Acasă » Stiri » Înscrieri expozanți – La pas pe Calea Victoriei, Ediția a V-a  

Înscrieri expozanți – La pas pe Calea Victoriei, Ediția a V-a  

La pas pe Calea Victoriei, Ediția a V-a  

Prezentul document oferă informații și instrucțiuni persoanelor care doresc să se înscrie la evenimentul „La Pas pe Calea Victoriei” ediția a V-a, în calitate de expozant.

Precizare importantă – Prin acest eveniment dăm startul sărbătoririi zilelor Bucureștiului! Ne dorim să invităm la o plimbare relaxantă și plină de culoare întreaga familie și să ne bucurăm, astfel de o promenada liniștită pe una dintre cele mai frumoase străzi din București.

De aceea, pentru acest eveniment căutăm îndeosebi produse comercializate de tipul:

 • dulciuri ambalate: ciocolată, bomboane, turtă dulce; înghețată
 • preparate to-go: sandwich-uri, burgeri, clătite, waffles – DOAR Vanuri
 • băuturi: cafea, ceai, sucuri naturale și fresh-uri,– DOAR Vanuri
 • bijuterii handmade
 • mici aranjamente florale
 • suveniruri handmade
 • mici decorațiuni handmade
 • produse de îngrijire personală

Informații eveniment

Locație: Calea Victoriei

Perioadă: 01-02 septembrie 2018

Perioadă de înscriere a dosarelor:  17 iulie- 05 august 2018

 

Informații generale

Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul La pas pe Calea Victoriei pot fi, atât persoane fizice, cât și entități juridice, de exemplu: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Cooperative, Organizații Neguvernamentale.

Înscrierea se realizează prin completarea formularului de înscriere corespunzător și prin transmiterea documentelor solicitate de către organizator. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de înscriere și selecție.

Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele documente:

Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Cooperative și ONG-uri:

 • Copie a cărții de identitate a administratorului/președintelui;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
 • Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate, care coincide cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului (ex. atât pentru partea de producție, cât și pentru comercializarea în standuri și piețe – cod CAEN 4781 / 4789);
 • Documentul de înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (pentru produse alimentare);
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;
 • Minim 2 fotografii ale standului de la un eveniment anterior (dacă este cazul);
 • Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.

Pentru persoanele fizice:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Carnet de meșteșugar/Certificat de producător/diplomă care să ateste studii în arte plastice;
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;
 • Minim 2 fotografii ale standului de la un eveniment anterior (dacă este cazul);
 • Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.

Formularul de înscriere alături de toate documentele solicitate anterior, trebuie transmise la adresa de e-mail targ@creart.ro sau depuse fizic, sub formă de dosar, la sediul creart din Piața Alexandru Lahovari nr.7, persoană de contact Claudia Gheorghe, în perioada 17 iulie-05 august 2018, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-17:00.

Formularul de înscriere împreună cu documentele solicitate trebuie depuse exclusiv în perioada de înscriere, respectiv 17 iulie-05 august, ora 24:00. Nu vor fi înregistrate formularele de înscriere trimise la o altă adresă de e-mail decât cea specificată – targ@creart.ro.

Este obligația aplicantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de către organizator.

Pe site-ul www.creart.ro vor fi centralizate și afișate numele tuturor celor ce s-au înscris, datele fiind actualizate la fiecare 24 de ore.

Procesul de selecție va fi demarat după încheierea perioadei de înscriere comunicată oficial de către creart.

Completarea formularului de înscriere

În funcție de produsele cu care solicitantul dorește să participe, acesta trebuie să completeze formularul pentru produse alimentare sau formularul pentru produse nealimentare.

Formularele conțin mai multe sub-categorii, însă expozantul are obligația să se încadreze doar într-o singură sub-categorie dintre cele menționate.

Câmpurile din formular care sunt marcate cu simbolul * sunt obligatorii. Necompletarea acestora conduce la clasificarea aplicației expozantului ca fiind incompletă.

Expozantul trebuie să completeze clar și concis întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca organizatorul să înțeleagă activitatea desfășurată.

Comisia de analiză și selecție: 06-07 august 2018

Selecția va fi realizată de către o Comisie de Analiză și Selecție alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart.

Comisia de Analiză și Selecție va analiza doar dosarele de înscriere care conțin toate documentele solicitate.

În cazul în care Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere, își rezervă dreptul să plaseze expozantul înscris într-o altă categorie, să semnaleze materialele false .

Comisia își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, comisia își rezervă acest drept astfel încât să poată oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și de o calitate superioară.

Produse nealimentare

Având în vedere valorile artistice promovate de către creart și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care propun spre comercializare produsele menționate în descriere, adică produsele  care vor respecta specificul și tematica evenimentului, vor avea întâietate.

Criterii de analiză și selecție:

 • Originalitatea și expresivitatea produselor;
 • Unicitatea produselor;
 • Gradul de inovație și creativitate;
 • Materialele folosite în realizarea produselor;
 • Tehnica folosită în realizarea produselor;
 • Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă;
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către creart (dacă a mai participat);
 • Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului;
 • Modul de oferire a produsului către client: expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs;
 • Gama de prețuri ale produselor.

Produse alimentare

Analiza va fi efectuată la nivelul fiecărei categorii de produse, evaluând aplicația fiecărui solicitant din categoria respectivă.

În funcție de numărul aplicanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare, pot fi selectați un anumit număr de expozanți din fiecare categorie.

Criterii de analiză și de selecție:

 • Statutul aplicantului: producător sau comerciant;
 • Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite;
 • Apartenența la o anumită zonă a produselor;
 • Tehnici specifice folosite în prepararea produselor;
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către creart (dacă a mai participat);
 • Etichetarea produselor;
 • Ambalarea produselor;
 • Gama de prețuri a produselor.

În data de 08 august vor fi publicate pe site-ul www.creart.ro, atât listele cu expozanții admiși, cât și listele cu cei respinși.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor:  10 august 2018

 • În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții pot depune contestații DOAR în scris în data de 09 august 2018.
 • Solicitanții trebuie să completeze un formular de contestație care va fi pus la dispoziție de creart. Pentru a fi validă contestația, formularul de contestație trebuie trimis la adresa de e-mail targ@creart.ro sau depus fizic la secretariatul creart în intervalul orar 11:00 – 17:00, doar în data de 09 august.
 • Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart, întrunirea acesteia având loc în data de 10 august 2018.
 • Aplicanții care vor depune contestații, indiferent de rezoluția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, vor primi răspuns în scris la aceasta.
 • Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe site-ul www.creart.ro, pe data de 10 august.

Taxa de participare

Expozanții au obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al creart. În taxa de participare sunt incluse următoarele servicii achiziționate de creart în folosul expozanților: căruță (costuri de montare/demontare/întreținere/curățare), pază, electricitate, salubrizare.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului în baza facturii emise de creart și diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

 • Produse nealimentare (B1,B2, B3, B4) – taxa este în cuantum de 500 lei
 • Produse alimentare:
 • Produse alimentare de tip fast food preparate în cadrul evenimentului (A1) – 2.000 lei
 • Produse alimentare preparate în afara evenimentului (A2) – 700 lei
 • Stand de cafea și băuturi auxiliare (A3) – 1.000 lei

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE DE CATRE creart, conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor ce au caracter personal și privind libera circulație a acestor date

     creart  prelucrează datele ce au caracter personal ale salariaților și /sau colaboratorilor săi  .

Datele dumneavoastră ce au caracter personal, sunt necesare astfel:

 1. a) pentru realizarea obiectului de activitate principal al instituției ,în sensul iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi creart ;
 2. b) în vederea îmbuntătăţirii modului de comunicare prin intermediul poştei electronice, pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi creart ;
 3. c) sunteţi obligat să furnizaţi datele enunţate în acord deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, creart poate iniţia raporturi juridice cu dumneavoastră .

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării şi vor fi comunicate următorilor destinatari:

 • Persoana vizată ;
 • Autorități publice de control abilitate precum și alte instituții abilitate (ANAF, ORDA, etc)

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor ce au caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege .

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către creart care va înainta solicitarea dumneavoastră conducerii instituției .

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Descarcă formularul pentru PRODUSE ALIMENTARE de aici – 

Descarcă formularul pentru PRODUSE NEALIMENTARE de aici

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1718897854.3511 s