Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu

October 27, 2022 @ 7:30 pm - 9:00 pm

??? ??????ℎ ?????? ?????? ????

?? ?? ??????? ????????? ?? ??????????? ???????: ?????????, ??????? ?̦? ??????̦?? ?̂? ??????????? ???????????

?Invitați speciali: Jarosław Fret (Director – Institutul Grotowski &Teatr Zar), Magda Romanska (Editor-șef – The Theatre Times & Cercetător Principal – metaLab, Harvard University), Christine Schmalor (Director de programe- World Theatre Training Insitutue AKT-ZENT, ITI – UNESCO)

??.??.????, ??? ??:?? – ????????̆ ?????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????: ?????://???.????????.???/?????????

?În engleză, cu subtitrare în limba română

„Acum câteva decenii, o sintagmă misterioasă devenea emblema unor căutări fără sfârșit: teatrul laborator. Originea ei rămâne incertă, plutind într-o mitologie a artelor spectacolului de care avem cu toții nevoie. Spațiul unde s-a născut este însă știut. Wrocław a rămas de atunci, din epoca furtunoasă a anilor ’60 și până astăzi, un reper unic în geografia teatrală a lumii. Totuși, ce mai înseamnă în vremea noastră fără tihnă visul utopic al lui Grotowski? Mai există timp și loc pentru un teatru laborator sau, măcar, pentru laboratorul teatral al unor noi generații?
Și de la depărtare, dialogurile noastre continuă. Așa că sunteți invitați la o întâlnire despre puterea scenei de a se regenera prin încercări, neliniști, experimente ce se apropie toate de sensibilitatea prezentului. Fără o astfel de cercetare aplicată, teatrul se închide în el însuși. Prin viziune și inovație, prin legătura dintre practică și teorie, își descoperă resursele de a merge mai departe. Invitații acestei ediții sunt trei figuri de referință ale sferei teatrale globale: Jarosław Fret (Director al legendarului Institut Grotowski și al Teatr Zar), Magda Romanska (Editor-șef al bine-cunoscutei publicații The Theatre Times și Cercetător Principal al metaLab, Harvard University) și Christine Schmalor (Director al World Theatre Training Insitutue AKT-ZENT, Centrul de Cercetare al ITI – UNESCO). Trei personalități care dau direcțiile gândirii teatrale în zone culturale diferite. Discursurile lor se reunesc sub semnul încrederii că tentațiile izolării și pericolele autosuficienței nu pot fi învinse decât prin procesul de taină al cercetării, baza temeinică a oricărei culturi teatrale.
Pe 27 octombrie, așadar, Teatrelli își confirmă vocația de a fi devenit un laborator al noilor mijloace de expresie scenică, printr-o ediție unică a Anotimpurile dialogului despre teatru. Vom vorbi despre moștenirea lui Grotowski, despre perspectivele studiilor teatrale, despre pedagogia cuantică a artei actorului, despre riscurile corpului dramatic, despre teatrul sărac, despre importanța conceptelor și valoarea emoției, despre scena amenințată a lumii noastre. Ne vedem online, însă fără a uita bucuria autentică a întâlnirii. Să nu pierdem această ocazie de a reflecta împreună asupra a ceea ce, pentru noi, pentru atât de puțini, înseamnă atât de mult: supraviețuirea teatrului prin cercetare, viziune și inovație.” – Octavian Saiu
??? ??????? ?? ??????? ???????? ???? ???????? ????

???? ?????????? ??????? ?? ??????? ??????????: ????????, ??????, ??? ?????????? ?? ???????????? ???????????

?Special Guests: Jarosław Fret (Director – Grotowski Institute & Teatr Zar), Magda Romanska (Executive Director and Editor -in-Chief – The Theater Times & Principal at metaLab, Harvard University), Christine Schmalor (Programme Director – World Theatre Training Institute AKT-ZENT, ITI – UNESCO)

??.??.????, ?.?? ?? (????) – ?????? ???????? ??: ?????://???.????????.???/?????????

?In English, with Romanian Subtitles

”A few decades ago, a mysterious expression became the symbol of endless explorations: laboratory theatre. Its origin remains rather uncertain, floating in the mythology of performing arts. However, the place where it was born is well known. Since then, since the roaring 60s, Wrocław has remained a unique landmark in the theatrical geography of the world. However, what do Grotowski’s ideas mean to our restless times? Can a laboratory theatre or, at least, a theatre laboratory still exist for the new generations of artists?
Despite all possible distances, our dialogues continue. So you are invited to a conversation about the stage and about its chance to regenerate itself through explorations and experiments. Without applied research, theatre becomes an ivory tower. Through vision and innovation, through the genuine correlation between practice and theory, it always discovers its resources to move forward. The guests of this dialogue are three key figures of the global theatrical sphere: Jarosław Fret (Director of the legendary Grotowski Institute and of Teatr Zar), Magda Romanska (Executive Director and Editor -in-Chief of the well-known publication The Theater Times, and Principal at metaLab, Harvard University) and Christine Schmalor (Director of the World Theatre Training Institute AKT-ZENT, the Research Centre of ITI – UNESCO) – three personalities who lead the theatrical thinking in different cultural areas. Their discourses will affirm the belief that the organic process of research is the solid foundation of any theatrical culture.
On October 27, Teatrelli will confirm the fact that it has become a laboratory of new creative stage practices, through a unique edition of The Seasons of Theatrical Dialogue. We will talk about Grotowski’s legacy, about the new perspectives of theatre studies, about quantum pedagogy in acting, about the risks of the dramatic body, about the poor theatre, about the value of concepts and the significance of emotions, about the threatened stage of our uncertain world. Online, but with the feeling of liveness and the inherent liveliness of genuine theatrical dialogue. Let’s not miss this opportunity to reflect together on a topic that for us, for so few, means so much: theatre’s survival through research, vision, and innovation.” – Octavian Saiu

Details

Date:
October 27, 2022
Time:
7:30 pm - 9:00 pm
Event Categories:
,

Organizer

Creart
Phone:
021 318 3804
Email:
Website:
http://creart.ro
creart
Total time: 1679831933.0021 s