Acasă » Stiri » Povestea bradului reCrea(r)t

Povestea bradului reCrea(r)t

Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, organizează, în parteneriat cu SOS Satele Copiilor România, expoziția de brazi reinterpretați de Crăciun, intitulată „Povestea bradului reCrea(r)t”, în perioada 7 – 23 decembrie 2016, la Galeria din Piața Alexandru Lahovari, nr. 7.

Expoziția „Povestea bradului reCrea(r)t” are scopul de a ajuta copiii defavorizați în preajma sărbătorilor de iarnă, suma integrală obținută din vânzarea exponatelor urmând a fi donată către organizația neguvernamentală și non-profit – SOS Satele Copiilor România.

Prezentare:

Alexandra CALAFETEANU

Designer vestimentar

„Little green dress”

„Am lucrat cu mare drag la acest brad pe care il consider deja o noua creatie, o “rochie” unicat ce poate fi “purtata” doar in preajma sarbatorilor.

Iar atunci cand o privesti, te face sa zambesti, sa speri, sa fii mai bun, mai darnic.”

Găzduiește-l cu bucurie de Crăciun!

1400 RON

povesteabradului-43

Vika TONU

Designer bijuterii

„Vika Tonu Design”

Am vrut ca bradul să îmi reprezinte stilul – geometric și minimalist, iar ca element tradițional m-am gândit să includ ceva mai discret, și anume lâna.

Astfel, pe o piramidă din fier, în interiorul căreia sunt sudate alte triunghiuri, voi agăța fire de gută, cu câte două sau trei ghemotoace din lână.

Rezultatul va fi un brad simplu, geometric, conturat, în contrast cu „globurile” plutitoare albe și moi.

 Ia-mă acasă de Crăciun!

1500 RON

povesteabradului-57-2

Dalia POLEAC

Designer vestimentar

„Tradițional Pop-Up”

„Coloana lui Brâcuși și portul românesc;

patrimoniu național reinterpretat în viziunea unui illustrator.”

Vreau să fiu bradul tău de Crăciun!

1500 RON

povesteabradului-48

Daiana MELINTE

Designer vestimentar

„Origins”

„Într-o societate modernistă, dominată de concepte simpliste și minimaliste în care esența românească a început să piardă teren în fața tehnologiei, am simțit nevoia de a reveni la origini, în Spiritul Sărbătorilor, reinterpretând stilul tradițional într-o formă ce permite păstrarea vie a simbolurilor ce definesc românul ca individ într-o nouă eră.”

Bucură-te de mine de Crăciun!

1150 RON

povesteabradului-56-2

Florentina GIOL

Designer vestimentar

„Noapte cu fulgi de zăpadă”

„Brăduțul se bucură de atingerea fulgilor de nea ce se aștern tihnit în miez de noapte, contribuind la spectacolul naturii.”  

1000 RON

Primește-l în căminul tău!

povesteabradului-47-3

Laura OLARU și Dana ȘTEFĂNESCU

Designer accesorii vestimentare și fotograf „Prin Bucureștiul meu”

„Împreună cu Laura Olaru, Prin Bucureștiul Meu

”Am lucrat împreună cu mare drag la acest braduț pe care îl considerăm a fi o îmbinare de elemente din lumea fiecăreia dintre noi:

transpunând simboluri și obiecte specifice Crăciunului reinterpretate de către Laura Olaru, realizate din piele naturală, respectiv prin  inserarea fotografiilor magice ale Danei Ștefănescu, de Prin Bucureștiul meu și al tău, care aduc un strop de culoare, de voioșie modernistă și cotidian reimaginat.

De asemenea, introducerea unor elemente specifice stilului tradițional românesc încununează brăduțul și îi oferă un aer de sărbătoare și de magie în preajma Crăciunului.”   

Simplitate. Contemporaneitate. Inventivitate.

400 RON

Lasă-l să-ți spună povestea-i magică la tine acasă!

povesteabradului-13

Liliana ȚUROIU

 Designer vestimentar

„Zestrea” by Liliana Țuroiu

„Brăduțul este decorat cu maci roșii din lână împâslită, globuri din sticlă și dantelă realizate manual.

Acesta este realizat din materiale moderne într-o cromatică specific românească: alb-negru cu accente de roșu și fir metalic argintiu.”

1800 RON

povesteabradului-33

 

Detalii de contact pentru achiziționare:

Carmen Brumă

 Director Departament Atragere de Fonduri și Comunicare

Se pot efectua donații și prin transfer bancar:

Beneficiar: SOS Satele Copiilor România, Cod fiscal 7108752,
IBAN RON: RO84BACX0000001080003013 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Panduri

Persoanele juridice pot solicita Contract de Sponsorizare pentru suma donată.

 

 

“The story of reCrea(r)t fir-tree”

Bucharest City Hall and creart – The Centre for Creation, Art and Tradition, in partnership with SOS Children’s Villages Romania, organise an exhibition of reinterpreted Christmas trees called “The story of reCrea(r)t fir-tree”. This event will take place between December 7th and December 23th 2016 at the Gallery, No 7 Alexandru Lahovari Square.

The exhibition “The story of reCrea(r)t fir-tree” has the purpose of helping disadvantaged children on the occasion of winter holidays, while the full amount of money derived from sales is about to be donated to the non-governmental and non-profit organisation – SOS Children’s Villages Romania

Presentation:

Alexandra Calafeteanu

Fashion Designer:

Little green dress”

I have worked with a lot of love to complete this fir-tree considered as a new creation, like a unique “dress” that can be “worn” only on special occasions. And when you look at it you feel like smiling, hoping, thus becoming a better and more generous person.”

Play host to it joyfully for Christmas!

1400 RON

povesteabradului-43

Vika TONU

Jewelry Designer

Vika Tonu Design”

I wanted my Christmas tree to represent my style – geometric and minimalist, including something more discrete such as wool. Therefore, on an iron pyramid with other triangles welded inside I will hang gut threads with two or three wool flocks. The result will be a simple, geometric, well-contoured fir-tree in opposition with the floating soft, white ”globes” – Vika Tonu

Take me home for Christmas!

1500 RON

povesteabradului-57-2

Dalia POLEAC

Fashion Designer

Tradițional Pop-Up”

Brancusi’s Endless Column and Romanian dress; a national patrimony reinterpreted in the vision of an illustrator”.

I want to be your Christmas tree

1500 RON

N

povesteabradului-48

Daiana MELINTE

Fashion Designer

Origins”

In a modernist society, dominated by simplistic and minimalist concepts where the Romanian essence has started to lose ground on technology, I felt the need to come back to origins, in the Spirit of Christmas, reinterpreting the traditional style so that I may keep alive the symbols defining the Romanians as individuals born in a new era.”

Enjoy me for Christmas!

1150 RON

povesteabradului-56-2

Florentina GIOL

Fashion Designer

A Night with Snowflakes”

This little fir-tree enjoys the touch of snowflakes quietly laying at midnight, enhancing the spectacle of nature.”

100 RON

Embrace it in your home!”

povesteabradului-47-3

Laura OLARU and Dana ȘTEFĂNESCU

Clothing Accessories Designer and photographer „ Across my Bucharest”

Together with Laura Olaru, Across My Bucharest

I worked for this little fir-tree, loving it and making it a combination of elements from everyone’s world: transposing symbols and objects specific to Christmas period reinterpreted by Laura Olaru, realised from natural leather and from the insertion of magical pictures shot by Dana Stefanescu “Across my Bucharest” and yours, and bringing us a sip of colour, modernist cheerfulness and a reimagined daily routine. Furthermore, the introduction of some specific elements of the Romanian traditional style crowns this fir-tree, delivering a festive mood and a magical atmosphere around Christmas.”

Simplicity. Contemporaneity. Inventiveness.

povesteabradului-13

Liliana ȚUROIU

 Fashion Designer

Zestrea” by Liliana Țuroiu

My fir-tree is decorated with red poppies out of felted wool, glass and lace hand-made globes. It is made up of modern materials in a typical Romanian range of colours: black and white with red accents and a metallic silver thread.”

1800 RON

povesteabradului-33

 

Purchasing Information:

Carmen Brumă

 Manager Departament for Funds and Communication

We accept donation via bank transfer:

Beneficiary: SOS Children’s Villages Romania, Fiscal Code 7108752,
IBAN RON: RO84BACX0000001080003013 opened at Unicredit Bank, Panduri Branch

Legal persons are allowed to ask for a Sponsorship Contract for the donated sum.

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1719196390.0934 s