Acasă » Stiri » Înscrieri pentru Târgul Tradiții și Flori de Sărbători 2019

Înscrieri pentru Târgul Tradiții și Flori de Sărbători 2019

Regulament de înscriere

Târgul Tradiții și Flori de Sărbători

Ediția 2019

 

Prezentul document oferă informații și instrucțiuni persoanelor ce doresc să se înscrie la evenimentul Tradiții și Flori de Sărbători 2019, în calitate de expozant.

 

Informații eveniment

Locație: Parcul Herăstrău

Perioadă: 20 – 29 Aprilie 2019

Perioadă de înscriere a dosarelor: 25 februarie – 19 martie 2019

Informații generale

Tematica evenimentului:

Ajuns la cea de-a zecea ediție, evenimentul Tradiții și Flori de Sărbători este un târg dedicat Sărbătorilor Pascale din Capitală. Cei care doresc să participe la acest eveniment în calitate de expozant trebuie să prezinte prin intermediul formularului de înscriere produse dedicate Sărbătorilor Pascale, produse tradiționale românești, decorațiuni, aranjamente florale din flori naturale, aranjamente din flori naturale, bijuterii, jucării și altele asemenea.

Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul Tradiții și Flori de Sărbători pot fi atât persoane fizice, cât și entități juridice, de exemplu: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale.

Înscrierea se realizează prin completarea formularului de înscriere corespunzător evenimentului și transmiterea tuturor documentelor solicitate de către Organizator. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de înscriere și selecție.

Condiții obligatorii de înscriere:

 • Entitățile juridice: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale care doresc să se înscrie la evenimentul „Tradiții și Flori de Sărbători” trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului de cel puțin 6 luni. De asemenea, entitățile juridice trebuie ca în ultimele 6 luni să fie înregistrate ca fiind active în domeniul comercial pe care doresc să-l desfășoare în cadrul evenimentului.
 • Pentru toate categoriile de produse alimentare este obligatoriu ca expozanții să fi participat la cel puțin două evenimente out-door (în aer liber), criteriu exemplificat prin fotografii, dar și prin descrierea acestor participări în formularul de înscriere.
 • Expozanții care doresc să participe la evenimentul Tradiții și Flori de Sărbători (atât la categoriile alimentare cât și nealimentare) sunt obligați să folosească materiale biodegradabile pentru vânzarea produselor comercializate (pungi biodegradabile).

Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele documente:

Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații și ONG-uri:

 • Copie a cărții de identitate a administratorului/președintelui;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
 • Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate care să coincidă cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului, dar și codul CAEN de comercializare a produselor prin standuri piețe și chioșcuri (pentru produse alimentare codul CAEN 4781, iar pentru produse nealimentare codul CAEN 4789);
 • Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare)
 • Certificate de calitate/garanție și buletine de analiză ale produselor (pentru toate categoriile de produse alimentare);
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;
 • Minim 5 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale locului /atelierului/laboratorului de producție;
 • Statutul Asociației/ ONG-ului (unde este cazul);
 • O declarație prin care să fie prezentat modul în care prezența Asociației/ONG-ului este benefică misiunii și cauzei susțiunite de aceasta (conform statutului).

Pentru Persoane Fizice:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Carnet de meșteșugar / Diplomă care să ateste studii în arte plastice (pentru produse nealimentare);
 • Atestat de producător (pentru produse alimentare)*;
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;
 • Minim 5 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale locului /atelierului/laboratorului de producție;

* Atenție!! Persoanelor fizice care doresc să participe cu produse alimentare prezentând în dosarul de înscriere un Atestat de producător, le va fi permisă înscrierea doar cu alimente primare produse în gospodăria proprie. Nu vor fi înscrise persoanele fizice care vor dori să participe cu produse procesate fără a prezenta un Document de Înregistrare emis de Direcția Sanitară Veterinară.

Formularul de înscriere, alături de toate documentele solicitate, trebuie depuse fizic la sediul Creart din Piața Alexandru Lahovari nr.7, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-17:00, sau transmise pe adresa de e-mail targ@creart.ro până la data de marti, 19 martie 2019 – ora 17:00.

Pentru a evita marcarea mail-urilor ca spam de catre filtrele creart vă rugăm ca dimensiunea acestora sa nu depășească 20 Mb. De asemenea vă rugăm ca în cazul în care arhivați documentele acestea să fie arhivate ca fișiere .RAR sau să urcați întregul conținut pe platforma de transfer wetransfer.com

Persoane de contact: Elena Matei și Diana Tîrziu

Atenție!!  Este obligația solicitantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de Organizator.

Pe site-ul Creart vor fi centralizate și afișate numele tuturor solicitanților ce s-au înscris, datele fiind actualizate la fiecare 24 de ore.

Procesul de selecție va începe după încheierea perioadei de înscriere comunicată oficial de către Creart.

Completarea formularului de înscriere

În funcție de produsele cu care solicitantul dorește să participe, acesta trebuie să completeze formularul pentru produse alimentare sau formularul pentru produse nealimentare.

Formularele conțin mai multe sub-categorii, însă solicitantul are obligația să se încadreze doar într-o singură sub-categorie dintre cele menționate.

Câmpurile de completat din formular care conțin simbolul * sunt obligatorii.

Solicitantul trebuie să completeze clar și concis întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca Organizatorul să înțeleagă activitatea pe care o va desfășura.

Comisia de Analiză și Selecție: 20 –22 Martie 2019

Selecția va fi realizată de către o Comisie de Analiză și Selecție alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart.

În cazul în care Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere, aceasta își rezervă dreptul să plaseze solicitantul înscris într-o altă categorie, să semnaleze materialele false sau să respingă dosarul.

Comisia își rezervă dreptul de a accepta un solicitant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul solicitanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, comisia își rezervă acest drept astfel încât să poată oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și de o calitate superioară.

Produse nealimentare

Având în vedere valorile artistice promovate de către Creart și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care propun spre comercializare produse care vor respecta specificul și tematica evenimentului, vor avea întâietate.  Analiza se va face la nivelul fiecărei sub-categorii de produse, între fiecare aplicant din categoria respectivă.

Criterii de analiză și selecție:

 • Originalitatea și expresivitatea produselor
 • Unicitatea produselor
 • Gradul de inovație și creativitate
 • Materialele folosite în realizarea produselor
 • Tehnica folosită în realizarea produselor
 • Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de Creart (dacă a mai participat)
 • Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului
 • Modul de oferire a produsului către client: dacă expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs
 • Gama de prețuri ale produselor
 • Evaluarea Organizatorului din cadrul unor evenimente anterioare și punctajul obținut (unde este cazul)
 • Video-ul de prezentare (acolo unde există)

Produse alimentare

Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei categorii de produse, evaluând aplicația fiecărui solicitant din categoria respectivă.

În funcție de numărul solicitanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare,  pot fi selectați doar un anumit număr de expozanți din fiecare categorie.

Criterii de analiză și selecție:

 • Statutul aplicantului: producător sau comerciant
 • Documentele care atestă sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite
 • Apartenența la o anumită zonă a produselor
 • Tehnici specifice folosite în prepararea produselor
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de Creart (dacă a mai participat)
 • Etichetarea produselor
 • Ambalarea produselor
 • Gama de prețuri ale produselor
 • Prezentare unor certificate de conformitate, de calitate sau garanție a produselor finite
 • Buletine de analiză ale produselor
 • Evaluarea Organizatorului din cadrul unor evenimente anterioare și punctajul obținut (unde este cazul)
 • Video-ul de prezentare (unde este prezent)

În data de vineri, 22 martie vor fi publicate pe site-ul www.creart.ro  listele provizorii, atât cu solicitanții admiși, cât și cu cei respinși.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 26 – 27 Martie 2019

În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții declarați respinși pot depune contestații DOAR ÎN SCRIS în data de luni, 25 Martie 2019.

Solicitanții trebuie să completeze un formular de contestație care va fi pus la dispoziție de Creart odată cu afișarea listelor provizorii a expozanților admiși/respinși. Pentru a fi validă contestația, formularul de contestație trebuie depus fizic la secretariatul Creart, în intervalul orar 10:00 – 16:00, doar în data de 25 Martie 2019 sau trimis la adresa de e-mail targ@creart.ro până la ora 16:00 în data de 25 Martie 2019.

Atenție!! Nu vor fi admise documente opționale, suplimentare, ce vin în completarea dosarului depus în procesul de înscriere inițial.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale Creart, întrunirea acesteia având loc în perioada 26 – 27 Martie 2019.

Aplicanții care vor depune contestație, indiferent de rezoluția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, vor primi răspuns în scris la aceasta pe adresa de email care a fost completată în formularul de înscriere. Persoanele care nu au adresă de e-mail vor putea să se prezinte la sediul Creart pentru a ridica răspunsul la contestație.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe site-ul www.Creart.ro, în data de miercuri, 27 Martie 2019.

Taxa de participare

 

Expozanții au obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al Creart. În taxa de participare sunt incluse următoarele servicii achiziționate de Creart în folosul expozanților: căsuță (costuri de montare/demontare/întreținere), pază, electricitate, salubrizare, strângere apă menajeră (pentru produsele alimentare), promovare, ș.a.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului, în baza facturii emise de Creart și diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

 1. Produse nealimentare
  • Produse realizate de meșteșugari populari (B1) – 500 de lei
  • Produse nealimentare, categoriile B2, B3, B4 – 700 de lei
 1. b) Produse alimentare:
 • Produse alimentare de tip Fast Food preparate în locația târgului (A1):

1a. Taxa participare pentru van-uri: 2.700 lei*

1b. Taxa de participare pentru căsuțe: 3.200 lei*

 

 • Produse alimentare preparate în afara locației târgului (A2):

*Anunț important! Taxa pentru categoria A2/participare la căsuță este de 1.500 lei și nu 2.200 lei cum a fost afișat inițial.

 • 2a. Taxa participare pentru van-uri: 1.500 lei*
 • 2b. Taxa de participare pentru căsuțe: 1.500 lei*

 

 • Stand de cafea și băuturi auxiliare (A3):

3a. Taxa participare pentru van-uri: 1.500 de lei*

3b. Taxa de participare pentru căsuțe: 2.200 lei*

Taxele aplicate categoriilor de produse alimentare A1, A3 contin un consum maxim de 15kw putere instalată, această limită ne putând fi modificată. Pentru restul categoriilor limita de consum este de 4kw.

 

FORMULAR ALIMENTAR – descărcați de aici.

FORMULAR NEALIMENTAR – descărcați de aici.

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1721534229.4289 s