Acasă » Stiri » La pas pe Calea Victoriei 2019 – Regulament de înscriere expozanți

La pas pe Calea Victoriei 2019 – Regulament de înscriere expozanți

Regulament de înscriere expozanți

„La pas pe Calea Victoriei”

Ediția 2019

 

Prezentul document oferă informații și instrucțiuni persoanelor care doresc să se înscrie în cadrul evenimentului „La pas pe Calea Victoriei” în calitate de expozant.

 

 1. Informații eveniment:

Locație: Calea Victoriei

Perioadă: 31 august – 01 septembrie 2019

Perioadă de înscriere a dosarelor: 08 – 28 iulie 2019

 

CALENDARUL SIMPLIFICAT AL PROCEDURII DE ÎNSCRIERE

EtapăPerioadăObservații
Depunere dosare înscriere08    – 28.07.2019la sediul creart – zilnic în intervalul 12:00-17:00
online targ@creart.ro – până pe 28 iulie, ora 23:59
Comisie de Analiză și Selecție30.07 – 02.08.2019
Afișare rezultate parțiale02.08.2019
Depunere formular de contestații05.08.2019la sediul creart – în intervalul orar 10:00-16:00
online targ@creart.ro – până pe 5 august, ora 16:00
Comisie de Soluționare a Contestațiilor06 – 08.08.2019
Afișare rezultate finale08.08.2019

 

 1. Detalii despre înscriere

Persoanele care se pot înscrie la evenimentul „La pas pe Calea Victoriei” pot fi atât persoane fizice, cât și entități juridice, de exemplu: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale.

Pentru participarea în cadrul acestui eveniment, organizatorul va pune la dispoziție spații de tip căruțe (2 x 1 m) pentru comercianți de produse nealimentare și produse alimentare ambalate (categorie A2), dar și spații destinate food-truck-urilor / rulotelor (categorie A1, A3)

 

 1. a) Produse alimentare:

A1 – Produse alimentare preparate în locație (food-truck/rulota)

A2 – Produse alimentare preparate în afara locației târgului (food-truck/rulotă sau căruță)

A3 – Stand de cafea și băuturi  (food-truck/rulota)

 

 1. b) Produse nealimentare:

B1 – Produse realizate de meșteșugari populari

B2 – Produse realizate de artiști plastici

B3 – Produse handmade

B4 – Produse naturale de îngrijire personală

 

III. Condiții obligatorii de înscriere:

 • Entitățile juridice: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale care doresc să se înscrie la evenimentul „La pas pe Calea Victoriei”, trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului de cel puțin 6 luni. De asemenea, entitățile juridice trebuie ca în ultimele 6 luni să fie înregistrate ca fiind active în domeniul comercial pe care doresc să-l desfășoare în cadrul evenimentului.
 • Pentru toate categoriile de produse alimentare este obligatoriu ca expozanții să fi participat la cel puțin două evenimente out-door (în aer liber),criteriu exemplificat prin fotografii, dar și prin descrierea acestor participări în formularul de înscriere.
 • Expozanții care doresc să participe la evenimentul „La pas pe Calea Victoriei” (atât la categoriile alimentare cât și nealimentare) sunt obligați să folosească materiale biodegradabile pentru vânzarea produselor comercializate (pungi biodegradabile) și este de preferat ca cele folosite pentru servire (farfurii/barcuțe, tacâmuri, etc) să fie realizate din materiale biodegradabile.
 • Înscrierea se realizează prin completarea unui singur formular de înscriere, corespunzător categoriei vizate, și transmiterea tuturor documentelor solicitate de către Organizator. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de înscriere și selecție.

 

Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele documente:

 

Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații și ONG-uri:

 

 • Copie a cărții de identitate a administratorului/președintelui;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
 • Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate care să coincidă cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului, dar și codul CAEN de comercializare a produselor prin standuri piețe și chioșcuri(pentru produse alimentare codul CAEN 4781, iar pentru produse nealimentare codul CAEN 4789);
 • Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare)
 • Atestat de producător (prezentat pentru a stabili statutul aplicantului (producător / comerciant);
 • Certificate de calitate/garanție/declarații de conformitare și/sau buletine de analiză ale produselor (pentru toate categoriile de produse alimentare);
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;
 • Minim 5 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale locului /atelierului/laboratorului de producție;
 • Statutul Asociației/ ONG-ului (unde este cazul);
 • O declarație prin care să fie prezentat modul în care prezența Asociației/ONG-ului este benefică misiunii și cauzei susținute de aceasta (conform statutului).

 

Pentru Persoane Fizice:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Carnet de meșteșugar / Diplomă care să ateste studii în arte plastice (pentru produse nealimentare);
 • Atestat de producător* (pentru produse alimentare – categoria A2);
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;
 • Minim 5 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale locului /atelierului/laboratorului de producție;

 

* Atenție!! Persoanelor fizice, care doresc să participe cu produse alimentare prezentând în dosarul de înscriere un Atestat de producător, le va fi permisă înscrierea doar cu alimente primare produse în gospodăria proprie. Nu vor fi înscrise persoanele fizice care vor dori să participe cu produse procesate, fără a prezenta un Document de Înregistrare emis de Direcția Sanitară Veterinară.

Formularul de înscriere, alături de toate documentele solicitate, trebuie depuse fizic la sediul Creart din Piața Alexandru Lahovari nr.7, de luni până vineri în intervalul orar 12:00-17:00 sau transmise pe adresa de e-mail targ@creart.ro până la data de 28 iulie 2019 – ora 23:59.

Pentru a evita marcarea mail-urilor ca spam de către filtrele creart vă rugăm ca dimensiunea acestora să nu depășească 20 Mb. De asemenea vă rugăm ca în cazul în care arhivați documentele acestea să fie arhivate ca fișiere .RAR sau să urcați întregul conținut pe platforma de transfer wetransfer.com

Persoane de contact: Elena Matei și Diana Tîrziu

Atenție!!  Este obligația solicitantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de Organizator.

Pe site-ul Creart vor fi centralizate și afișate numele tuturor solicitanților ce s-au înscris, datele fiind actualizate la fiecare 24 de ore.

Procesul de selecție va începe după încheierea perioadei de înscriere comunicată oficial de către Creart.

 

 1. Completarea formularului de înscriere

În funcție de produsele cu care solicitantul dorește să participe, acesta trebuie să completeze formularul pentru produse alimentare sau formularul pentru produse nealimentare.

Formularele conțin mai multe sub-categorii, însă solicitantul are obligația să se încadreze doar într-o singură sub-categorie dintre cele menționate.

Câmpurile marcate cu simbolul * sunt obligatorii.

Solicitantul trebuie să completeze clar și concis la întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca Organizatorul să înțeleagă activitatea pe care o va desfășura.

 1. Comisia de Analiză și Selecție: 30 iulie – 02 august 2019

Selecția va fi realizată de către o Comisie de Analiză și Selecție alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart.

În cazul în care Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere, aceasta își rezervă dreptul să plaseze solicitantul înscris într-o altă categorie, să semnaleze materialele false sau să respingă dosarul.

Comisia își rezervă dreptul de a accepta un solicitant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul solicitanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, Comisia își rezervă acest drept astfel încât să poată oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și de o calitate superioară.

Produse nealimentare

Având în vedere valorile artistice promovate de către Creart și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care propun spre comercializare produse care vor respecta specificul și tematica evenimentului, vor avea întâietate.

Criterii de analiză și selecție:

 • Originalitatea și expresivitatea produselor
 • Unicitatea produselor
 • Gradul de inovație și creativitate
 • Materialele folosite în realizarea produselor
 • Tehnica folosită în realizarea produselor
 • Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de Creart (dacă a mai participat)
 • Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului
 • Modul de oferire a produsului către client: dacă expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs
 • Gama de prețuri
 • Evaluarea Organizatorului din cadrul unor evenimente anterioare și punctajul obținut (unde este cazul)
 • Video-ul de prezentare (acolo unde există)

 

Produse alimentare

Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei categorii de produse, evaluând aplicația fiecărui solicitant din categoria respectivă.

În funcție de numărul solicitanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare, pot fi selectați doar un anumit număr de expozanți din fiecare categorie.

Criterii de analiză și selecție:

 • Statutul aplicantului: producător sau comerciant
 • Documentele care atestă sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite
 • Apartenența la o anumită zonă a produselor
 • Tehnici specifice folosite în prepararea produselor
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment / Analiza van-ului
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de Creart (dacă a mai participat)
 • Etichetarea produselor
 • Ambalarea produselor
 • Gama de prețuri
 • Prezentarea unor certificate de conformitate, de calitate sau garanție a produselor finite
 • Buletine de analiză ale produselor
 • Evaluarea Organizatorului din cadrul unor evenimente anterioare și punctajul obținut (unde este cazul)
 • Video-ul de prezentare (unde este prezent).

 

În data 02 august vor fi publicate pe site-ul www.creart.ro listele provizorii, atât cu solicitanții admiși, cât și cu cei respinși.

 

 1. Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 06 – 08 august 2019

 

În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții declarați respinși pot depune contestații DOAR ÎN SCRIS în data de 05 august 2019.

Solicitanții trebuie să completeze un formular de contestație care va fi pus la dispoziție de Creart odată cu afișarea listelor provizorii a expozanților admiși/respinși. Pentru a fi validă contestația, formularul de contestație trebuie depus fizic la secretariatul Creart, în intervalul orar 10:00 – 16:00, doar în data de 05 august 2019 sau trimis la adresa de e-mail targ@creart.ro până la ora 16:00 în data de 05 august 2019.

Atenție!! Nu vor fi admise documente opționale, suplimentare, ce vin în completarea dosarului depus în procesul de înscriere inițial.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale Creart, întrunirea acesteia având loc în perioada 06 – 08 august 2019.

Aplicanții care vor depune contestație, indiferent de rezoluția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, vor primi răspuns în scris la aceasta pe adresa de email care a fost completată în formularul de înscriere. Persoanele care nu au adresă de e-mail vor putea să se prezinte la sediul Creart pentru a ridica răspunsul la contestație.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe site-ul www.creart.ro, în data de 08 august 2019.

 

VII. Taxa de participare

Expozanții au obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al Creart. În taxa de participare sunt incluse următoarele servicii achiziționate de Creart în folosul expozanților: căruță (costuri de montare/demontare/întreținere), pază, electricitate, salubrizare, promovare, ș.a.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului, în baza facturii emise de Creart și diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

 1. a) Produse nealimentare
B1 – Produse realizate de meșteșugari populari700 de lei
B2 – Produse realizate de artiști plastici700 de lei
B3 – Produse handmade700 de lei
B4 – Produse naturale de îngrijire personală700 de lei

 

 1. b) Produse alimentare:
A1 – Produse alimentare preparate în locația târgului2.500 de lei
A2 – Produse alimentare preparate în afara locației târgului1.500 de lei
A3 – Stand de cafea și băuturi2.000 de lei

 

Taxele aplicate categoriilor de produse alimentare A1, A2 (Rulota) și A3 includ un consum maxim de 15kw putere instalată, această limită neputând fi modificată. Pentru restul categoriilor (alimentar și nealimentar) limita de consum este de 4kw.

 

Descărcați formularul de înscriere pentru produse alimentare – de aici

Descărcați formularul de înscriere pentru produse nealimentare – de aici

 

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1713324997.3432 s