Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Expoziția „Cornel Lazia – Monolith, an Expression of Viewing”

February 14, 2019 @ 10:00 am - March 9, 2019 @ 7:00 pm

| Free

/for English please scroll down

Cornel Lazia
Monolith, an Expression of Viewing

-solo show-

14 februarie – 9 martie 2019

Curator: Eugen Rădescu

Vernisaj: 14 februarie 2019, ora 19:00 – 21:00

creart@ Gallery
Piața Alexandru Lahovari nr. 7, București
Deschis zilnic 10:00 – 19:00
Intrarea liberă

“Un singur compozit, o singură structură, o singură paradigmă sau stil de abordare. Poate fi asta suficient în a înțelege ce se întâmplă în jur? Nevoia pe care o simțim în alegerea a ceea ce vedem este impulsionată de modul de gândire și perspectivă, pentru că societatea în care astăzi ne desfășurăm gravitează în jurul acestor noțiuni. Nu ca elemente de sine stătătoare, ci în contextul social universal. Începutul, ca nou, vine din modul de gândire nou, din perspectiva nouă, cu postmodernitatea ca moment temporal și spațial nou pentru societate. Vedem în jur, în jos, în sus – apropiem perspective, dar cum le putem lipi, aglutina astfel încât să compunem un ideal de realitate și nu un simulacru. Fotografia lui Cornel Lazia vorbește despre un ecosistem, format din compunerea dintre clădiri, oameni, stiluri de viață și obsesii urbane.

În fotografia sa, Cornel Lazia explorează ideea unui nou cod al orașelor prin reinterpretarea relației om-structură, având intenția finală de a crea un oraș ideal care trăiește și respiră într-o dimensiune imaginară, înmagazinând aspirații ce se hrănesc cu inspirație. La un nivel strict personal, această selecție ilustrează numeroasele sale conexiuni cu aceste “aglomerări umane”, adevărate reactoare ale omenirii care alimentează progresul și paradoxal, uneori, speranța.” (Eugen Rădescu)

Cornel Lazia a început să creeze fotografii în 1990, anul care a marcat sfârșitul erei comuniste în România. La scurt timp, a început să filmeze scurt-metraje. “Phoenix” și “Mimi” sunt două dintre filmele sale care vor stabili tonul lucrărilor sale ulterioare. “Phoenix” a fost un film de festival care vorbea despre revenirea uneia dintre faimoasele trupe folclorice românești, “Phoenix”, pe scena românească după ce au fost în exil timp de 20 de ani. Acesta a fost doar începutul unei fuziuni între pasiunea sa pentru fotografie și interesul său pentru muzică. În anii care vin, Cornel a început să fotografieze scena muzicală emergentă din București. Fotografia lui a ajutat la afirmarea unor artiști, din primele zile de existență ale formațiilor Șuie Paparude, DJ Vasile, BUG Mafia, Omul cu Șobolani, Deceneu. “Mimi”, al doilea film scurt, ilustrează calitățile mai senine ale operei sale. O mulțime de aspecte contemplative ale lui Cornel pot fi văzute în fotografia de modă: portrete, cărți de model în Elle, Beaumonde, Tabu, Cosmopolitan și One. Tehnicile sale de iluminare precise și stilul său curat și spontan de a fotografia, includ o gamă largă de subiecte și clienți. În prezent, Cornel lucrează cu capturarea instantaneelor ​​a tot ceea ce provoacă ideile moderne urbane. Trăiește și lucrează în București.

Eugen Rădescu este manager cultural, curator și teoretician, cu studii în științe politice (specializat în relativism moral și etică politică). A scris pentru diferite reviste și publicații naționale și internaționale. A fost, printre altele, curatorul Bucharest Biennale 1, cu tema “Identity Factories”, al expozițiilor “How Innocent Is That?”, “Common Nostalgia” la Pavilion, “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery București. A publicat cartea “How innocent is that?” la Revolver Book, Berlin. Este co-editorul PAVILION – journal for politics and culture, co-directorul Bucharest Biennale și președinte al board-ului organizațional BUCHAREST BIENNALE. Este membru al board-ului de selecție apexart New York, pentru programele “Franchise” și “Unsolicited Proposal Program”. A ținut numeroase prelegeri și conferințe la diverse instituții, printre care apex, New York; Badisher Kunstverein, Karlshrue; Casa Encedida, Madrid; Paris Photo, Paris, Gulbenkian Centre, Lisabona. Este lector la Universitatea București și profesor asociat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Locuiește și lucrează în București.

Graphic design: Theodor Moise

Organizat de Primăria Capitalei, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Munincipiului București.

– – –

Cornel Lazia
Monolith, an Expression of Viewing

-solo show-

February 14 – March 9, 2019

Curator: Eugen Rădescu

Opening: February 14, 2019, ora 19:00 – 21:00

creart Gallery
Alexandru Lahovari Square no. 7, Bucharest
Open daily 10:00 – 19:00
Free entry

“One composite, one single structure, one paradigm or style of approach. But could be enough to understand what is happening around? Our need to see what we see is boosted by our way of thinking and by the perspective that we have, considering the society where we live is based on these notions. but not as individual elements, but as a universal social context. The begging, as new, and postmodernity as a temporary moment and new space for society. We see around us, up and down – we can approach perspectives, but how we can agglutinate them, such that we can create an ideal reality and not a simulacrum. Cornel Lazia’s photography talks about an ecosystem, consisting of buildings, people, a way of living, urban obsessions.

In his photography, Cornel Lazia explores the idea of a new code of the cities, reinterpreting the relation between human and structure, having the intention to create an ideal city which lives and breathe in an imaginary dimension, depositing aspirations that feed with inspiration. Personally, this selection shows the multitude connections with this “humans congestions”, real human reactors witch feed the progress and the hope.” (Eugen Rădescu)

Cornel Lazia started snapping pictures in 1990, the year that marked the end of the communist era in Romania. Shortly after he joined the film school in Bucharest he started shooting short feature films. “Phoenix” and “Mimi” are two of his films that would set the tone of his later works. Phoenix was a festival movie that witnessed the return of one of the famous Romanian folk-rock bands, “Phoenix”, to the Romanian scene after they had been in exile for 20 years. This was just the beginning of a fusion between his passion for photography and his interest in music. In the years to come, Cornel started photographing the emerging music scene of Bucharest. His photography helped make the statement of different artists, from the early underground days of bands Șuie Paparude, DJ Vasile, BUG Mafia, Omul cu Șobolani, Deceneu, to name just a few. His work was widely used in everything from CD covers to magazine editorials, and some of the first music videos to surface on the newly created music market. “Mimi”, a second short film, illustrates the more serene qualities of his work. A lot of Cornel’s contemplative side can be seen in his fashion work: portraits, model books, and fashion editorials in various glossy magazines like Elle, Beaumonde, Tabu, Cosmopolitan, and One. Sought after for his precise lighting techniques and his clean and spontaneous style his advertising work includes a wide range of subjects and clients. Currently based in Bucharest, Cornel enjoys capturing snapshots of everything that challenges the ideas of modern city. He lives and works in Bucharest.

Eugen Rădescu is a cultural manager, curator, and theoretician, with a background in political science (specialised on moral relativism and political ethics). He wrote for various magazines and newspapers. He curated, among others, Bucharest Biennale 1 with the theme “Identity Factories”, “How Innocent Is That?” , “presently I have nothing to show and I’m showing it!” and “Common Nostalgia” at Pavilion Bucharest. He published the book “How Innocent Is That?” at Revolver Book Berlin. He is co-editor of PAVILION – journal for politics and culture and co-director of Bucharest Biennale and the chairman of the organisational board of PAVILION and BUCHAREST BIENNALE. He is a member of the selection board at apexart for the programs “Franchise” and “Unsolicited Proposal Program”. He held different lectures at several institutions such as apex, New York, Badisher Kunstverein, Karlshrue, Casa Encedida, Madrid, Paris Photo, Paris, Gulbenkian Centre, Lisbon. He is a professor at Bucharest University and Babeș-Bolyai University, Cluj. Lives and works in Bucharest.

Image: Cornel Lazia, “Monolith, an Expression of Viewing” series, c-print, 2018.

Graphic design: Theodor Moise

Organized by Bucharest Municipality trought creart.

Details

Start:
February 14, 2019 @ 10:00 am
End:
March 9, 2019 @ 7:00 pm
Cost:
Free
Event Category:

Organizer

Creart
Phone:
021 318 3804
Email:
Website:
http://creart.ro

Venue

Sediul Creart
Str. Alexandru Lahovari, nr. 7, Bucuresti, Bucuresti-Ilfov România
+ Google Map
Phone:
021 318 3804
Website:
http:/creart.ro
creart
Total time: 1713192633.0701 s