Acasă » Stiri » Festivalul Online iMapp Bucharest 2020 // iMapp Talks

Festivalul Online iMapp Bucharest 2020 // iMapp Talks

// For English, scroll down

Pentru a marca celebrarea celor 561 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, Primăria Capitalei, prin creart, propune publicului proiectul special „Bucharest – One Heart. One Story.”, care va ajunge în cele mai importante zone din Capitală, subliniind capacitatea artei atât de a traversa diverse medii și contexte sociale, precum și de a sărbători orașul prin unitate, mesaje, culoare și frumos.

Proiectul reunește: Expoziție de artă urbană în mișcare: tramvaie personalizate cu graffiti (20 septembrie – 10 decembrie); Festivalul Internațional iMapp Bucharest 2020 online (16 – 19 septembrie); Proiecții video pe fațadele unor clădiri din inima orașului – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Hotel InterContinental și Universitatea din București (20 septembrie).

  1. Festivalul iMapp Bucharest 2020 online (16 – 19 septembrie)

Pentru că, în ultimii ani, iMapp Bucharest, organizat în cadrul evenimentului „Zilele Bucureștiului” – cu ocazia celebrării orașului, a câștigat numeroși fani în Capitală, în țară și în întreaga lume, acesta se va desfășura și în 2020, dar într-un format aparte, care ține cont de nevoia de distanțare fizică și de siguranța cetățenilor: astfel, unul dintre cele mai importante evenimente de 3D video mapping din lume, un concurs internațional organizat anual de Primăria Capitalei, prin creart, care în anul 2019 a devenit Liga Câștigătorilor/Winners League, se va desfășura, în acest an, online.

Astfel, una dintre cele mai recente povești memorabile din „Zilele Bucureștiului” va fi spusă folosindu-se mijloace de comunicare moderne, adresându-ne atât publicului local și național, cât și celui internațional, care manifestă un interes major pentru acest eveniment și pentru această formă de artă emergentă – video mapping-ul.

Festivalul iMapp Bucharest 2020 online, va urma două linii complementare:

  • iMapp Talks (16 – 18 septembrie)

Timp de trei zile, între 16 și 18 septembrie, cele mai importante voci din lumea internațională a video mapping-ului se vor reuni în cadrul unor webinarii și conferințe cu directori ai celor mai renumite festivaluri de lumină din lume, artiști internaționali, organizatori și specialiști în video proiecție, respectiv peste 20 de speakeri în 6 sesiuni live și înregistrate, moderate de Vlad Craioveanu. Proiectul iMapp Talks va avea loc zilnic, de miercuri până vineri, în intervalele orare 10:30-11:30 și 12:00-13:00.

Aceste mini-evenimente online sunt dedicate publicului larg și domeniului artelor vizuale, iar streaming-ul va fi disponibil celor interesați pe canalele online iMapp Bucharest.

 

  • Retrospectiva online a Festivalului iMapp Bucharest: sâmbătă, 19 septembrie 2020.

Festivalul iMapp Bucharest va culmina cu o retrospectivă a edițiilor I – VI, în mediul online, incluzând cele mai bune lucrări proiectate de-a lungul anilor în cadrul acestui concurs internațional de video mapping, respectiv cele ale câștigătorilor Premiilor Juriului și ale Premiilor Publicului din fiecare an. iMapp Bucharest 2020 va fi o ediție 100% virtuală și va avea loc sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:00. În timpul streaming-ului live, publicul va putea alege favoritul prin vot online.

 

Detalii pe: f/iMappBucharest

__

To mark the celebration of the 561 years since the first documentary attestation of Bucharest, the Bucharest Municipality, through Creart, organizes the special project ”Bucharest – One Heart. One Story.”, which will reach the most important areas of the Capital, emphasizing the art’s capacity both to traverse various environments and social contexts, as well as to celebrate the city through unity, messages, colors and beauty.

This project brings together: Urban Art Exhibition in Motion: personalized trams with graffiti (September 20th – December 10th); iMapp Bucharest 2020 Online Festival (September 16th-19th); Video projections on the façades of 3 buildings located in the heart of the city – the National Theater „I.L. Caragiale”, InterContinental Hotel and the University of Bucharest (September 20).

  1. iMapp Bucharest 2020 Online Festival (September 16th – 19th)

iMapp Bucharest, organized every year during the event “Bucharest Days” – on the occasion of the city’s celebration, has won many fans in the Capital, in the country and around the world. This year, the festival will take place in a special format, which takes into account the need for physical distance and the safety of citizens: thus, one of the most important 3D video mapping events in the world, an international competition organized annually by the Bucharest Municipality, through Creart, which in 2019 became Winners League, will take place online this year.

One of the most recent memorable stories from “Bucharest Days” will be told using modern means of communication, addressing both local, national and international audiences, who show a major interest in this event and in this emerging art form – video mapping.

 

The iMapp Bucharest 2020 Online Festival will follow two complementary lines:

  • iMapp Talks (September 16th-18th)

For three days, between September 16th and 18th, the most important voices in the international world of video mapping will gather in webinars and conferences with directors of the most famous light festivals in the world, international artists, organizers and specialists in video projection, respectively over 20 speakers in 6 live and recorded sessions, moderated by Vlad Craioveanu. iMapp Talks will take place daily, from Wednesday to Friday, between 10:30 and 11:30 and from 12:00 to 13:00 (Bucharest time, minus 1 hour CET).

These online mini-events are dedicated to the general public and to the field of visual arts. The streaming will be available to those interested on the iMapp Bucharest online channels.

 

  • Online retrospective of the iMapp Bucharest Festival (Saturday, September 19th)

iMapp Bucharest Online Festival will culminate with a retrospective of all editions (from I to VI), including the best works projected over the years in this international video mapping competition, respectively those of the winners of the Jury Award and the Public’s Choice Award of each year. iMapp Bucharest 2020 will be a 100% virtual edition and will take place on Saturday, September 19th, at 20:00 (Bucharest time, minus 1 hour CET). During the live streaming, the public will be able to choose their favorite by voting online.

 

Details on: f/iMappBucharest 

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1718899746.6726 s