Acasă » New » iMapp Bucharest – Winners League, revine și transformă orașul în capitala mondială a luminii

iMapp Bucharest – Winners League, revine și transformă orașul în capitala mondială a luminii

/for English please scroll down

 

Sâmbătă, 23 septembrie, iMapp Bucharest

transformă orașul în capitala mondială a luminii!

 

Concursul internațional iMapp Bucharest – Winners League, cel mai mare eveniment de video mapping din lume și cel mai important proiect de New Media Art din România, organizat de Primăria Municipiului București prin CREART, readuce, pe 23 septembrie 2023, spectacolul artelor vizuale și al tehnologiei pe faţada Palatului Parlamentului.

În cadrul celei de-a 8-a ediții, publicul va vibra la unison, în inima orașului – Piața Constituției, admirând lucrările 3D ale unora dintre cele mai valoroase echipe artistice din lume, câștigătoare ale festivalurilor partenere iMapp Bucharest: Video Mapping Festival Lille (FRANȚA), Genius Loci Weimar Festival (GERMANIA), CosmoLights Projections Mapping (GRECIA), Zsolnay Light Festival (UNGARIA), 1Minute Projection Mapping Competition (JAPONIA). Tema concursului, CONTRASTS, va fi explorată de artiști într-un mod creativ și inovator, iar juriul format din importanți specialiști internaționali ai artelor audiovizuale va decide marele câștigător al Premiului ediției 2023.

 

 

Simbolul analizat și transpus artistic pe fațada de 23.000 de metri pătrați a celei mai mari clădiri administrative din Europa reprezintă însăși existența, care se dezvăluie printr-o succesiune de contraste, invitând publicul să asiste la un ansamblu de opoziții, abordând, ca sursă de inspirație, o gamă largă de contexte contemporane. Aceste contraste captivante reflectă diversitatea și profunzimea experiențelor umane, care există natural în lumea cotidiană. Antiteza prezent – trecut, bine – rău, lumină – întuneric implică, de fapt, nevoia pregnantă de întoarcere la starea de echilibru, atât empiric, cât și emoțional.

 

 

Astfel, sâmbătă, 23 septembrie, orașul va deveni un ecran imens, lucrările 3D proiectate ilustrând o efervescență de trăiri, emoții și percepții, purtând publicul într-o călătorie vizuală cu impact puternic. În cadrul evenimentului, timp de 12 ore, publicul se va bucura de muzică (DJ set), zone de relaxare și street food, activități și instalații, programul culminând cu proiecția concursului internațional iMapp Bucharest – Winners League. Bucureștenii și turiștii sunt așteptați în Piața Constituției pentru o nouă ediţie a unui show de artă și tehnologie unic în lume.

 

____________________

Concursul internațional de 3D video mapping iMapp Bucharest, organizat din anul 2014 de Primăria Municipiului București, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, este un pionierat în România, fiind primul și cel mai mare eveniment de acest gen și de o asemenea anvergură și se află în top 6 cele mai importante astfel de concursuri din lume. Membru ILO – International Light Festivals Organization, evenimentul deține premii internaționale. După o nominalizare anterioară în 2016, iMapp Bucharest a câștigat, în anul 2020, un premiu AV Awards din Londra – cea mai prestigioasă competiție mondială în domeniul audiovizualului, la categoria „AV in Action”. De asemenea, fiind parte a campaniei de solidaritate pentru pace – Enlightenment, inițiată de Borealis – a festival of light SUA și Maxin10sity Ungaria, alături de participarea a 35 de artiști vizuali și proiectată în 75 de orașe din întreaga lume, concursul a câștigat, în anul 2023, un Premiu Telly, care oferă recunoaștere celor mai bune videoclipuri. Din anul 2019, acesta a evoluat într-o Ligă a Câștigătorilor, devenind liantul scenei mondiale de video mapping și o platformă internațională care încurajeză artiștii să participe la cât mai multe competiții de specialitate, în cadrul unei colaborări extinse cu cele mai renumite festivaluri ale luminii.

 

www.imapp.ro

www.creart.ro

iMappBucharest

CREART

____________________

Organizatori:

Primăria Municipiului București, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

Cu sprijinul:

Parlamentul României – Camera Deputaților

Parteneri internaționali:

Video Mapping Festival Lille – FRANȚA

Genius Loci Weimar Festival – GERMANIA

CosmoLights Projection Mapping – GRECIA

Zsolnay Light Festival – UNGARIA

1minute Projection Mapping Competition – JAPONIA

ILO – International Light Festivals Organization

 

____________________

 

On Saturday, September 23rd, iMapp Bucharest

turns the city into the world capital of light!

 

 

iMapp Bucharest – Winners League international contest, the biggest video mapping event in the world and the most prominent New Media Art project in Romania, organized by the Bucharest City Hall, through CREART, brings on September 23, 2023 the show of visual arts and technology back on the façade of the Parliament Palace.

 

Within the 8th edition, the visitors can vibe together in the heart of the city, in Constitutiei Square, watching the 3D visuals of some of the most remarkable artistic teams in the world, winners of the partner festivals of iMapp Bucharest: Video Mapping Festival Lille (FRANCE), Genius Loci Weimar Festival (GERMANY), CosmoLights Projections Mapping (GREECE), Zsolnay Light Festival (HUNGARY), 1Minute Projection Mapping Competition (JAPAN). CONTRASTS, the contest’s theme, will be explored by the artists in a creative and innovating way, and the jury made of important international representatives in the audiovisual field will decide the winner of the price for the edition of 2023.

 

The symbol created and artistically projected on the façade of 23.000 sqm of the biggest administrative building in Europe represents the very existence, which shows itself through a succession of contrasts, inviting the visitors to observe a series of oppositions inspired by a variety of contemporary contexts. These captivating contrasts reflect the diversity and complexity of the human experiences, which naturally exist in everyday life. Contradictions such as present-past, good-bad, light-darkness relate in fact to the strong need for coming back to a balance state equally empirically and emotionally.

 

Thus, on Saturday, September 23rd, the city will turn into a huge screen, while the 3D projections will illustrate the ferment of feelings, emotions, and perceptions, taking the public on a visual journey with a powerful impact. Throughout the 12 hours artistic event, the visitors can enjoy music (DJ set), lounge areas and street food, activities and installations. The highlight of the program consists of the iMapp Bucharest – Winners League international contest projection.

 

Bucharest citizens and tourists alike are invited in Constitution Square for a new edition of a visual arts and technology show which is unique in the world.

 

The iMapp Bucharest international contest of 3D video mapping, organized starting with 2014 by the Bucharest City Hall, through CREART – the Centre for Creation, Art and Tradition of Bucharest Municipality is a pioneer project in Romania, being the very first and the biggest event of this kind and size. It is also among the first 6 most important similar contests worldwide. An ILO – International Light Festivals Organization member, the event has been awarded international prices. After being a nominee in 2016, iMapp Bucharest was declared, in 2020, the winner of the “AV IN ACTION” category at the AV AWARDS in London, the most prestigious contest worldwide in the audio-visual field. Moreover, as part of Enlightenment – a campaign for peace, initiated by Borealis – a festival of light and Maxin10sity and created by 35 projection artists, alongside 75 other cities worldwide, iMapp Bucharest won, in 2023, a Telly Award, a price which gives recognition to the best videos. Starting with 2019, iMapp Bucharest evolved into a Winners League, becoming a connector of the video mapping scene worldwide and an international platform encouraging artists to participate in as many specialized competitions as possible, within a broad collaboration with the most famous festivals of lights.

 

www.imapp.ro

www.creart.ro

iMappBucharest

CREART

_________

Organizers:

Bucharest City Hall

through CREART – the Centre for Creation, Art and Tradition of Bucharest Municipality

With the support of:

Romanian Parliament – Chamber of Deputies

International partners:

Video Mapping Festival Lille – FRANCE

Genius Loci Weimar Festival – GERMANY

CosmoLights Projection Mapping – GREECE

Zsolnay Light Festival – HUNGARY

1minute Projection Mapping Competition – JAPAN

ILO – International Light Festivals Organization

 

 

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1718826195.7663 s