Acasă » Noutati » Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu

Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu

𝐹𝑜𝑟 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑐𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑑𝑜𝑤𝑛

𝐃𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥: 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞, 𝐯𝐢𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐬̦𝐢 𝐢𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐢̂𝐧 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧

🔸Invitați speciali: Jarosław Fret (Director – Institutul Grotowski &Teatr Zar), Magda Romanska (Editor-șef – The Theatre Times & Cercetător Principal – metaLab, Harvard University), Christine Schmalor (Director de programe- World Theatre Training Insitutue AKT-ZENT, ITI – UNESCO)

𝟐𝟕.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟗.𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐚̆ 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐄𝐋𝐋𝐈: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢

🔹În engleză, cu subtitrare în limba română

„Acum câteva decenii, o sintagmă misterioasă devenea emblema unor căutări fără sfârșit: teatrul laborator. Originea ei rămâne incertă, plutind într-o mitologie a artelor spectacolului de care avem cu toții nevoie. Spațiul unde s-a născut este însă știut. Wrocław a rămas de atunci, din epoca furtunoasă a anilor ’60 și până astăzi, un reper unic în geografia teatrală a lumii. Totuși, ce mai înseamnă în vremea noastră fără tihnă visul utopic al lui Grotowski? Mai există timp și loc pentru un teatru laborator sau, măcar, pentru laboratorul teatral al unor noi generații?
Și de la depărtare, dialogurile noastre continuă. Așa că sunteți invitați la o întâlnire despre puterea scenei de a se regenera prin încercări, neliniști, experimente ce se apropie toate de sensibilitatea prezentului. Fără o astfel de cercetare aplicată, teatrul se închide în el însuși. Prin viziune și inovație, prin legătura dintre practică și teorie, își descoperă resursele de a merge mai departe. Invitații acestei ediții sunt trei figuri de referință ale sferei teatrale globale: Jarosław Fret (Director al legendarului Institut Grotowski și al Teatr Zar), Magda Romanska (Editor-șef al bine-cunoscutei publicații The Theatre Times și Cercetător Principal al metaLab, Harvard University) și Christine Schmalor (Director al World Theatre Training Insitutue AKT-ZENT, Centrul de Cercetare al ITI – UNESCO). Trei personalități care dau direcțiile gândirii teatrale în zone culturale diferite. Discursurile lor se reunesc sub semnul încrederii că tentațiile izolării și pericolele autosuficienței nu pot fi învinse decât prin procesul de taină al cercetării, baza temeinică a oricărei culturi teatrale.
Pe 27 octombrie, așadar, Teatrelli își confirmă vocația de a fi devenit un laborator al noilor mijloace de expresie scenică, printr-o ediție unică a Anotimpurile dialogului despre teatru. Vom vorbi despre moștenirea lui Grotowski, despre perspectivele studiilor teatrale, despre pedagogia cuantică a artei actorului, despre riscurile corpului dramatic, despre teatrul sărac, despre importanța conceptelor și valoarea emoției, despre scena amenințată a lumii noastre. Ne vedem online, însă fără a uita bucuria autentică a întâlnirii. Să nu pierdem această ocazie de a reflecta împreună asupra a ceea ce, pentru noi, pentru atât de puțini, înseamnă atât de mult: supraviețuirea teatrului prin cercetare, viziune și inovație.” – Octavian Saiu
𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐎𝐜𝐭𝐚𝐯𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐢𝐮

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲: 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡, 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞

🔸Special Guests: Jarosław Fret (Director – Grotowski Institute & Teatr Zar), Magda Romanska (Executive Director and Editor -in-Chief – The Theater Times & Principal at metaLab, Harvard University), Christine Schmalor (Programme Director – World Theatre Training Institute AKT-ZENT, ITI – UNESCO)

𝟐𝟕.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝟕.𝟑𝟎 𝐏𝐌 (𝐄𝐄𝐒𝐓) – 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐨𝐧: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢

🔹In English, with Romanian Subtitles

”A few decades ago, a mysterious expression became the symbol of endless explorations: laboratory theatre. Its origin remains rather uncertain, floating in the mythology of performing arts. However, the place where it was born is well known. Since then, since the roaring 60s, Wrocław has remained a unique landmark in the theatrical geography of the world. However, what do Grotowski’s ideas mean to our restless times? Can a laboratory theatre or, at least, a theatre laboratory still exist for the new generations of artists?
Despite all possible distances, our dialogues continue. So you are invited to a conversation about the stage and about its chance to regenerate itself through explorations and experiments. Without applied research, theatre becomes an ivory tower. Through vision and innovation, through the genuine correlation between practice and theory, it always discovers its resources to move forward. The guests of this dialogue are three key figures of the global theatrical sphere: Jarosław Fret (Director of the legendary Grotowski Institute and of Teatr Zar), Magda Romanska (Executive Director and Editor -in-Chief of the well-known publication The Theater Times, and Principal at metaLab, Harvard University) and Christine Schmalor (Director of the World Theatre Training Institute AKT-ZENT, the Research Centre of ITI – UNESCO) – three personalities who lead the theatrical thinking in different cultural areas. Their discourses will affirm the belief that the organic process of research is the solid foundation of any theatrical culture.
On October 27, Teatrelli will confirm the fact that it has become a laboratory of new creative stage practices, through a unique edition of The Seasons of Theatrical Dialogue. We will talk about Grotowski’s legacy, about the new perspectives of theatre studies, about quantum pedagogy in acting, about the risks of the dramatic body, about the poor theatre, about the value of concepts and the significance of emotions, about the threatened stage of our uncertain world. Online, but with the feeling of liveness and the inherent liveliness of genuine theatrical dialogue. Let’s not miss this opportunity to reflect together on a topic that for us, for so few, means so much: theatre’s survival through research, vision, and innovation.” – Octavian Saiu

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1721533758.697 s