Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Expoziția Sabina Suru – Speculative Mechanisms la Galeria creart

January 8, 2019 @ 10:00 am - February 10, 2019 @ 7:00 pm

| Free

/for English please scroll down

Sabina Suru
Speculative Mechanisms

-expoziție-

8 ianuarie – 10 februarie 2019
Vernisaj: 8 ianuarie 2019, ora 19:00-21:00
Intrare liberă

Curator: Theodor Moise

creart Gallery
Piața Alexandru Lahovari nr. 7, București
Deschis zilnic între orele 10:00 – 19:00

„Imaginile tind să trăiască altfel decât ne place să credem. Le aruncăm în lume și socotim că ele încriptează semnificații controlate, infuzate într-o zeamă culturală a invariabilului. Gândim că se afundă într-un nod al emoționalului tropic, chiar dacă pare că le cerem să-l eludeze discret. Trecând prin multiple procese de apropriere, imaginea (în mod special, imaginea fotografică) sfârșește adesea prin a se poticni (cel puțin din punct de vedere expozițional) în bidimensionalul traducător al tridimensionaluilui. Deschizând un drum speculativ vizualului și răsucind semnificațiile de-a gata, ajungem invariabil la punctul 0 al culturii-jocul. Propun să mutăm cognitivul din imaginarul colectiv în cel empiric și să scoatem imaginile la joacă (și pe noi, odată cu ele). Să le lăsăm să se așeze, construiască, învârtă. Să le lăsăm să se ascundă și să se arate. Să le atingem, nu doar să le privim.” (Sabina Suru)

„Sabina Suru este o artistă ce lucrează cu fotografia cum puțini din mediul ei o fac. În mod constant îi găsește noi forme și expunerea diferă atat de la un spațiu la altul cât și de la un concept la altul. Exploatează o infinitate de forme, dimensiuni, reflexii, transparențe, obținând noi forme de percepție a realității. Explorare ce are loc sub forma unui joc, al unui joc continuu. Astfel, Suru ajunge să vorbească despre diverse mecanisme de speculare și interpretare a imaginii. Imagine ce este transformată și modificată în mod repetat de succesiunea de lentile și a diferitor corpuri ce intervin între privitor și imagine. De la imaginea realizată inițial până la cea finală intervin nenumarate sisteme de cercetare obsesivă a modului în care o imagine poate fi observată. Sabina se poziționează astfel mai mult undeva în jurul conceptului de imagine prin fotografie, acesta din urmă devenind un mijloc de expresie.” (Theodor Moise)

Sabina Suru (n.1986) trăieste și lucrează la București. Este activă în zonă de fotografie și intermedia, fiind interesată de felul în care abordări narative și obiectuale pot participa la o lărgire a spectrului formal, conceptual și expozițional al fotografiei. A expus în țară și în străinătate-White Noise Gallery [IT], Fabrică de Pensule, Mezanin, Quadro Gallery, Atelier 030202, Anca Poterasu Gallery, MateriaRepositorium, Linotip, MNAC București, Muzeul de Artă Cluj etc., fiind activă și în mediul editorial local (Exposing Movement) și internațional (Svaya, Apofenie Magazine etc.).

Theodor Moise (n. 1996) este artist, grafician și curator. A expus în diverse contexte, a editat și ilustrat cărți și reviste. Recent a fost selectat de Art Theorema – Imago Mundi Highlights. A fost asistent curator si grafician în cadrul Bucharest Biennale 8 – “Edith your future”. Lucrările sale cuprind de la fotografie la video, obiect, instalație, pictură și desen. Printre locurile în care a expus se află Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Galeria Creart, Art Theorema – Imago Mundi Highlights și Fantom, Berlin. Trăiește și lucrează la București.

Imagine: Sabina Suru, „Speculative Mechanisms”, simulare computerizată a lucrării.

Graphic design: Theodor Moise

– – –

Sabina Suru
Speculative Mechanisms

-solo show-

January 8 – February 10, 2019
Opening: January 8, 2019, 19:00

Curator: Theodor Moise

creart Gallery
Alexandru Lahovari Square no.7, Bucharest
Open daily between 10:00-19:00
Free entry

”Images tend to live differently than we like to believe. We throw them out into the world and enjoy the idea that they encrypt controlled significations, infused into a cultural smear of invariability. We think that they subside into a knot of emotional tropes, even if we seem to ask them to discreetly circumvent. Passing through several processes of appropriation, the image (especially the photographic image) ends up stumbling (at least from an exhibition standpoint) into translating the three-dimensional into the two-dimensional. Opening a speculative path to the visual and turning over ready-made significations, we invariably reach the 0 point of culture – play. I propose moving the cognitive from the collective imaginary into the empirical one and take the images out for a game (and us too, along with them). Allow them to lay, build, spin. Allow them to hide and unfold as they please. Let us touch them, not only gaze at them.” (Sabina Suru)

”Sabina Suru is an artist who works with photography as a few do. Constantly she finds new forms and the exposing differs from on space to another and from one concept to another. She explores an infinity of forms, dimensions, reflections, transparent shapes, getting new forms of perception of the reality. Exploration which is more like a game, a game she is playing continuously. Suru is speaking about many mechanisms of speculations and interpretation of the image. Image which is transformed and modified repeatedly of the succession of lenses and a different shapes who are between the image and the viewer. From the first image to the final one there are countless systems of obsessive research of the way an image can be analysed. Sabina is so positioned closer of the concept of the image trough photography.” (Theodor Moise)

Sabina Suru (b. 1986) lives and works in Bucharest. She is active in photography and intermedia, being interested in the way narrative and object-oriented approaches can participate in a widening of the formal, conceptual and exhibition spectrum of photography. She held exhibitions locally and abroad – White Noise Gallery [IT], Brush Factory, Mezanin, Quadro Gallery, Workshop 030202, Anca Poteraşu Gallery, MateriaRepositorium, Linotip, MNAC Bucharest, Art Museum of Cluj etc., having also published locally (Exposing Movement) and internationally (Svaya, Apofenie Magazine, etc.).

Theodor Moise (b. 1996) is an artist, graphic designer and curator. He exhibited in many contexts, edited books and magazines. Recently he was selected by Art Theorema – Imago Mundi Highlights. He was assistant and graphic designer for Bucharest Biennale 8 – “Edith your future”. His works includes from photography to video, object, installation, picture and drawings. He exhibited in Museum of Art in Cluj-Napoca, Creart Gallery, Fantom Berlin and other spaces. He lives and works in Bucharest.

Image: Sabina Suru, ”Speculative Mechanisms”, computer simulation of the work.

Graphic design: Theodor Moise

Organizat de Primăria Capitalei, prin creart- Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Munincipiului București.

Details

Start:
January 8, 2019 @ 10:00 am
End:
February 10, 2019 @ 7:00 pm
Cost:
Free
Event Category:

Organizer

Creart
Phone:
021 318 3804
Email:
Website:
http://creart.ro

Venue

Sediul Creart
Str. Alexandru Lahovari, nr. 7, Bucuresti, Bucuresti-Ilfov România
+ Google Map
Phone:
021 318 3804
Website:
http:/creart.ro
creart
Total time: 1719016031.4698 s