancei” Ensemble from Focşani
18:45 -19:15 „Aroussi Ensemble” from Morocco
19:20 -19:40 „Romanaţi” Ensemble from Olt
19:45 -20:30 „Pastora Galvan” Company from Spain
20:40 -21:50 Viorica and Ioniță from Clejani and „The Taraf from Clejani”
   
  Programme on the Fân Zone stage

– Performances of reinterpreted folklore –

17:00 –18:00 Jazu
18:15 –19:15 Ad Hoc
19:30 –20:30 Adda
20:45 –21:45 Cobzality
 
Sunday, 26th June 2016
   
10:00 -22:00 Artisan market
10:00 -22:00 Gastronomy area
17:00 -21:00 Workshops for children – Foişor area
   
  Programme on the Foișor stage

– Songs and dances performed by children –

10:30 –11:20 Theatre performance for children „Dănilă Prepeleac”
11:25 –11:55 Children of the creart – Workshop „The Folklore-Factory”
12:00 –13:00 Children Group „Mlădiţe Ilfovene” from Clinceni, Coordinator: Marioara Man Gheorghe and Grigore Gherman
   
  Programme on the Main Stage

– Performances of authentic folklore-

14:35- 14:45 „KYMATA” Ensemble – Greek Union in Romania
14.50 –15:15 „Maria Tănase” Ensemble from Craiova
15:20 –15:40 „Doina Gorjului” Ensemble from Târgu Jiu
15:45 –16:15 „Rozmarija” Ensemble from Slovakia
16:20 –16:40 „ Transilvania” Ensemble from Baia Mare
16:45 –17:15 „Chigli de ’Mbrolo” Ensemble from Italy
17:20 –17:50 „Zhar” Ensemble from Bulgaria
17:55 –18:09 „Lalapasa Belediyesi Halk Dansalari Grubu” from Turkey
18:15 –19:40 „Lăutarii” Orchestra conducted by Maestro Nicolae Botgros with Mioara Velicu, Maria Dragomiroiu and Ionuţ Ungureanu, Gheorghe Roşoga, Nicoleta Voica and Monica Anghel, Irina Loghin
19:45– 19:57 Ansamblul „Lalapasa Belediyesi Halk Dansalari” from Turkey
20:00 –20:30 „Innova Irish Dance Company” from Ireland
20:35 –22:00 National Orchestra „Valahia”, Maestro Marius Zorilă, with Gheorghe Turda and Dan Helciug, Sava Negrean Brudaşcu , Maria Ciobanu and Nico, Nicolae Furdui Iancu, Laura Lavric and Loredana
   
  Programme on the Fân Zone stage

– Performances of reinterpreted folklore –

17:00 -18:00 Dj Danaga
18:15 -19:15 Domino
19:30 -20:30 Ikhaya Band Lite
20:45 –21:45 BaLaKo

Abonare la Newsletter


Sunt de acord să primesc newsletterul creart

Cine ne iubeșteCitește și:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Total time: 1571801973.7801 s