Acasă » Noutati » iMapp Bucharest – finalist la Premiile AV AWARDS din Londra!

iMapp Bucharest – finalist la Premiile AV AWARDS din Londra!

/for English, please scroll down

Demarată de iMapp Bucharest – unul dintre cele mai importante evenimente de video mapping din lume, organizat de Primăria Capitalei prin Creart, campania internațională de solidaritate “One World. One Heart.” care a avut loc anul acesta, în carantina generată de pandemia de COVID-19, este finalistă la Premiile AV AWARDS din Londra, la categoria “AV IN ACTION”. Este a două nominalizare pentru iMapp Bucharest la AV Awards, în anul 2016 evenimentul fiind desemnat finalist la categoria “Live Event of the Year”.

AV AWARDS este o competiție internațională de renume, menită să recunoască și să premieze excelența în  întreaga industrie audiovizuală, organizată de AV MAGAZINE din Marea Britanie, o publicație care este o autoritate în domeniul recenziilor audiovizuale de mai bine de 40 de ani, bucurându-se de recunoaștere atât în Europa, cât și în afara ei.

Având în vedere pandemia care a afectat întreaga planetă, echipa revistei AV MAGAZINE a dorit să evidențieze inovația și ingeniozitatea de care au dat dovadă specialiștii și artiștii din comunitatea audiovizuală de-a lungul acestei perioade. Astfel, organizatorii Premiilor AV AWARDS au introdus o nouă categorie în competiție – “AV IN ACTION”, unde evenimentul iMapp Bucharest este finalist anul acesta, alături de nume precum CIE Group, Clevertouch, Harman, NowSignage, One Digital Signage, Phoenix Audio și Unilumin.

Câștigătorul premiului “AV IN ACTION” va fi desemnat prin votul publicului, dintre cei opt finaliști internaționali, și va fi anunțat în cadrul ceremoniei virtuale a AV AWARDS din data de 20 noiembrie 2020.

VOTEAZĂ iMapp Bucharest până pe 4 noiembrie 2020 și trimite România pe podiumul uneia dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate industriei audiovizuale din lume! https://www.avinteractive.com/choose-av-action-winner/?fbclid=IwAR3dFtTzXKd04bB8XGhrQ-tkepJS1dKBLS-deId7CanAmPlRf575Vo02M5g

Despre campania internațională de solidaritate “One World. One Heart.”

Într-un moment de distanțare fizică și carantină globală, în contextul internațional al pandemiei de COVID-19, iMapp Bucharest a lansat o inițiativă artistică prin care a adus un mesaj de solidaritate și speranță la nivel mondial.

Cea de-a VI-a ediție a concursului internațional de video mapping iMapp Bucharest – Winners League/Liga Câștigătorilor a avut loc în 2019 sub deviza “One Map. Different Journeys”/„O Hartă. Călătorii Diferite.”. Poate că, pentru prima dată în istoria noastră recentă, întreaga lume se confruntă cu aceeași amenințare, astfel încât călătoriile și experiențele diferite au devenit una singură pentru noi toți.

În acest context, iMapp Bucharest a creat un proiect de conștientizare publică a susținerii reciproce, implementat prin intermediul artelor vizuale la nivel internațional, care a promovat mesajul “One World. One Heart.”: #strongertogether #staybrave #lovecandoanything.

În mai puțin de două săptămâni, 46 de artiști vizuali din 27 de țări s-au alăturat inițiativei prin crearea – pro bono – a unor animații 3D, cu o durată de 10 secunde, pornind de la același element – o inimă, întărind, prin forța creativă, mesajul campaniei de solidaritate la nivel mondial.

Lucrările au fost reunite într-un singur video, care a fost proiectat simultan, pe 17 aprilie, pe fațadele unor clădiri din întreaga lume, respectiv din București (România), Budapesta (Ungaria), Lyon (Franța), Kiev (Ucraina), Paris (Franța), Moscova (Rusia), Monterrey (Mexic), Seattle (S.U.A.), Asker (Norvegia).

Orașe din alte țări s-au alăturat efortului, chiar și în perioada de carantină. iMapp Bucharest a fost sprijinit de festivaluri importante de gen din lume, de inițiative private sau de artiști de renume, precum Sila Sveta din Rusia, care nu au putut sta deoparte și au realizat proiecția din propriul balcon. Alte 4 proiecte internaționale din Mexic, China și Marea Britanie au decis să integreze videoclipul proiectului demarat de iMapp Bucharest în campaniile lor ulterioare, promovând mesajul transmis de acesta pe plan internațional.

AFTERMOVIE oficial: www.youtube.com/watch?v=w14M7Bt_eMo.

Proiectul “One World. One Heart.”, implementat prin intermediul artelor vizuale la nivel internațional, a fost realizat pro bono de artiștii implicați și a fost susținut tehnic și logistic de parteneri, fără costuri din bugetul Primăriei Capitalei sau din al Creart.

__

Votează iMapp Bucharest la Premiile AV AWARDS până pe 4 noiembrie 2020!

https://www.avinteractive.com/choose-av-action-winner/?fbclid=IwAR3dFtTzXKd04bB8XGhrQ-tkepJS1dKBLS-deId7CanAmPlRf575Vo02M5g

 

Detalii pe: www.facebook.com/iMappBucharest

__

Cei 46 de ARTIȘTI VIZUALI IMPLICAȚI ÎN PROIECT: Roman Gomes (Argentina); UML, Haselbusch (Austria); John Sabbat (Brazilia); AVA Animation (Canada); GongZhen (China); Michal Nárovec – Zuckmantel postproduction s.r.o (Cehia); Nader Kamel (Egipt); Jeremy Oury, AV Exciters (Franța); EVM from (Germania/Ucraina); Limelight, Maxin10sity, Kaizer Vilmos (Ungaria); Studio Trika (India); LZYVISUAL (Indonezia); Marco Morgese, Michele Pusceddu, Alice Felloni, Luca Nicolosi (Italia); Flightgraf, Sunnana inc. (Japonia); Neba Studio (Macao); NullPixel, PANORAMICA PROSHOW, Dux Animation (Mexic); René and Andrzej, Luna Festival (Olanda); MOJO Studio, OUT Collective (Portugalia); Mindscape Studio, MotionLab, Les Ateliers Nomad (România); radugadesign, Illuminarium 3000 (Rusia); Romera, Chema Siscar, Ángel Sandimas, VPM (Spania); Subjeck Matter, From Object to Studio (Thailanda); Magic Innovations, DizArt, Julia Shamsheieva (Ucraina); George Berlin, Jorden Nash (S.U.A.).

Cu sprijinul: BCR George. First intelligent banking.

Visual art curator: Maxin10sity

Video integrator: 360Revolution

Cu sprijinul: Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor

 

 

 

__

iMapp Bucharest is finalist in the “AV IN ACTION” category of AV AWARDS from London!

Initiated by iMapp Bucharest – one of the most important video mapping events worldwide, organized by Bucharest Municipality, through Creart, the international solidarity campaign “One World. One Heart.” – which took place this year, in the global quarantine generated by the coronavirus pandemic, is finalist at AV AWARDS from London, in the “AV IN ACTION” category. This is the second nomination for iMapp Bucharest at the AV Awards, in 2016 the event being designated a finalist in the “Live Event of the Year” category.

AV AWARDS is a renowned international competition, designed to recognise and reward excellence across the audio visual industry, organized by AV MAGAZINE from Great Britain, a publication that has been an authority in the field of audio visual reviews for more than 40 years, enjoying recognition both in Europe and abroad.

In light of the pandemic, which has impacted the AV world and beyond, the AV Magazine team wanted to highlight the incredible innovation and ingenuity they have seen from the AV community throughout this period. They, therefore, introduced a new category – the “AV in Action”, where the event iMapp Bucharest is finalist this year, along with: CIE Group, Clevertouch, Harman, NowSignage, One Digital Signage, Phoenix Audio and Unilumin.

The winner of the “AV IN ACTION” award will be nominated by public vote from among the eight international finalists, and will be announced at the AV AWARDS virtual ceremony on November 20th, 2020.

VOTE for iMapp Bucharest until November 4th and send Romania on the podium of one of the most important international competitions dedicated to the audio visual industry in the world! https://www.avinteractive.com/choose-av-action-winner/?fbclid=IwAR3dFtTzXKd04bB8XGhrQ-tkepJS1dKBLS-deId7CanAmPlRf575Vo02M5g

About the international solidarity campaign “One World. One Heart.”

During a time of social distancing and global quarantine, in the international context of coronavirus pandemic, iMapp Bucharest, one of the most important video mapping events worldwide, launched an artistic initiative with the only goal of spreading a global message of solidarity and hope.

The 6th edition of iMapp Bucharest – Winners League took place in 2019 under the motto “One Map. Different Journeys”. Maybe, for the first time in our recent history, the whole world is confronted with the same threat, so different journeys and experiences became one for all.

That is why, iMapp Bucharest created a public awareness project of mutual support, implemented internationally through visual arts, that promoted the message “One World. One Heart.”: #strongertogether #staybrave #lovecandoanything.

In less than 2 weeks, 46 visual artists from 27 countries joined the initiative by creating – pro bono – 10 sec 3D animations, starting from the same visual template – a heart, emphasizing through creative force, the message of the global solidarity campaign.

The artworks were reunited into a single video that was simultaneously projected, on April 17th, 2020, on façades from all over the world: Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Lyon (France), Kyiv (Ukraine), Paris (France), Moscow (Russia), Monterrey (Mexico), Seattle (U.S.A.), Asker (Norway).

Cities from other countries joined the effort, even in quarantine times. iMapp Bucharest was supported by light festivals, private initiatives or renowned artists, like Sila Sveta, who couldn’t stay apart and made the projection even from their own balcony. Other 4 international projects from Mexico, China and UK decided to join forces and to integrate the video into their campaigns, promoting its message internationally.

OFFICIAL AFTERMOVIE: www.youtube.com/watch?v=w14M7Bt_eMo.

The public awareness project of the mutual support – „One World. One Heart.” was made pro bono by the artists involved and it was technically and logistically supported by partners, without costs from the budget of Bucharest Municipality or from Creart.

__

Vote for iMapp Bucharest at AV AWARDS until November 4, 2020!

https://www.avinteractive.com/choose-av-action-winner/?fbclid=IwAR3dFtTzXKd04bB8XGhrQ-tkepJS1dKBLS-deId7CanAmPlRf575Vo02M5g

 

Details on: www.facebook.com/iMappBucharest

__

46 VISUAL ARTISTS INVOLVED IN THE PROJECT: Roman Gomes (Argentina); UML, Haselbusch (Austria); John Sabbat (Brazil); AVA Animation (Canada); GongZhen (China); Michal Nárovec – Zuckmantel postproduction s.r.o (Czech Republic); Nader Kamel (Egypt); Jeremy Oury, AV Exciters (France); EVM from (Germany/Ukraine); Limelight, Maxin10sity, Kaizer Vilmos (Hungary); Studio Trika (India); LZYVISUAL (Indonesia); Marco Morgese, Michele Pusceddu, Alice Felloni, Luca Nicolosi (Italy); Flightgraf, Sunnana inc. (Japan); Neba Studio (Macao); NullPixel, PANORAMICA PROSHOW, Dux Animation (Mexico); René and Andrzej, Luna Festival (Netherlands); MOJO Studio, OUT Collective (Portugal); Mindscape Studio, MotionLab, Les Ateliers Nomad (Romania); radugadesign, Illuminarium 3000 (Russia); Romera, Chema Siscar, Ángel Sandimas, VPM (Spain); Subjeck Matter, From Object to Studio (Thailand); Magic Innovations, DizArt, Julia Shamsheieva (Ukraine); George Berlin, Jorden Nash (U.S.A.).

__

With the support of: BCR George. First intelligent banking.

Visual art curator: Maxin10sity

Video integrator: 360Revolution

With the support of: Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1721616041.7711 s