Acasă » News » Mădălina Teler & Alina Turdean – Desired Constellation

Mădălina Teler & Alina Turdean – Desired Constellation

Mădălina Teler & Alina Turdean
Desirable Constellation
– exhibition –

December 6, 2017 – January 7, 2018
Weather: Wednesday 6 December 2017, 19.00

 

Curator: Răzvan Ion

Why imagine new constellations? People have always been fascinated by the enchanting chaos of the starry sky and have tried to introduce meaning, an order that can be called and recognized to bring this enigmatic universe closer together.

Each culture has created its own set of constellations based on its own mythology. These stellar figures, contoured, imagined from the very beginning a relationship with human fate, especially the zodiac constellations. We believe there is still an attraction for astrological interpretations, however scientific became the knowledge of our world.

Why can not we then draw other constellations expressing our desires and hopes? A symbolic gesture of plotting your own destiny reflected in the stars.

The map of the sky has long been shaped, defined and redefined as our knowledge has expanded. This mapping has its own history, with 88 constellations now recognized by the International Astronomical Union. We do not propose a telescopic rendering of the starry sky, but a random configuration of “stars” that can be united in the imagination of each individual in the desire to describe or rewrite their own destiny.

 

* Musical reference: Björk – Desired Constellation

Mădălina Teler is a ceramist designer and since the beginning of 2013 she has launched her own Ceramic Studio. Her passion for porcelain shapes is still evident from the “Nicolae Tonitza” High School of Fine Arts in Bucharest, where she graduated from ceramic specialization. He attended the Faculty of Decorative Arts and Design (Bucharest University of Arts) – the ceramic section, and the master, also at UnArte, turned to interior design. One year of his faculty he spent at the Sorbonne University in Paris.

Alina Turdean is an interior architect with an inclination in object design. She won the 1st prize at the avant-garde furniture contest 2012. She uses traditional Romanian motifs and simple or organic geometric trapping in different types of metal. One year of his faculty he spent in Rome, at La Sapienza University, at the Valle Giulia Architecture Faculties and Ludovico Quaroni.

 

Mădălina Teler & Alina Turdean – Desired Constellation

Mădălina Teler & Alina Turdean
Desired Constellation
– expoziție –

06 decembrie 2017 – 07 ianuarie 2018
Vernisaj: Miercuri 06 decembrie 2017, 19.00

Curator: Răzvan Ion

De ce să ne imaginăm noi constelaţii? Oamenii au fost dintotdeauna fascinaţi de haosul feeric al cerului înstelat şi au ȋncercat să introducă un sens, o ordine ce poate fi numită şi recunoscută pentru a-şi apropia acest univers enigmatic.

Fiecare cultură şi-a creat propriul set de constelaţii pe baza propriei mitologii. Aceste figuri stelare, imaginar conturate, au presupus de la ȋnceput un raport cu destinul uman, ȋn special constelaţiile zodiacale. Credem că ȋncă există o atracţie pentru interpretările astrologice oricât de ştiinţifică a devenit cunoaşterea lumii noastre.

De ce să nu putem atunci să trasăm şi alte constelaţii care să exprime dorinţele şi speranţele noastre? Un gest simbolic de trasare a propriului destin reflectat ȋn stele.

Harta cerului a fost de mult ȋntocmită, definită şi redefinită pe masură ce cunoaşterea noastră s-a extins. Această cartografiere ȋşi are propria istorie, ȋn prezent fiind recunoscute 88 de constelaţii de către Uniunea Astronomică Internaţională. Nu propunem o redare telescopică a cerului ȋnstelat, ci o configurare aleatorie de “stele” ce pot fi unite ȋn jocul imaginaţiei fiecăruia ȋn dorinţa de descriere sau rescriere a propriului destin.

*Referinţă muzicală: Björk – Desired Constellation

Mădălina Teler este designer ceramist, iar de la începutul lui 2013 a lansat propriul studio – De Ceramică. Pasiunea ei pentru formele de porțelan se manifestă încă de la Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”, din București, unde a absolvit specializarea ceramică. A urmat Facultatea de Arte Decorative și Design (Universitatea de Arte Bucuresti) – secția ceramică, iar la master, tot la UnArte, a virat spre design interior. Un an din timpul facultății l-a petrecut la Universitatea Sorbonne din Paris.

Alina Turdean este arhitect de interior cu o înclinație în design de obiect. A câștigat premiul I la Concursul de mobilier de avangardă 2012. Utilizează motive tradiționale românești și geometrie simplă sau organică traforate în diferite tipuri de metal. Un an din timpul facultății l-a petrecut la Roma, în cadrul Universității La Sapienza, la Facultățile de Arhitectură Valle Giulia și Ludovico Quaroni.

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1721794520.1736 s