Acasă » Stiri » iMapp Bucharest – câștigător la Premiile AV AWARDS – categoria „AV IN ACTION” 2020

iMapp Bucharest – câștigător la Premiile AV AWARDS – categoria „AV IN ACTION” 2020

iMapp Bucharest – unul dintre cele mai importante evenimente de video mapping din lume, organizat de Creart – instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Municipiului București, a fost declarat câștigător al categoriei „AV IN ACTION” la Premiile AV AWARDS din Londra, în cadrul unei ceremonii virtuale online care a avut loc pe 20 noiembrie 2020. 

Campania internațională de solidaritate “One World. One Heart.” care a fost lansată anul acesta de iMapp Bucharest, în carantina generată de pandemia de COVID-19, a fost aleasă de public ca fiind marea câștigătoare a acestei categorii din cadrul celei mai importante competiții internaționale de renume – AV AWARDS, care recunoaște și premiază excelența în  întreaga industrie audiovizuală, organizată de AV MAGAZINE din Marea Britanie.

Având în vedere pandemia care a afectat întreaga planetă, echipa revistei AV MAGAZINE a dorit să evidențieze inovația și ingeniozitatea de care au dat dovadă specialiștii și artiștii din comunitatea audiovizuală de-a lungul acestei perioade. Astfel, organizatorii Premiilor AV AWARDS au introdus o nouă categorie în competiție – “AV IN ACTION”, unde evenimentul iMapp Bucharest a fost finalist anul acesta, alături de nume precum CIE Group, Clevertouch, Harman, NowSignage, One Digital Signage, Phoenix Audio și Unilumin.

Câștigătorul premiului “AV IN ACTION” a fost desemnat prin votul publicului, dintre cei opt finaliști internaționali și a fost anunțat în cadrul ceremoniei virtuale a AV AWARDS din data de 20 noiembrie 2020: România a câștigat prin iMapp Bucharest titlul „AV IN ACTION” și a ajuns pe podiumul uneia dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate industriei audiovizuale din lume!

Despre campania internațională de solidaritate “One World. One Heart.”:

Într-un moment de distanțare fizică și carantină globală, în contextul internațional al pandemiei de COVID-19, iMapp Bucharest a lansat o inițiativă artistică prin care a adus un mesaj de solidaritate și speranță la nivel mondial – un proiect de conștientizare publică a susținerii reciproce, implementat prin intermediul artelor vizuale la nivel internațional, care a promovat mesajul “One World. One Heart.”: #strongertogether #staybrave #lovecandoanything.

În mai puțin de două săptămâni, 46 de artiști vizuali din 27 de țări s-au alăturat inițiativei prin crearea – pro bono – a unor animații 3D, cu o durată de 10 secunde, pornind de la același element – o inimă, întărind, prin forța creativă, mesajul campaniei de solidaritate la nivel mondial.

Lucrările au fost reunite într-un singur video, care a fost proiectat simultan, pe 17 aprilie, pe fațadele unor clădiri din întreaga lume, respectiv din București (România), Budapesta (Ungaria), Lyon (Franța), Kiev (Ucraina), Paris (Franța), Moscova (Rusia), Monterrey (Mexic), Seattle (S.U.A.), Asker (Norvegia).

Orașe din alte țări s-au alăturat efortului, chiar și în perioada de carantină. iMapp Bucharest a fost sprijinit de festivaluri importante de gen din lume, de inițiative private sau de artiști de renume, precum Sila Sveta din Rusia, care nu au putut sta deoparte și au realizat proiecția din propriul balcon. Alte 4 proiecte internaționale din Mexic, China și Marea Britanie au decis să integreze videoclipul proiectului demarat de iMapp Bucharest în campaniile lor ulterioare, promovând mesajul transmis de acesta pe plan internațional.

AFTERMOVIE oficial: www.youtube.com/watch?v=w14M7Bt_eMo.

Proiectul “One World. One Heart.”, implementat prin intermediul artelor vizuale la nivel internațional, a fost realizat pro bono de artiștii implicați și a fost susținut tehnic și logistic de parteneri, fără costuri din bugetul Primăriei Capitalei sau din al Creart.

Detalii pewww.facebook.com/iMappBucharest

__

Cei 46 de ARTIȘTI VIZUALI IMPLICAȚI ÎN PROIECT: Roman Gomes (Argentina); UML, Haselbusch (Austria); John Sabbat (Brazilia); AVA Animation (Canada); GongZhen (China); Michal Nárovec – Zuckmantel postproduction s.r.o (Cehia); Nader Kamel (Egipt); Jeremy Oury, AV Exciters (Franța); EVM from (Germania/Ucraina); Limelight, Maxin10sity, Kaizer Vilmos (Ungaria); Studio Trika (India); LZYVISUAL (Indonezia); Marco Morgese, Michele Pusceddu, Alice Felloni, Luca Nicolosi (Italia); Flightgraf, Sunnana inc. (Japonia); Neba Studio (Macao); NullPixel, PANORAMICA PROSHOW, Dux Animation (Mexic); René and Andrzej, Luna Festival (Olanda); MOJO Studio, OUT Collective (Portugalia); Mindscape Studio, MotionLab, Les Ateliers Nomad (România); radugadesign, Illuminarium 3000 (Rusia); Romera, Chema Siscar, Ángel Sandimas, VPM (Spania); Subjeck Matter, From Object to Studio (Thailanda); Magic Innovations, DizArt, Julia Shamsheieva (Ucraina); George Berlin, Jorden Nash (S.U.A.).

__

Organizatori: Primăria Municipiului București, Creart

Cu sprijinul: BCR George. First intelligent banking.

Visual art curator: Maxin10sity

Video integrator: 360Revolution

Cu sprijinul: Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor

 

____

iMapp Bucharest – WINNER at AV AWARDS – „AV IN ACTION” 2020 category

iMapp Bucharest – one of the most important video mapping events in the world, organized by Creart – a public cultural institution subordinated to the Bucharest Municipality, was declared the winner of the “AV IN ACTION” category at the AV AWARDS Awards in London, in the online virtual ceremony that took place on November 20th, 2020.

The international solidarity campaign “One World. One Heart.”, launched this year by iMapp Bucharest, in the quarantine generated by the COVID-19 pandemic, was chosen by the public as the big winner of this category in the most important international competition – AV AWARDS, which recognizes and awards excellence in the entire audiovisual industry, organized by AV MAGAZINE from UK.

In light of the pandemic, which has impacted the entire world, the AV Magazine team wanted to highlight the incredible innovation and ingenuity they have seen in the audiovisual community throughout this period. They, therefore, introduced a new category – the “AV in Action”, where the event iMapp Bucharest was finalist this year, along with: CIE Group, Clevertouch, Harman, NowSignage, One Digital Signage, Phoenix Audio and Unilumin.

The winner of the “AV IN ACTION” Award was designated by public vote, among the eight international finalists and was announced during the virtual ceremony of AV AWARDS on November 20th, 2020: Romania won the title “AV IN ACTION” through iMapp Bucharest and has reached the podium of one of the most important international competitions dedicated to the audiovisual industry in the world!

About the international solidarity campaign “One World. One Heart.”

During a time of social distancing and global quarantine, in the international context of coronavirus pandemic, iMapp Bucharest, one of the most important video mapping events worldwide, launched an artistic initiative with the only goal of spreading a global message of solidarity and hope.

In less than 2 weeks, 46 visual artists from 27 countries joined the initiative by creating – pro bono – 10 sec 3D animations, starting from the same visual template – a heart, emphasizing through creative force, the message of the global solidarity campaign.

The artworks were reunited into a single video that was simultaneously projected, on April 17th, 2020, on façades from all over the world: Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Lyon (France), Kyiv (Ukraine), Paris (France), Moscow (Russia), Monterrey (Mexico), Seattle (U.S.A.), Asker (Norway).

Cities from other countries joined the effort, even in quarantine times. iMapp Bucharest was supported by light festivals, private initiatives or renowned artists, like Sila Sveta, who couldn’t stay apart and made the projection even from their own balcony. Other 4 international projects from Mexico, China and UK decided to join forces and to integrate the video into their campaigns, promoting its message internationally.

OFFICIAL AFTERMOVIE: www.youtube.com/watch?v=w14M7Bt_eMo.

The public awareness project of the mutual support – „One World. One Heart.” was made pro bono by the artists involved and it was technically and logistically supported by partners, without costs from the budget of Bucharest Municipality or from Creart. 

Details onwww.facebook.com/iMappBucharest

__

46 VISUAL ARTISTS INVOLVED IN THE PROJECT: Roman Gomes (Argentina); UML, Haselbusch (Austria); John Sabbat (Brazil); AVA Animation (Canada); GongZhen (China); Michal Nárovec – Zuckmantel postproduction s.r.o (Czech Republic); Nader Kamel (Egypt); Jeremy Oury, AV Exciters (France); EVM from (Germany/Ukraine); Limelight, Maxin10sity, Kaizer Vilmos (Hungary); Studio Trika (India); LZYVISUAL (Indonesia); Marco Morgese, Michele Pusceddu, Alice Felloni, Luca Nicolosi (Italy); Flightgraf, Sunnana inc. (Japan); Neba Studio (Macao); NullPixel, PANORAMICA PROSHOW, Dux Animation (Mexico); René and Andrzej, Luna Festival (Netherlands); MOJO Studio, OUT Collective (Portugal); Mindscape Studio, MotionLab, Les Ateliers Nomad (Romania); radugadesign, Illuminarium 3000 (Russia); Romera, Chema Siscar, Ángel Sandimas, VPM (Spain); Subjeck Matter, From Object to Studio (Thailand); Magic Innovations, DizArt, Julia Shamsheieva (Ukraine); George Berlin, Jorden Nash (U.S.A.).

Organizers: Bucharest Municipality, Creart

With the support of: BCR George. First intelligent banking.

Visual art curator: Maxin10sity

Video integrator: 360Revolution

With the Support of: Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor

 

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1718896036.0818 s